CUM îi consideraţi pe oamenii care au altă culoare a pielii ori aparţin altui grup etnic? Ca pe egalii voştri? Din nefericire, mulţi cred că unele rase sunt inferioare. Potrivit unui dicţionar, rasismul este o „teorie care afirmă superioritatea unui grup rasial faţă de altele“ (Noul dicţionar universal al limbii române).

Această concepţie a provocat de-a lungul vremii multă suferinţă. Sentimentele de superioritate rasială „au fost pretextul pentru oprimarea colonială şi pentru aducerea în sclavie a unor grupuri de oameni“, a scris profesorul Wen-Shing Tseng în cartea sa Handbook of Cultural Psychiatry. El a adăugat că existenţa raselor „a servit drept justificare şi pentru inegalităţile sociale, economice şi politice“. Chiar şi azi rasismul se face simţit în multe părţi ale globului. Este adevărată însă această concepţie atât de dăunătoare? Ce spune ştiinţa? Dar Biblia?

Ce spune ştiinţa

Descoperirile din genetică au demonstrat falsitatea acestei teorii. Cercetătorii care studiază oameni de pe diferite continente au descoperit că diferenţele în structura ADN-ului a doi indivizi aleşi la întâmplare de pe glob nu depăşesc 0,5%. * Iar 86–90% din aceste diferenţe apar în cadrul principalelor grupuri rasiale. Prin urmare, doar restul de circa 14% se înregistrează între aceste grupuri rasiale.

Întrucât „specia umană este omogenă din punct de vedere genetic . . . , genetica poate şi trebuie să fie un mijloc prin care să se clarifice şi să se combată problema rasială“, se arată în revista Nature.

„Specia umană este omogenă din punct de vedere genetic“

O asemenea idee nu e de dată recentă. Începând cu anul 1950, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a dat publicităţii o serie de declaraţii menite să combată rasismul. Declaraţiile au fost elaborate  de antropologi, geneticieni şi sociologi. Cu toate acestea, rasismul continuă să existe. Cu siguranţă, nu este suficient ca oamenii să cunoască realitatea. Trebuie să le fie sensibilizată şi inima, adică persoana lăuntrică. „Din inimă ies gândurile rele“, a spus Isus Cristos (Matei 15:19, 20).

Ce spune Biblia

Biblia a fost scrisă în aşa fel încât să sensibilizeze inima. În paginile ei găsim următorul adevăr ştiinţific: „[Dumnezeu] a făcut dintr-un singur om toate naţiunile oamenilor, ca să locuiască pe toată faţa pământului“. Dar ea ne dezvăluie şi că „Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice naţiune, omul care se teme de el şi practică dreptatea este primit de el“ (Faptele 10:34, 35; 17:26). Nu ni se umple inima de bucurie ştiind că Dumnezeu este drept? (Deuteronomul 32:4)

Iehova Dumnezeu vrea să arătăm că-l iubim străduindu-ne să imităm calităţile lui. „Fiţi . . . imitatori ai lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, şi umblaţi mereu în iubire“, se spune în Efeseni 5:1, 2. ‘A umbla în iubire’ înseamnă, printre altele, a-i iubi pe oameni aşa cum îi iubeşte Dumnezeu, indiferent de culoarea pielii ori de etnia lor (Marcu 12:31).

Dumnezeu nu-i acceptă în rândul slujitorilor lui pe cei a căror inimă este plină de răutate, ură şi prejudecăţi rasiale (1 Ioan 3:15). Se apropie timpul când el îi va distruge pe toţi oamenii răi de pe pământ. Doar cei ce s-au străduit să-i imite calităţile vor rămâne în viaţă. Atunci, pe pământ va exista cu adevărat o singură familie, care îi va aduce închinare lui Dumnezeu în unitate! (Psalmul 37:29, 34, 38)

^ par. 5 Diferenţele genetice relativ mici dintre oameni ar putea fi semnificative în plan medical, întrucât unele boli au cauze genetice.