JON, din Statele Unite, se bucura de o carieră de succes. În tinereţe, a călătorit în toată lumea şi a câştigat mulţi bani. El şi soţia lui aveau o casă frumoasă şi duceau o viaţă lipsită de griji. În ochii multora, erau un cuplu binecuvântat.

Un alt exemplu este cel al lui Kostas *. Din cei peste 5 000 de candidaţi la un post într-o bancă europeană de prestigiu, doar 80 au fost aleşi, iar el era unul dintre aceştia. În doar câţiva ani, a fost promovat de mai multe ori, devenind în cele din urmă managerul unui departament important într-o altă bancă. Când a plecat de aici pentru a-şi deschide propria firmă, câştiga anual mai mulţi bani decât câştigă majoritatea oamenilor într-o viaţă. Se simţea binecuvântat.

Aceşti bărbaţi însă sunt convinşi că există binecuvântări mai preţioase decât avuţiile. De pildă, Jon îi ajută în prezent pe alţii să se apropie de Dumnezeu şi îndeplineşte această lucrare ca voluntar. „Pot spune, din proprie experienţă, că banii nu aduc fericire“, mărturiseşte el. „Goana după bani şi lupta pentru a-i păstra nu-ţi lasă timp şi pentru alte lucruri. Respectarea principiilor biblice însă aduce nenumărate binecuvântări, cum ar fi o căsnicie mai fericită, pacea minţii şi o conştiinţă curată.“

 Iată ce spune şi Kostas: „Dumnezeu nu vrea să ducem o viaţă de huzur. Cred cu tărie că, atunci când el ne dă mai mult decât strictul necesar, trebuie să folosim acest surplus conform voinţei sale“. De curând, Kostas şi ceilalţi membri ai familiei sale au început să înveţe o limbă străină pentru a ajuta mai mulţi oameni să trăiască potrivit principiilor biblice. Kostas adaugă: „Am observat că dacă dăruim suntem mai fericiţi decât dacă primim“ (Faptele 20:35).

Atât Jon, cât şi Kostas au văzut că binecuvântările spirituale sunt mult mai preţioase decât bunurile materiale. Daniel Gilbert, profesor la Universitatea Harvard, precizează că specialiştii în sănătate mintală „au studiat zeci de ani legătura dintre bogăţie şi fericire, iar majoritatea au ajuns la concluzia că bogăţiile aduc fericire doar când îi eliberează pe oameni din lanţurile sărăciei“. El adaugă că, „după ce oamenii ajung la un nivel mediu de trai, bogăţiile nu le mai aduc fericire“.

O lecţie adesea dureroasă

„Lucru surprinzător, odată ce ai depăşit pragul sărăciei, un venit mai mare nu contribuie prea mult la fericirea personală“, se preciza în revista Psychology Today. Pe la începutul secolului trecut, un reporter a înţeles această lecţie când l-a intervievat pe Andrew Carnegie, un pionier în industria siderurgică, pe atunci unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume. „Nu sunt de invidiat. La ce-mi foloseşte avuţia? Am 60 de ani şi nici măcar nu pot digera mâncarea. Mi-aş da toţi banii ca să fiu din nou tânăr şi sănătos“, i-a spus Carnegie.

Reporterul apoi a adăugat: „Dl Carnegie s-a întors brusc şi, cu o voce stinsă şi plină de amărăciune, dar şi cu vădită emoţie, a spus: «Dacă aş putea încheia pactul pe care l-a încheiat  Faust, n-aş sta o clipă pe gânduri. Aş da orice ca să-mi trăiesc viaţa din nou»“. Ulterior, multimilionarul Paul Getty, un magnat al petrolului, a spus ceva asemănător: „Banii nu aduc neapărat fericirea — ci mai degrabă nefericirea“.

Probabil sunteţi de acord cu scriitorul biblic care l-a rugat pe Dumnezeu: „Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie. Să mănânc hrana de care am nevoie, ca nu cumva, fiind sătul, să te reneg şi să zic: «Cine este Iehova?» şi ca nu cumva, ajungând sărac, să fur şi să pângăresc numele Dumnezeului meu“ (Proverbele 30:8, 9).

Regele Solomon al anticului Israel a mărturisit: „Am devenit mai mare şi am avut mai mult decât toţi cei care au fost înainte de mine în Ierusalim“. El însă a adăugat: „Totul era deşertăciune şi goană după vânt“. Solomon a mai spus: „Binecuvântarea lui Iehova îmbogăţeşte şi el nu-i adaugă nicio durere“ (Eclesiastul 2:9–11; 5:12, 13; Proverbele 10:22).

Dacă ne administrăm cu înţelepciune banii, vom fi mai fericiţi

Calea spre binecuvântări eterne

Este evident, aşadar, că putem avea parte de o fericire autentică şi de durată doar dacă ne satisfacem necesităţile spirituale aşa cum doreşte Dumnezeu. Dacă-l punem pe Dumnezeu pe primul plan în viaţă, ne vom îmbogăţi în fiecare aspect al vieţii şi vom avea mai multe satisfacţii.

Din fericire, putem fi siguri că banii nu vor fi mereu prilej de îngrijorare. Biblia ne asigură că sistemul comercial lacom şi nedrept va fi înlăturat pentru totdeauna (1 Ioan 2:15–17). Noul sistem instituit de Dumnezeu va fi guvernat de principiile sale drepte. Pământul va fi transformat în paradis, aşa cum a dorit Dumnezeu la început, când a creat prima pereche umană. Ce binecuvântare va fi să vedem că pe întregul pământ vor domni pacea, fericirea şi iubirea! (Isaia 2:2–4; 2 Petru 3:13; 1 Ioan 4:8–11)

Dacă-l punem pe Dumnezeu pe primul plan în viaţă, vom avea parte de multe satisfacţii

Atunci, viaţa nu va fi plictisitoare. Întrucât Dumnezeu îşi va îndeplini scopul iniţial, ca omul să trăiască veşnic pe un pământ transformat în paradis, vom fi binecuvântaţi atât din punct de vedere material, cât şi din punct de vedere spiritual. Biblia ne garantează că, atunci, nimeni nu va mai duce lipsă de hrană şi adăpost. Iar munca le va aduce tuturor satisfacţii. Sărăcia va fi înlăturată pentru totdeauna (Psalmul 72:16; Isaia 65:21–23; Mica 4:4).

Toţi cei ce manifestă credinţă sinceră în Iehova, Dumnezeul Bibliei, nu vor fi dezamăgiţi (Romani 10:11–13). Cât de înţelept este, aşadar, să ne străduim să obţinem încă de pe acum binecuvântări mai preţioase decât avuţiile!

^ par. 3 Numele a fost schimbat.