Cine a fost primul?

ÎN 1973, inginerul Martin Cooper a prezentat lumii primul telefon celular portabil. Acesta avea în componenţă o baterie, un radiotransmiţător şi un microprocesor (un minicalculator). Văzându-l pe Cooper vorbind la telefon de pe stradă, newyorkezii nu şi-au putut crede ochilor. Această invenţie însă a putut deveni realitate pentru că, în 1800, Alessandro Volta inventase pila voltaică, adică bateria. În plus, telefonul fusese inventat în 1876, radioul, în 1895, iar calculatorul, în 1946. Iar, odată cu inventarea microprocesorului, în 1971, se deschidea în sfârşit era telefoniei mobile. Cu toate acestea, probabil că ne întrebăm: Era oare o noutate comunicarea cu ajutorul unor mijloace sofisticate?

Un mijloc de comunicare luat adesea ca de la sine înţeles este vocea umană. Mai mult de jumătate din miliardele de neuroni din cortexul motor al creierului controlează organele vorbirii. Iar aproximativ 100 de muşchi pun în funcţiune complexul mecanism al vorbirii, în care un rol important îl au limba, buzele, mandibula, gâtul şi cutia toracică.

Şi urechea participă la procesul comunicării. Ea transformă sunetul în impulsuri electrice pe care apoi creierul le procesează. Întrucât creierul analizează sunetele, noi îi putem recunoaşte pe oameni după timbrul vocii. Totodată, creierul stabileşte cu câte milionimi de secundă o ureche aude un sunet mai repede decât cealaltă şi calculează exact direcţia din care vine sunetul. Acestea nu sunt decât două dintre motivele pentru care putem să ascultăm ce spune o singură persoană, deşi probabil în jurul nostru vorbesc mai multe.

Prin urmare, comunicarea complexă fără fir (cu posibilitatea identificării celui ce „apelează“) nu este o noutate. Ea a existat mai întâi în lumea vie, în natură.

[Diagrama/Fotografiile de la pagina 3]

(Pentru modul în care textul apare în pagină, vezi publicaţia)

1800

Bateria

1876

Telefonul

1971

Microprocesorul

1973

Martin Cooper inventează telefonul mobil

[Provenienţa fotografiei]

Martin Cooper şi telefonul mobil: © Mark Berry

 [Legenda fotografiilor de la pagina 2]

Reprezentările de la pagina 2, partea dreaptă, din prim-plan spre fundal: Guglielmo Marconi cu radioul său; Thomas Edison şi becul inventat de el; Granville Woods, inventator în domeniul comunicaţiilor; fraţii Wright şi avionul lor The Flyer (Zburătorul), 1903