Cum aţi răspunde?

Ce este greşit în această imagine?

Citiţi Matei 25:1–12. Apoi priviţi imaginea. Ce anume nu este corect în această imagine? Scrieţi mai jos răspunsurile.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. ․․․․․

DE DISCUTAT:

Din ce motiv cele cinci fecioare n-au vrut să-şi împartă uleiul cu celelalte?

INDICIU: Citiţi Matei 25:8, 9.

Când este bine să împărţim cu alţii ce avem? Când nu ar trebui să facem lucrul acesta?

Din acest număr

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

PAGINA 6 Al cui este pământul şi tot ce este pe el? Psalmul 24:․․․

PAGINA 9 Ce poate primi orice om însetat? Revelaţia 22:․․․

PAGINA 18 Ce are omul cu discernământ? Proverbele 17:․․․

PAGINA 29 La ce îl poate duce nechibzuinţa pe un om? Proverbele 19:․․․

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Ce ştiţi despre profeţi?

5. ․․․․․

Ce profet a fugit de regele Ioiachim?

INDICIU: Citiţi Ieremia 26:17–23.

6. ․․․․․

Cine a profeţit pe timpul regelui Ezechia că Ierusalimul va ajunge „un morman de ruine“?

INDICIU: Citiţi Ieremia 26:18.

DE DISCUTAT:

După ce aţi citit despre aceşti doi profeţi, de ce nu ar trebui să vă fie teamă să vorbiţi despre Dumnezeu?

INDICIU: Citiţi Proverbele 29:25.

▪ Răspunsurile se află la pagina 21

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. În relatarea biblică nu se vorbeşte despre nicio mireasă.

2. La ospăţ au intrat doar cinci fecioare.

3. Cinci fecioare au avut lămpi şi vase pentru ulei, iar celelalte cinci au avut doar lămpi.

4. La intrare era o uşă pe care mirele a închis-o.

5. Uria (Ieremia 26:20).

6. Mica.