De discutat în familie

CE PUTEM ÎNVĂŢA DE LA. . . Adam şi Eva?

V-AŢI SIMŢIT VREODATĂ TENTAŢI SĂ LUAŢI CEVA CE NU VĂ APARŢINE?

• Coloraţi imaginile. • Citiţi versetele de mai jos şi explicaţi-le în timp ce completaţi bulele de dialog cu replicile care lipsesc. • Găsiţi elementele ascunse: 1) o broască-ţestoasă şi 2) o broască.

GENEZA 2:16

GENEZA 2:17

GENEZA 3:4 ․․․․․

GENEZA 3:6

APOI, DUMNEZEU I-A ÎNTREBAT DACĂ MÂNCASERĂ DIN POM (GENEZA 3:11).

GENEZA 3:12 ․․․․․

GENEZA 3:13 ․․․․․

PENTRU CĂ ADAM ŞI EVA AU FURAT CEVA CE-I APARŢINEA LUI DUMENEZEU, EL I-A DAT AFARĂ DIN GRĂDINA EDENULUI, IAR EI AU ÎMBĂTRÂNIT ŞI AU MURIT (GENEZA 3:14–24).

De ce ar fi trebuit Adam şi Eva să-l onoreze pe Dumnezeu ascultând de el?

INDICIU: Revelaţia 4:11.

Ce consecinţe a avut furtul lor?

INDICIU: Romani 5:12.

Ce lecţii desprindeţi din această relatare?

Ce credeţi?

Cine l-a făcut pe şarpe să vorbească?

INDICIU: Revelaţia 12:9.

 Colecţionaţi şi învăţaţi

Decupaţi, îndoiţi şi păstraţi

FIŞĂ CU SUBIECT BIBLIC 18 IOSIA

ÎNTREBĂRI

A. Iosia a devenit rege la vârsta de ․․․․․ ani şi a domnit ․․․․․ de ani.

B. Care au fost cei doi profeţi care au avut o influenţă pozitivă asupra lui Iosia?

C. Ce a găsit preotul în templu când Iosia a poruncit începerea lucrărilor de reparare a ‘casei lui Iehova’?

[Tabelul]

4026 î.e.n. Crearea lui Adam

A trăit în secolul al VII-lea î.e.n.

1 e.n.

98 e.n. Scrierea ultimei cărţi biblice

[Harta]

A distrus chipurile cioplite din cetăţile acestor triburi (2 Cronici 34:6, 7).

Neftali

Manase

Efraim

Simeon

IOSIA

DESCRIERE

Deşi tatăl său, Amon, a fost un om rău, Iosia „a făcut ce este drept în ochii lui Iehova“ (2 Cronici 34:2). El a ales să asculte de cei care îl iubeau pe Iehova şi nu de cei care ar fi fost o asociere rea pentru el. Umilinţa lui şi aprecierea lui faţă de închinarea adevărată i-au adus favoarea lui Dumnezeu (2 Regi 22:19; 23:24, 25).

RĂSPUNSURI

A. 8, 31 (2 Cronici 34:1).

B. Ieremia şi Ţefania (Ieremia 1:1, 2; Ţefania 1:1).

C. „Cartea legii lui Iehova“, scrisă de Moise (2 Cronici 34:14–18).

Popoare şi ţări

3. Suntem Sash şi Rosette şi avem 9 şi 8 ani. Locuim în Rwanda. Ştiţi cam câţi Martori ai lui Iehova sunt în Rwanda? Să fie 19 000, 47 500 sau 77 500?

4. Ce bulină arată unde locuim noi? Încercuiţi-o, apoi desenaţi o bulină care să indice unde locuiţi voi şi vedeţi ce distanţă ne desparte.

A

B

C

D

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Pentru a tipări mai multe exemplare ale rubricii „De discutat în familie“, accesaţi site-ul www.jw.org

● Răspunsurile se află la pagina 10

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 30 ŞI 31

1. Broasca-ţestoasă în scena 6.

2. Broasca în scena 1.

3. 19 000.

4. B.