Biblia spune că Dumnezeu „a stabilit o zi în care urmează să judece cu dreptate pământul locuit“ (Faptele 17:31). Multora însă nu le surâde deloc ideea de a fi judecaţi de cineva, oricine ar fi el. Simţiţi şi voi la fel?

DACĂ da, vă va surprinde plăcut să aflaţi că Ziua Judecăţii este, de fapt, o măsură iubitoare care va aduce mari binecuvântări familiei umane, inclusiv celor care au murit (Matei 20:28; Ioan 3:16). Dar de ce este necesară Ziua Judecăţii? Ce se va întâmpla pe parcursul ei?

De ce este necesară Ziua Judecăţii?

Când i-a creat pe oameni pe pământ, Dumnezeu nu a intenţionat ca ei să fie supuşi aici unor teste înainte de a-şi continua existenţa într-un alt domeniu. Scopul lui a fost ca oamenii să trăiască pentru totdeauna pe pământ. Deşi erau perfecţi din punct de vedere fizic şi mintal, primii oameni s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Drept urmare, ei au pierdut perspectiva vieţii veşnice şi le-au transmis păcatul şi moartea tuturor descendenţilor lor (Geneza 2:15–17; Romani 5:12).

Ziua Judecăţii va fi o perioadă de o mie de ani pe parcursul căreia oamenii vor avea ocazia să redobândească ceea ce au pierdut Adam şi Eva. * Să observăm că textul din Faptele 17:31, citat mai sus, spune că Dumnezeu a stabilit o zi a judecăţii pentru cei de pe „pământul locuit“. Cei care vor primi o judecată favorabilă vor trăi pe pământ bucurându-se de viaţă eternă în condiţii perfecte (Revelaţia 21:3, 4). Prin urmare, Ziua Judecăţii contribuie la împlinirea scopului iniţial al lui Dumnezeu referitor la om şi pământ.

Judecătorul numit de Dumnezeu este Cristos Isus. Biblia spune că el ‘îi va judeca pe cei vii şi pe cei morţi’ (2 Timotei 4:1). Cine sunt „cei vii“ care vor fi judecaţi? Cum vor reveni cei morţi la viaţă pe „pământul locuit“?

Isus îi judecă pe „cei vii“

Ne apropiem de prezisul sfârşit al actualului sistem, când Dumnezeu va distruge societatea  umană coruptă şi îi va înlătura pe cei răi. Supravieţuitorii acestui sfârşit sunt „cei vii“ care vor fi judecaţi (Revelaţia 7:9–14; 19:11–16).

În decursul perioadei de judecată, care va dura 1 000 de ani, Cristos Isus împreună cu 144 000 de bărbaţi şi femei înviaţi la viaţă cerească vor guverna peste pământ. Ei vor sluji ca regi şi preoţi, ajutându-i pe oamenii fideli să aibă parte de foloasele jertfei de răscumpărare a lui Isus şi să ajungă la perfecţiune fizică şi mintală (Revelaţia 5:10; 14:1–4; 20:4–6).

Pe parcursul Zilei Judecăţii, Satan şi demonii săi nu îşi vor mai putea exercita influenţa asupra oamenilor (Revelaţia 20:1–3). Totuşi, la sfârşitul Zilei Judecăţii, lui Satan i se va permite să pună la încercare loialitatea fiecărei fiinţe umane. Cei care îi vor rămâne loiali lui Dumnezeu vor trece testul pe care Adam şi Eva nu l-au trecut. Ei vor fi consideraţi demni de a primi viaţă eternă pe pământul transformat în paradis. Însă cei care vor alege să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu vor fi distruşi pentru totdeauna împreună cu Satan şi demonii (Revelaţia 20:7–9).

Judecarea ‘celor morţi’

Biblia spune că în timpul Zilei Judecăţii morţii „se vor scula“ (Matei 12:41). Isus a afirmat că „vine ceasul când toţi cei din mormintele de amintire vor auzi glasul său şi vor ieşi afară: cei care au făcut lucruri bune, pentru o înviere a vieţii, iar cei care au practicat lucruri rele, pentru o înviere a judecăţii“ (Ioan 5:28, 29). Aceste cuvinte nu se referă la suflete care părăsesc corpul persoanelor decedate. Cei care au murit nu sunt conştienţi de nimic şi nu au un suflet care supravieţuieşte morţii (Eclesiastul 9:5; Ioan 11:11–14, 23, 24). Isus îi va readuce la viaţă pe pământ pe cei adormiţi în moarte.

Dar vor fi judecaţi cei înviaţi pe baza a ceea ce au făcut înainte de moarte? Nu. Scripturile învaţă că „cine a murit a fost absolvit de păcat“ (Romani 6:7). La fel ca supravieţuitorii sfârşitului acestui sistem, cei înviaţi la viaţă pe pământ vor fi judecaţi „după faptele lor“ din timpul Zilei Judecăţii (Revelaţia 20:12, 13). În funcţie de ce vor face atunci, învierea lor va avea drept rezultat fie viaţa veşnică, fie distrugerea. Mulţi dintre cei readuşi la viaţă vor avea pentru prima dată ocazia să înveţe despre Iehova Dumnezeu şi despre cerinţele sale. Ei vor putea alege să trăiască în armonie cu voinţa divină şi vor putea primi viaţă veşnică pe pământ.

Nu avem de ce să ne temem

Ziua Judecăţii va fi nu doar un timp în care Dumnezeu îi va instrui pe oameni, ci şi un timp în care ei vor aplica cele învăţate şi se vor bucura de binecuvântări. Să ne imaginăm ce bucurie vom simţi când ne vom reîntâlni cu cei dragi la înviere şi când cu toţii vom ajunge la perfecţiune!

Să ne imaginăm ce bucurie vom simţi când ne vom reîntâlni cu cei dragi la înviere

La sfârşitul Zilei Judecăţii, Dumnezeu îi va permite lui Satan să testeze loialitatea oamenilor. Dar nu avem motive de nelinişte sau de teamă. Până la sfârşitul Zilei Judecăţii, toţi oamenii vor fi complet echipaţi pentru a trece acest test. Astfel, Ziua Judecăţii va face parte din scopul lui Dumnezeu de a elimina toate efectele răzvrătirii din Eden.

^ par. 7 În Biblie, cuvântul „zi“ se poate referi la perioade de timp de durate diferite. Vezi, de exemplu, Geneza 2:4.