De discutat în familie

Ce lipseşte din imagine?

Citiţi 1 Samuel 1:24–28; 2:11. Apoi priviţi imaginea. Ce elemente lipsesc? Scrieţi mai jos răspunsurile. Pentru a completa imaginea, uniţi punctele numerotate şi coloraţi-o.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Diagrama]

(Pentru modul în care textul apare în pagină, vezi publicaţia)

DE DISCUTAT:

Cum au dorit părinţii lui Samuel ca fiul lor să-şi folosească viaţa? În ce fel l-a binecuvântat Iehova pe Samuel?

INDICIU: Citiţi 1 Samuel 3:19–21.

Ce obiective v-aţi putea fixa pentru a-l onora pe Iehova?

INDICIU: Citiţi Eclesiastul 12:13; 1 Timotei 4:6–8, 12, 13.

ACTIVITATE ÎN FAMILIE:

Un membru al familiei ar putea mima rolul unuia dintre personajele din relatarea biblică de mai sus. Ceilalţi membri ai familiei vor trebui să ghicească despre ce personaj este vorba.

 Colecţionaţi şi învăţaţi

Decupaţi, îndoiţi şi păstraţi

FIŞĂ CU SUBIECT BIBLIC SAMUEL

ÎNTREBĂRI

A. Părinţii lui Samuel se numeau ․․․․․ şi ․․․․․.

B. La scrierea căror cărţi biblice l-a folosit Iehova pe Samuel?

C. Completaţi afirmaţia Bibliei: „Şi băiatul Samuel creştea . . .“

[Tabel]

4026 î.e.n. Crearea lui Adam

A trăit probabil în secolul al XII-lea î.e.n.

1 e.n.

98 e.n. Scrierea ultimei cărţi biblice

[Harta]

S-a născut la Rama — S-a mutat la Şilo

Rama

Şilo

Ierusalim

SAMUEL

DESCRIERE

Părinţii lui ‘l-au dăruit lui Iehova’ şi l-au îndemnat încă din fragedă copilărie să facă din serviciul pentru Iehova cariera vieţii lui (1 Samuel 1:24, 28). Deşi a văzut că preoţii corupţi profitau de pe urma altora, Samuel a rămas loial, cinstit şi a fost plin de curaj (1 Samuel 2:22–26; 3:18, 19; 12:2–5, 17, 18).

RĂSPUNSURI

A. Elcana şi Ana (1 Samuel 1:19, 20).

B. Judecătorii, Rut şi o parte din 1 Samuel.

C. „. . . lângă Iehova“ (1 Samuel 2:21).

Popoare şi ţări

4. Suntem Oskar şi Saskia şi avem 10 şi 7 ani. Locuim în Estonia. Ştiţi cam câţi Martori ai lui Iehova sunt în Estonia? Să fie 2 400, 4 200 sau 6 800?

5. Ce bulină arată unde locuim? Încercuiţi-o, apoi desenaţi o bulină care să indice unde locuiţi voi şi vedeţi ce distanţă ne desparte.

A

B

C

D

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Pentru a tipări mai multe exemplare ale rubricii „De discutat în familie“, accesaţi site-ul www.jw.org

● Răspunsurile se află la pagina 11

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 30 ŞI 31

1. Taurul pentru jertfă.

2. Făina.

3. Urciorul cu vin.

4. 4 200.

5. B.