De discutat în familie

Ce lipseşte din imagine?

Citiţi Geneza 1:21–28. Apoi priviţi imaginea. Ce elemente lipsesc? Scrieţi mai jos răspunsurile. Pentru a completa imaginea, uniţi punctele numerotate şi coloraţi-o.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

[Diagrama]

(Pentru modul în care textul apare în pagină, vezi publicaţia)

DE DISCUTAT:

Cu cine vorbea Dumnezeu când a zis: „Să facem om după chipul şi asemănarea noastră“?

INDICIU: Citiţi Ioan 17:1, 5; Coloseni 1:15, 16.

În ce privinţă este omul făcut după chipul lui Dumnezeu?

INDICIU: Citiţi Coloseni 3:10; 1 Petru 1:16.

Ce calităţi ale lui Iehova Dumnezeu şi ale lui Isus vă impresionează cel mai mult? Cum puteţi imita calităţile lor?

INDICIU: Citiţi Efeseni 4:31, 32; 1 Ioan 4:7, 8.

ACTIVITATE ÎN FAMILIE:

Scrieţi pe o hârtie numele a cinci animale preferate. Apoi, asemenea lui Adam, daţi-le alt nume în funcţie de cum arată, ce sunete scot şi cum se mişcă. Citiţi numele cu voce tare, iar ceilalţi membri ai familiei să ghicească despre ce animal este vorba.

 Colecţionaţi şi învăţaţi

Decupaţi, îndoiţi şi păstraţi

FIŞĂ CU SUBIECT BIBLIC PAVEL

ÎNTREBĂRI

A. Pentru a-şi efectua serviciul creştin, Pavel s-a întreţinut confecţionând ․․․․․.

B. Apostolul Pavel i-a învăţat pe oameni „în public şi . . .“

C. Pavel a înviat un tânăr pe nume ․․․․․.

[Tabelul]

4026 î.e.n. Crearea lui Adam

A trăit în secolul I e.n.

1 e.n.

98 e.n. Scrierea ultimei cărţi biblice

[Harta]

S-a născut în Tars. A slujit ca misionar în Europa şi Asia Mică.

EUROPA

Roma

ASIA MICĂ

Tars

Ierusalim

PAVEL

DESCRIERE

Fost persecutor al creştinilor, convertit însă la creştinism. A devenit apoi apostol al naţiunilor. Iehova l-a inspirat să scrie 14 cărţi din Scripturile Greceşti Creştine. Pavel a străbătut mii de kilometri în călătoriile lui ca misionar şi a întemeiat congregaţii în Europa şi în Asia Mică (Romani 11:13; 1 Timotei 1:12–16).

RĂSPUNSURI

A. corturi (Faptele 18:3–5).

B. „. . . din casă în casă“ (Faptele 20:20).

C. Eutih (Faptele 20:7–12).

Popoare şi ţări

3. Suntem Maté şi Nia şi avem 7 şi 8 ani. Locuim în Republica Georgia. Ştiţi cam câţi Martori ai lui Iehova sunt în Georgia? Să fie 10 000, 17 000 sau 26 000?

4. Ce bulină arată unde locuim noi? Încercuiţi-o, apoi desenaţi o bulină care să indice unde locuiţi voi şi vedeţi ce distanţă ne desparte.

A

B

C

D

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Pentru a tipări mai multe exemplare ale rubricii „De discutat în familie“, accesaţi site-ul www.jw.org

● Răspunsurile se află la pagina 26

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 30 ŞI 31

1. O înaripată.

2. Animale sălbatice.

3. 17 000.

4. B.