Lichidul esenţial vieţii

APA este încă un mister. Este o substanţă simplă, dar totodată complexă. Fiecare moleculă de apă conţine doar trei atomi, doi de hidrogen şi unu de oxigen. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă încă nu înţeleg pe deplin cum funcţionează molecula de apă. Cu toţii ştim însă că apa este esenţială vieţii şi că reprezintă 80% din greutatea oricărei vieţuitoare. Să analizăm doar cinci caracteristici ale acestei uluitoare substanţe.

1. Apa poate acumula multă căldură; însă, întrucât temperatura ei nu creşte foarte mult, ea contribuie la reglarea climei.

2. Apa îşi măreşte volumul când îngheaţă. Astfel, gheaţa pluteşte şi acţionează ca un strat izolator. Dacă, asemenea altor substanţe, apa ar deveni mai densă când îngheaţă, lacurile, râurile şi mările s-ar solidifica de jos în sus, prinzând în gheaţă tot ce se află în ele.

3. Apa este foarte transparentă, permiţând organismelor a căror existenţă depinde de lumină să supravieţuiască chiar şi la adâncimi foarte mari.

4. Moleculele de apă produc o tensiune de suprafaţă, luciul apei devenind asemenea unei membrane elastice fine. Datorită acestei tensiuni pot alerga insectele pe suprafaţa apei, se formează picăturile de apă şi are loc capilaritatea, efect datorită căruia apa poate ajunge până în vârful celor mai înalte plante.

5. Apa este cel mai eficient solvent cunoscut. Cu ajutorul ei, se pot forma soluţii ce conţin oxigen, dioxid de carbon, săruri, minerale şi multe alte substanţe vitale.

Esenţială în reglarea climei Pământului

Oceanele acoperă circa 70% din suprafaţa Pământului, având un rol însemnat în reglarea climei. Într-adevăr, oceanele şi atmosfera conlucrează armonios, făcând în permanenţă schimb de căldură, apă, gaze şi mişcare (vânt şi valuri). Ele colaborează şi în direcţionarea căldurii solare dinspre tropice spre poli, moderând astfel temperatura  pe glob. De fapt, pentru ca majoritatea organismelor să supravieţuiască, temperaturile trebuie să se menţină între limitele termice în care apa rămâne în stare lichidă. „După cât se pare, condiţiile de pe Pământ sunt ideale vieţii“, se arată în cartea Rare Earth — Why Complex Life Is Uncommon in the Universe.

Evident, Pământul este un efect, nu o cauză. Dar, atunci, cine este cauza? Întâmplarea sau un Creator înţelept şi iubitor? Biblia susţine existenţa unui Creator (Faptele 14:15–17). În articolul următor veţi putea citi despre unele dovezi ştiinţifice care vin în sprijinul afirmaţiei biblice — câteva cicluri naturale uimitoare care menţin planeta noastră curată şi sănătoasă.

[Chenarul de la pagina 7]

BIBLIA ESTE EXACTĂ DIN PUNCT DE VEDERE ŞTIINŢIFIC

Pământul este suspendat în spaţiu. „El întinde nordul peste spaţiul gol, suspendă pământul pe nimic.“ (Iov 26:7, afirmaţie făcută în jurul anului 1613 î.e.n.)

Pământul este rotund. „El este Cel care locuieşte deasupra cercului pământului.“ (Isaia 40:22, cuvinte scrise în jurul anului 732 î.e.n.)

Apa urmează un circuit în natură. „Toate râurile se varsă în mare . . . . Râurile se întorc la locul de unde pornesc, pentru ca de acolo să curgă din nou.“ (Eclesiastul 1:7, cuvinte scrise înainte de 1000 î.e.n.)

Universul este guvernat de legi. Eu [Iehova] „am stabilit legile cerului şi ale pământului“. (Ieremia 33:25, cuvinte scrise înainte de 580 î.e.n.)

[Provenienţa fotografiilor de la pagina 7]

Magnetosfera: NASA/Steele Hill; aurora: Collection of Dr. Herbert Kroehl, NGDC; reciful: Stockbyte/Getty Images