De discutat în familie

Cine a avut această ocupaţie?

1. Cum se numeau doi pescari, fii ai lui Zebedei, care au devenit apostoli ai lui Isus?

Scrieţi mai jos răspunsurile.

INDICIU: Citiţi Matei 4:21, 22.

․․․․․

2. Cum se numeau alţi doi apostoli care erau pescari?

INDICIU: Citiţi Matei 4:18.

․․․․․

DE DISCUTAT:

De ce a spus Isus că discipolii săi vor deveni „pescari de oameni“? (Matei 4:19) Ce asemănări şi deosebiri există între pescuitul literal şi ‘pescuitul de oameni’?

CE ŞTIŢI DESPRE APOSTOLUL ANDREI?

3. Înainte de a-l urma pe Isus, al cui discipol a fost Andrei?

INDICIU: Citiţi Marcu 1:4 şi Ioan 1:35–40.

․․․․․

4. Cu cine a vorbit Andrei despre Isus, şi care a fost rezultatul?

INDICIU: Citiţi Ioan 1:40–42.

․․․․․

DE DISCUTAT:

De ce este bine să le vorbim rudelor despre Isus? Totuşi, cum ar putea reacţiona unele dintre ele?

INDICIU: Citiţi Matei 10:32–37.

COPII, CĂUTAŢI IMAGINILE!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

DIN ACEST NUMĂR

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

PAGINA 3 Ce face un om prevăzător? Proverbele 14:․․․

PAGINA 8 Ce nume şi-a dat Dumnezeu? Psalmul 83:․․․

PAGINA 20 Ce s-a întâmplat cu îngerii care au păcătuit? Iuda ․․․

PAGINA 26 La ce duce „întărâtarea mâniei“? Proverbele 30:․․․

● Răspunsurile se află la pagina 11

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. Iacov şi Ioan.

2. Petru şi Andrei.

3. Al lui Ioan Botezătorul.

4. Cu fratele său, Petru, acesta devenind un discipol al lui Isus.