Cum să ţinem stresul sub control

Biblia vorbeşte despre o perioadă pe care o caracterizează prin cuvintele „timpuri critice, cărora cu greu li se . . . face faţă“. Probabil sunteţi de acord că trăim într-o astfel de perioadă, în timpuri de mare stres (2 Timotei 3:1).

AŞA cum bine ştim, e mai uşor să stingem un foc mic decât un incendiu scăpat de sub control. În mod asemănător, stresul moderat e mai uşor de ţinut sub control decât stresul lăsat să se acumuleze de-a lungul timpului. În opinia unui medic, „este foarte important să ne facem obiceiul de a lupta zilnic împotriva stresului pe care îl aduce cu sine ritmul trepidant al vieţii“. *

Obiceiul de a lupta zilnic împotriva stresului ne este de folos pe două planuri. În primul rând, reuşim să reducem acei factori declanşatori de stres ce pot fi reduşi. Iar în al doilea rând, reuşim să ne controlăm reacţia la situaţiile stresante ce nu pot fi evitate.

Ne poate fi de folos Biblia în lupta împotriva stresului?

Valoarea adevărurilor biblice

Însuşindu-ne adevărurile din paginile Bibliei, putem cunoaşte gândurile Creatorului, care sunt înviorătoare şi ne dau putere. Cuvântul lui Dumnezeu conţine o mulţime de sfaturi preţioase. Este un izvor nesecat de adevăruri spirituale  ce ne susţin în lupta împotriva stresului. Ele ne pot ajuta ‘să nu ne înspăimântăm şi să nu ne îngrozim’, altfel spus să nu ne lăsăm copleşiţi de problemele vieţii cotidiene (Iosua 1:7–9).

Biblia ne dă tăria să combatem stresul asigurându-ne că Tatăl nostru ceresc, Iehova, „este plin de tandră afecţiune şi îndurător“ (Iacov 5:11). „Ceea ce m-a ajutat în mod deosebit a fost meditarea la voinţa lui Dumnezeu şi la minunatele lucrări pe care el le înfăptuieşte“, explică Patricia, care a predat la o universitate din California.

Gândiţi-vă cât de mult trebuie să-i fi înviorat cuvintele şi acţiunile pline de bunătate ale lui Isus Cristos pe ascultătorii săi oprimaţi şi copleşiţi de problemele vieţii! Iată ce invitaţie le-a adresat el: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă [înviorare spirituală]“ (Matei 11:28–30, Cornilescu, 1996).

Împlinindu-şi promisiunea, Isus nu i-a tratat pe discipoli cu asprime, ci a arătat consideraţie faţă de necesităţile lor afective şi fizice. El chiar s-a îngrijit ca ei să se odihnească după ore întregi de predicare (Marcu 6:30–32). Putem fi convinşi că Isus, în prezent Rege ceresc, manifestă şi faţă de noi empatie când trecem prin situaţii stresante ce ne secătuiesc de puteri. Mişcat de milă, el ne oferă „ajutor la momentul potrivit“ (Evrei 2:17, 18; 4:16).

Rolul unei bune comunicări

O bună comunicare este una dintre cele mai eficiente arme în lupta împotriva stresului. Biblia spune: „Planurile eşuează unde nu există o discuţie confidenţială, dar se împlinesc când sunt mulţi sfătuitori“ (Proverbele 15:22). Unii au constatat că, după ce şi-au deschis inima în faţa partenerului de căsătorie, a unui prieten ori a unui coleg, s-au simţit mai puţin stresaţi.

Cea mai importantă formă de „discuţie confidenţială“, dar şi cea mai utilă şi  accesibilă este rugăciunea. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu cu regularitate, ‘nu ne vom mai îngrijora de nimic’. Având încredere în puterea rugăciunii, mulţi au primit „pacea lui Dumnezeu care întrece orice gândire“. Iar, în armonie cu promisiunea Bibliei, aceasta le ocroteşte „inima şi mintea“ (Filipeni 4:6, 7; Proverbele 14:30).

Potrivit unei lucrări pe tema stresului, „persoanele care au un grup de prieteni demni de încredere fac faţă, se pare, mai bine stresului şi sunt mai sănătoşi psihic decât cei care încearcă să rezolve totul singuri“. Nicăieri nu găseşti prieteni mai demni de încredere decât în mijlocul celor ce i se închină adevăratului Dumnezeu, Iehova. Respectând porunca biblică, ei se întrunesc cu regularitate şi se încurajează reciproc (Evrei 10:24, 25). Iată ce a spus cineva care frecventează aceste întruniri: „Uneori muncesc foarte mult şi sunt foarte stresat. Totuşi, când merg la întruniri, constat că, până la rugăciunea de încheiere, tot stresul a dispărut şi mă simt realmente înviorat“.

În lupta împotriva stresului nu trebuie trecută cu vederea nici valoarea simţului umorului. Eclesiastul 3:4 arată că există „un timp pentru a plânge şi un timp pentru a râde“. Râsul este înviorător şi sănătos deoarece, aşa cum explică un medic, „când râdem, corpul produce endorfine şi suprimă secreţia de adrenalină“. O soţie spune: „În cele mai stresante situaţii, soţul meu zice sau face ceva amuzant, iar asta ne ajută enorm pe amândoi“.

Calităţi care reduc stresul

Biblia ne încurajează să cultivăm calităţi care reduc stresul. Printre ele se numără „iubirea,  bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, bunătatea, credinţa, blândeţea [şi] stăpânirea de sine“, toate alcătuind „rodul spiritului“ lui Dumnezeu. În plus, Biblia ne îndeamnă să evităm „orice amărăciune răutăcioasă, furie, mânie, strigăt şi vorbire jignitoare“. Ea adaugă: „Fiţi buni unii cu alţii, plini de o tandră compasiune, iertându-vă cu mărinimie unii pe alţii“ (Galateni 5:22, 23; Efeseni 4:31, 32).

Iată ce spune un medic despre importanţa aplicării acestor învăţături biblice, mai ales în lumea de azi: „Tratându-i pe oameni cu respect, ne uşurăm mult povara stresului“. Scripturile ne îndeamnă să cultivăm şi modestia, o calitate ce ne ajută să nu avem o părere exagerată despre propria persoană (Mica 6:8).

Dumnezeu se aşteaptă să recunoaştem cu umilinţă că avem limite fizice, mintale şi afective şi că nu putem face tot ce ne-am dori. Oricât de greu ar fi, trebuie să învăţăm când şi cum să spunem „nu“ cererilor care, realist vorbind, depăşesc capacităţile noastre.

Aceasta nu înseamnă că, aplicând toate sfaturile bazate pe Biblie menţionate până acum, nu vom mai şti ce e stresul. Realitatea este că Satan Diavolul îşi concentrează eforturile asupra slujitorilor lui Dumnezeu dorind să demonstreze că aceştia vor abandona închinarea adevărată în condiţii de mare stres (Revelaţia 12:17). Dar, aşa cum am văzut, există multe modalităţi prin care Dumnezeu ne oferă sprijinul necesar pentru a reduce stresul şi pentru a-i face faţă. *

[Note de subsol]

^ par. 3 Dacă stresul este constant şi suficient de intens ca să vă cauzeze probleme de sănătate, ar fi bine să consultaţi un specialist pentru a primi tratamentul adecvat.

^ par. 20 Pentru informaţii suplimentare, vezi seria de articole „Să facem faţă stresului!“, apărută în numărul din 8 februarie 2005 al revistei Treziţi-vă!, şi seria „Cum să facem faţă ritmului trepidant al vieţii de azi“, apărută în numărul din 8 februarie 2001 al aceleiaşi reviste.

[Chenarul de la pagina 9]

MODALITĂŢI DE A REDUCE STRESUL

● Nu aşteptaţi perfecţiune nici de la voi, nici de la alţii (Eclesiastul 7:16).

● Stabiliţi-vă o ordine corectă a priorităţilor (Filipeni 1:10, 11).

● Faceţi cu regularitate activitate fizică (1 Timotei 4:8).

● Bucuraţi-vă de creaţia lui Iehova (Psalmul 92:4, 5).

● Rezervaţi-vă cu regularitate momente de linişte (Matei 14:23).

● Relaxaţi-vă şi odihniţi-vă suficient (Eclesiastul 4:6).

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Pentru a reduce stresul este foarte important să vă faceţi timp să comunicaţi

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Cultivarea unor calităţi plăcute lui Dumnezeu contribuie la reducerea stresului