Cum aţi răspunde?

Ce lipseşte din imagine?

Citiţi 1 Regi 18:19–24, 30–40. Apoi priviţi imaginea. Ce elemente lipsesc? Scrieţi mai jos răspunsul.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

DE DISCUTAT:

De ce a acceptat Iehova ofranda lui Ilie? Ce sacrificii acceptă El de la slujitorii săi de azi?

Din acest număr

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

PAGINA 7 Pe ce suspendă Iehova pământul? Iov 26:․․․

PAGINA 9 Cine a făcut toate lucrurile cu înţelepciune? Psalmul 104:․․․

PAGINA 13 Cum alegem viaţa? Deuteronomul 30:․․․

PAGINA 20 Ce primim de la Iehova când îi spunem tot ce simţim? Filipeni 4:․․․

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Ce ştiţi despre profeţi?

4. ․․․․․

Ce profet l-a mustrat pe Ioas, regele lui Iuda, pentru răutatea lui?

INDICIU: Citiţi 2 Cronici 24:20–22.

5. ․․․․․

Regele Ioas a poruncit ca profetul să fie ucis pentru cuvintele lui. Înseamnă că Iehova a dezaprobat mesajul profetului?

INDICIU: Citiţi Luca 11:50, 51.

DE DISCUTAT:

De ce nu trebuie să ne temem dacă oamenii ne persecută deoarece ascultăm de Iehova?

INDICIU: Citiţi Matei 5:11, 12 şi 1 Petru 4:14.

▪ (Răspunsurile se află la pagina 27)

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. Taurul oferit ca jertfă.

2. Şanţul plin cu apă.

3. Sutele de oameni prezenţi, inclusiv cei 450 de profeţi ai lui Baal.

4. Zaharia, fiul lui Iehoiada.

5. Nu.