Televiziunea

LA SCURT timp după ce omul a reuşit să transmită sunetul prin intermediul radioului, inventatorii s-au întrebat dacă nu puteau să transmită pe calea undelor şi imagini în mişcare. Pentru a înţelege cât de grea le-a fost misiunea, să ne gândim în ce constă în prezent transmisia televizată.

O cameră de luat vederi focalizează o imagine, pe care o „citeşte“ aşa cum citim noi o pagină tipărită. Însă, în loc să scaneze linii de litere, aparatul scanează linii de puncte (pixeli) ce compun imaginea. Apoi transformă ceea ce vede într-un semnal video electronic care poate fi transmis într-o altă locaţie, unde un receptor îl converteşte în imagine.

Scoţianului John Logie Baird i se atribuie meritul de a fi realizat prima transmisie a unor imagini în mişcare. Când din cauza sănătăţii şubrede a fost nevoit să renunţe la postul său de inginer electrotehnist, el s-a dedicat unui vis pe care l-a avut încă din adolescenţă: realizarea unei maşinării care să transmită imagini în mişcare.

Camera de televiziune a lui Baird era alcătuită dintr-un disc (la început, o cutie de pălării) perforat, ce avea aproape 30 de găuri dispuse în spirală. Când discul se rotea, găurile scanau imaginea linie după linie şi permiteau luminii să ajungă la o celulă fotoelectrică. Celula producea un semnal video care era transmis la un receptor. Acesta amplifica semnalul, care apoi trecea sub forma unor impulsuri luminoase variabile printr-un disc rotativ asemănător celui iniţial, perforat şi el, reproducându-se astfel imaginea. O problemă însă o constituia sincronizarea celor două discuri. În timp ce trudea la proiectul său, Baird se întreţinea lustruind pantofi.

La 2 octombrie 1925, Baird a reuşit să transmită primele imagini de la un capăt al mansardei sale la celălalt. Cel care a apărut întâia oară la televizor a fost un băiat care lucra într-un birou de la parter. Chiar dacă experimentul l-a înspăimântat, a acceptat să participe în schimbul a 2 şilingi şi 6 peni. În 1928, Baird a realizat prima transmisie televizată peste Oceanul Atlantic. La sosirea în New York, timidul scoţian era vizibil stânjenit de primirea făcută de o formaţie de cimpoieri. Devenise o celebritate. Dar a fost el primul care a transmis imagini în mişcare?