Ce este greşit în această imagine?

Citiţi Luca 17:11–19. Care sunt cele trei elemente greşite din desen? Scrieţi mai jos răspunsurile şi apoi coloraţi desenul.

DE DISCUTAT:

Spre deosebire de ceilalţi, ce a făcut unul dintre leproşi?

INDICIU: Citiţi Luca 17:15, 16.

Cum îi puteţi imita exemplul?

INDICIU: Citiţi Coloseni 3:15; 1 Tesaloniceni 5:18.

Cui trebuie să-i mulţumiţi în fiecare zi?

INDICIU: Citiţi Psalmul 107:8; Iacov 1:17.

ACTIVITATE ÎN FAMILIE:

Fiecare să scrie pe o foaie de hârtie cel puţin un motiv pentru care îi este recunoscător lui Iehova Dumnezeu, un motiv pentru care îi este recunoscător unui membru al familiei şi un motiv pentru care îi este recunoscător unui prieten bun. Apoi, faceţi o listă cu modalităţi practice prin care vă puteţi manifesta recunoştinţa faţă de cei menţionaţi.

 Colecţionaţi şi învăţaţi

FIŞĂ CU SUBIECT BIBLIC 21 MOISE

ÎNTREBĂRI

A. Ce cărţi biblice a scris Moise sub inspiraţie divină?

B. Părinţii lui Moise se numeau ․․․․․ şi ․․․․․. El a fost adoptat de ․․․․․ ․․․․․.

C. Completaţi afirmaţia Bibliei: Moise „a rămas neclintit, ca şi cum . . .“

DESCRIERE

Primul om menţionat în Biblie care a primit puterea de a înfăptui miracole. A slujit ca profet al lui Dumnezeu, precum şi ca judecător, legislator şi conducător al anticului Israel. Israeliţii l-au considerat o persoană care a făcut multe lucruri extraordinare (Deuteronomul 34:10–12; Exodul 4:1–9).

RĂSPUNSURI

A. Geneza, Exodul, Leviticul, Numerele, Deuteronomul şi Iov. (Inclusiv Psalmul 90 şi probabil Psalmul 91.)

B. Amram, Iochebed, fiica faraonului (Exodul 1:15—2:10; 6:20).

C. „. . . l-ar fi văzut pe Cel nevăzut“ (Evrei 11:27).

Popoare şi ţări

4. Sunt Mampionona şi am opt ani. Locuiesc în Madagascar. Ştiţi cam câţi Martori ai lui Iehova sunt în Madagascar? Să fie 10 000, 24 000 sau 62 000?

5. Ce bulină arată unde locuiesc? Încercuiţi-o, apoi desenaţi o bulină care să indice unde locuiţi voi şi vedeţi ce distanţă ne desparte.

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA

  1.   Ar trebui să fie 10 leproşi, nu 11.

  2.   Leproşii menţionaţi în această relatare erau toţi bărbaţi.

  3.   Bărbatul care s-a întors „a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Isus, mulţumindu-i“.

  4.   24 000.

  5.   B.