Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Treziţi-vă!  |  August 2010

Care sunt convingerile Martorilor lui Iehova?

Care sunt convingerile Martorilor lui Iehova?

Convingerile Martorilor lui Iehova nu sunt secrete, întrucât literatura lor stă la dispoziţia oricui, fiind publicată în sute de limbi. În cele ce urmează, vă prezentăm pe scurt principalele lor convingeri.

1. Biblia

Martorii cred că „toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu“ (2 Timotei 3:16). Jason BeDuhn, conferenţiar asociat de studii religioase, a scris: „[Martorii lui Iehova şi-au construit] sistemul de convingeri şi practici din «materia primă» a Bibliei, fără să stabilească dinainte ce ar trebui să descopere în paginile ei“. Convingerile lor corespund învăţăturilor Bibliei; ei nu interpretează Scripturile în aşa fel încât acestea să le susţină opiniile. În acelaşi timp, ei recunosc că nu tot ce spune Biblia trebuie înţeles în sens literal. Cele şapte zile de creare, de pildă, sunt simbolice, reprezentând intervale lungi de timp (Geneza 1:31; 2:4).

2. Creatorul

Adevăratul Dumnezeu şi-a dat un nume: Iehova *, care îl diferenţiază de dumnezeii falşi; varianta „Iahve“, folosită în unele versiuni ale Bibliei, este preferată de anumiţi erudiţi ai zilelor noastre (Psalmul 83:18). Forma ebraică a numelui divin apare de circa 7 000 de ori în textul original al Scripturilor. Scoţând în evidenţă importanţa acestui nume, Isus a spus în rugăciunea-model: „Sfinţească-se Numele Tău“ (Matei 6:9, Cornilescu, 1996). Dumnezeu pretinde pe bună dreptate devoţiune exclusivă din partea slujitorilor săi. Prin urmare, Martorii lui Iehova nu folosesc icoane sau alte obiecte de cult în închinare (1 Ioan 5:21).

„Tatăl este mai mare decât mine.“ (Ioan 14:28)

3. Isus Cristos

El este Salvatorul, „Fiul lui Dumnezeu“ şi „întâiul născut din toată creaţia“ (Ioan 1:34; Coloseni 1:15; Faptele 5:31). Fiind creat de Dumnezeu, el nu este o parte componentă a unei Treimi. „Tatăl este mai mare decât mine“, a spus Isus (Ioan 14:28). Fiul lui Dumnezeu a trăit în cer înainte de a veni  pe pământ, iar după moartea de jertfă şi învierea lui s-a întors în cer. Biblia mai spune: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin [Isus]“ (Ioan 14:6).

4. Regatul lui Dumnezeu

Acesta este un guvern ceresc real, condus de un Rege, Isus Cristos, şi de 144 000 de coregenţi care „au fost cumpăraţi de pe pământ“ (Revelaţia 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14). Ei vor domni asupra întregului pământ, care va fi curăţat de răutate şi va fi locuit de milioane de oameni temători de Dumnezeu (Proverbele 2:21, 22).

5. Pământul

Eclesiastul 1:4 afirmă: „Pământul rămâne pentru totdeauna“. După distrugerea celor răi, pământul va fi transformat într-un paradis şi va fi locuit pentru totdeauna de oameni drepţi (Psalmul 37:10, 11, 29). Cuvintele lui Isus, „Facă-se voia Ta . . . pe pământ“, rostite tot în cadrul rugăciunii-model, îşi vor găsi astfel împlinirea (Matei 6:10, Cornilescu, 1996).

6. Profeţiile Bibliei

„Dumnezeu . . . nu poate să mintă.“ (Tit 1:2) Aşadar, tot ce prezice el se împlineşte, inclusiv profeţiile biblice privitoare la sfârşitul actualului sistem (Isaia 55:11; Matei 24:3–14). Cine va supravieţui distrugerii iminente? „Cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna“, se spune în 1 Ioan 2:17.

7. Autorităţile laice

„Daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu“, ne-a îndemnat Isus (Marcu 12:17). Prin urmare, Martorii lui Iehova respectă legile ţării în care trăiesc, atât timp cât acestea nu intră în conflict cu legile lui Dumnezeu (Faptele 5:29; Romani 13:1–3).

„Tatăl este mai mare decât mine.“ (Ioan 14:28)

8. Lucrarea de predicare

Isus a prezis că ‘vestea bună despre regat’ va fi proclamată pe tot pământul înainte de venirea sfârşitului (Matei 24:14). Martorii lui Iehova se consideră onoraţi să ia parte la această lucrare salvatoare de vieţi. Desigur, rămâne la latitudinea fiecărei persoane dacă ascultă sau nu mesajul lor. Biblia spune: „Oricine vrea, să ia apa vieţii fără plată“ (Revelaţia 22:17).

9. Botezul

Martorii lui Iehova îi botează numai pe cei care, în urma unui studiu temeinic al Bibliei, îşi exprimă dorinţa de a-i sluji lui Dumnezeu ca Martori ai săi (Evrei 12:1). Aceştia îşi simbolizează dedicarea la Dumnezeu prin scufundarea în apă (Matei 3:13, 16; 28:19).

10. Distincţia între clerici şi laici

„Toţi sunteţi fraţi“, le-a spus Isus continuatorilor săi (Matei 23:8). În mijlocul primilor creştini, dintre care unii chiar au participat la scrierea Bibliei, nu exista o clasă clericală. Acest model biblic este urmat de Martorii lui Iehova.

^ par. 4 Martorii lui Iehova nu au inventat numele „Iehova“. Cu secole în urmă, numele lui Dumnezeu a fost redat sub forma „Iehova“ în mai multe limbi, inclusiv în engleză şi germană, limbi care n-au fost folosite la scrierea Bibliei. Acest nume apare şi în versiuni în limba română ale Bibliei, precum Sânta Scriptură din 1874. Din nefericire, în timpurile moderne, unii traducători ai Bibliei au înlocuit numele divin cu titluri precum „Dumnezeu“ şi „Domnul“, dovedind astfel o lipsă crasă de respect faţă de Autorul Bibliei.