Hrană sănătoasă pentru toţi în curând!

DEŞI, aşa cum am văzut, putem lua unele măsuri pentru a ne bucura de o hrană mai sănătoasă, multe aspecte ale subiectului în discuţie ne depăşesc. De pildă, nu putem verifica personal toate alimentele înainte de a le cumpăra ori prepara. Probabil suntem nevoiţi să alegem alimente ce au fost procesate şi aduse din zone îndepărtate. Iar unele produse alimentare s-ar putea să fi fost contaminate cu substanţe chimice periculoase din aer, apă sau sol.

Într-un raport intitulat „Controlul bolilor transmisibile prin alimente: o problemă transnaţională“, oficialii OMS afirmă că unele chestiuni legate de siguranţa alimentelor „nu pot fi rezolvate de guverne doar pe plan naţional; soluţionarea lor necesită cooperare internaţională“. Într-adevăr, bolile transmise pe cale alimentară sunt o problemă globală!

Mulţi se vor întreba probabil de ce afirmăm cu convingere că, în curând, toţi se vor bucura de o hrană sănătoasă. Deoarece „Iehova, Domnul întregului pământ“, promite o soluţie la problemele alimentare ale omenirii (Iosua 3:13). Unii ar putea susţine însă că alimentele nesigure sunt o dovadă că nu putem avea încredere în Dumnezeu. Dar gândiţi-vă: Dacă, din cauza unui ospătar neglijent, mâncarea s-ar strica, l-am putea oare învinovăţi pe bucătar? Bineînţeles că nu.

 În mod asemănător, vinovaţi de distrugerea rezervelor de hrană ale pământului sunt oamenii, nu Creatorul. Alimentele contaminate sunt o problemă cauzată de om. Totuşi, Dumnezeu promite că îi ‘va distruge pe cei ce distrug pământul’ (Revelaţia 11:18).

De fapt, Dumnezeu a demonstrat deja că este preocupat de calitatea hranei noastre. El este cel care a creat pământul şi a făcut pomi nu doar „plăcuţi la vedere“, ci şi „buni de mâncat“ (Geneza 2:9). Chiar şi după ce imperfecţiunea şi boala s-au abătut asupra familiei umane, Iehova Dumnezeu le-a dat slujitorilor săi norme concrete care, dacă erau respectate, aveau să-i ocrotească atât pe ei, cât şi hrana lor. (Vezi chenarul „Un cod de norme sanitare“.)

De ce fel de hrană doreşte Dumnezeu să ne bucurăm? Iată ce ne spune Biblia: ‘Dumnezeu face să încolţească iarba verde pentru animale şi plante spre folosul oamenilor, făcând să iasă din pământ hrană, vin, care înveseleşte inima omului muritor, ulei, care face să strălucească faţa, şi pâine, care întăreşte inima omului muritor’ (Psalmul 104:14, 15). Biblia dezvăluie că Iehova a stabilit ca ‘toate creaturile vii, care se mişcă, să ne servească drept hrană’ (Geneza 9:3).

Iar, în ce priveşte viitorul, Scripturile promit: „El va da ploaie pentru sămânţa cu care semeni pământul şi, ca rod al pământului, îţi va da pâine, care va fi grasă şi uleioasă. În ziua aceea, vitele tale vor paşte pe o păşune întinsă“ (Isaia 30:23). Într-adevăr, titlurilor alarmante de azi din mass-media le va lua locul următorul anunţ: „Hrană sănătoasă pentru toţi!“.

[Text generic pe pagina 9]

Creatorul ne promite un viitor minunat, în care ne vom bucura de hrană sănătoasă din abundenţă

[Chenarul de la pagina 8]

„UN COD DE NORME SANITARE“

Cu circa 3 500 de ani în urmă, Israelul antic a primit Legea mozaică. Prevederile Legii îi ocroteau pe israeliţi de multe boli transmisibile prin alimente. Iată câteva dintre acele prevederi:

● Nu folosiţi ustensile şi vase murdare, care au intrat în contact cu un animal mort: „Orice vas, indiferent la ce este întrebuinţat, să fie pus în apă şi va fi necurat până seara, iar apoi va fi curat“ (Leviticul 11:31–34).

● Nu consumaţi animale găsite moarte: „Să nu mâncaţi dintr-un corp mort“ (Deuteronomul 14:21).

● Consumaţi cât mai repede mâncarea rămasă: „Ce rămâne din ea se poate mânca şi în ziua următoare. Dar ce rămâne din carnea jertfei până a treia zi să fie ars în foc“ (Leviticul 7:16–18).

Medicul Rendle Short şi-a exprimat surprinderea că Legea mozaică, spre deosebire de legile naţiunilor vecine din acea vreme, conţinea „un cod de norme sanitare atât de înţelept şi de raţional“.