Potrivit Bibliei

Cum puteţi avea o perioadă de curtare aprobată de Dumnezeu?

Iulia şi Paul * se aflau în perioada de curtare şi erau hotărâţi să rămână curaţi din punct de vedere moral. Într-o seară însă, când au rămas singuri, dorinţele lor sexuale s-au amplificat. Din fericire, s-au oprit înainte de a merge prea departe şi de a comite un păcat grav.

ADEVĂRATA închinare nu înseamnă doar a asista săptămânal la servicii religioase. Ea este un mod de viaţă care ne influenţează conduita şi normele morale. Isus Cristos a spus că doar cel „care face voinţa“ lui Dumnezeu este aprobat de El (Matei 7:21). Pentru a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu, relaţiile noastre cu persoanele de sex opus trebuie să fie caste, iar curtarea să aibă în vedere căsătoria.

Cum puteţi, aşadar, să vă păstraţi curaţi în ochii lui Dumnezeu în perioada de curtare, mai cu seamă în prezent, când asupra cuplurilor se exercită mari presiuni de a renunţa la orice normă morală? În primul rând, trebuie să recunoaşteţi că normele divine au fost stabilite spre binele vostru. În al doilea rând, acceptaţi că sunteţi imperfecţi. În al treilea rând, fixaţi-vă reguli clare de comportament pentru această perioadă. Şi, în al patrulea rând, ţineţi cont de Dumnezeu în relaţia voastră. Să analizăm aceste sfaturi unul câte unul.

Norme stabilite spre binele nostru

În Isaia 48:17, 18 citim: „Eu, Iehova, sunt Dumnezeul tău, Cel care te învaţă ce-ţi este de folos, Cel care te călăuzeşte pe calea pe care trebuie să umbli. O, de-ai lua aminte la poruncile mele! Atunci pacea ta ar fi ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării!“.

Într-adevăr, legile şi principiile aşternute în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Biblia, sunt numai spre binele nostru (2 Timotei 3:16, 17). Acestea sunt dovezi incontestabile că Creatorului îi pasă de noi şi că doreşte să fim fericiţi şi să reuşim în toate aspectele vieţii (Psalmul 19:7–10). Sunteţi şi voi convinşi de acest lucru? Dacă da, înseamnă că sunteţi cu adevărat înţelepţi.

Acceptaţi că sunteţi imperfecţi

Asemenea unui prieten adevărat, Iehova este sincer cu noi: ne spune adevărul despre inima noastră. Biblia, Cuvântul său, ne avertizează, de pildă, că „inima este mai trădătoare decât orice şi primejdioasă. Cine poate s-o cunoască?“ (Ieremia 17:9). Ea mai afirmă: „Cine se încrede în inima sa este fără minte, dar cine umblă în înţelepciune va scăpa“ (Proverbele 28:26).

Cum ar putea doi tineri aflaţi în perioada de curtare să cadă în capcana de a se încrede în inima lor? Permiţând, de exemplu, să ajungă în situaţii în care s-ar putea simţi tentaţi să devină prea intimi unul cu celălalt, asemenea cuplului menţionat în introducere, sau nesocotind sfaturile înţelepte ale părinţilor lor temători de Dumnezeu. Aceşti părinţi ştiu că dorinţele sexuale, mai ales cele din timpul tinereţii, se aseamănă cu un motor puternic ce trebuie ţinut sub control.

Drept urmare, tinerii care ‘umblă în înţelepciunea divină’ iau în serios îndrumarea părintească. Ei ţin cont de sfaturile părinţilor care îi iubesc suficient de mult ca să le spună lucruri pe care ei probabil nu ar dori să le audă. Fireşte, cel ce vă iubeşte cel mai mult este Tatăl vostru ceresc, Iehova Dumnezeu. El vă îndeamnă ‘să îndepărtaţi supărarea din inima voastră şi să înlăturaţi nenorocirea din carnea voastră’ (Eclesiastul  11:9, 10). Cum puteţi face acest lucru? Nelăsându-vă pradă dorinţelor nepotrivite.

Fixaţi-vă reguli clare de comportament

„Înţelepciunea este cu cei ce se sfătuiesc.“ (Proverbele 13:10) La începutul perioadei de curtare, tinerii înţelepţi aplică aceste cuvinte stabilind cu ajutorul Scripturilor limite clare în privinţa manifestărilor de afecţiune şi fiind hotărâţi apoi să le respecte. A vă permite unele libertăţi sau a fi prea siguri pe voi înşivă este ca şi cum aţi conduce imprudent. La drept vorbind, e prea târziu să te gândeşti la siguranţa în trafic după ce faci un accident!

„Cel prevăzător vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei fără experienţă merg mai departe şi suferă consecinţele“, spune Biblia (Proverbele 22:3). Pentru a evita problemele, cei doi ar fi bine să stea în compania unor persoane cu norme morale înalte sau a unui însoţitor de încredere. Consecinţele unei conduite nesăbuite în timpul curtării pot fi o conştiinţă pătată, pierderea respectului de sine şi faţă de cealaltă persoană şi ruşinea adusă asupra tuturor celor implicaţi, între care membrii familiei. În concluzie, fiţi prevăzători: luaţi hotărârea de a aplica normele biblice şi respectaţi-o cu orice preţ!

Iehova — liantul relaţiei voastre

Căsătoria este asemenea unei funii împletite în trei, Dumnezeu fiind elementul principal. „Funia împletită în trei nu se rupe uşor“, afirmă Eclesiastul 4:12. Acelaşi principiu li se aplică şi tinerilor aflaţi în perioada de curtare. Pentru ca relaţia lor să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, fiecare trebuie să stea aproape de el. În Psalmul 1:1–3 citim: „Fericit este omul care nu urmează sfatul celor răi, . . . ci îşi găseşte plăcerea în legea lui Iehova şi zi şi noapte citeşte în şoaptă din legea lui. . . . El reuşeşte în tot ce face“.

Da, adevăratul succes în viaţă, inclusiv în timpul curtării şi în căsnicie, îl obţinem doar dacă procedăm aşa cum vrea Iehova. În fond, el este Creatorul nostru, iar atracţia romantică şi căsătoria sunt daruri preţioase de la el. Drept urmare, trebuie să le apreciem la justa lor valoare (Iacov 1:17).

[Notă de subsol]

^ par. 3 Unele nume au fost schimbate.

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

● De unde ştim că Dumnezeu ne vrea binele? (Isaia 48:17, 18)

● Ce ar trebui să recunoaştem cu privire la noi înşine? (Ieremia 17:9)

● Care este secretul succesului în perioada de curtare şi apoi în căsnicie? (Psalmul 1:1–3)

[Legenda fotografiei de la pagina 13]

La începutul perioadei de curtare, tinerii înţelepţi stabilesc cu ajutorul Scripturilor limite clare în privinţa manifestărilor de afecţiune şi sunt hotărâţi să le respecte