Unde putem găsi îndrumare?

CINE ne poate arăta calea spre adevăratul succes, nu succesul pe plan material sau social, ci succesul în plan uman? Aşa cum s-a arătat în articolul anterior, adevăratul succes provine din faptul de a avea principii etice sănătoase şi un scop nobil în viaţă. Iar acestea nu depind de faimă, bogăţie sau putere.

Unde putem găsi principii sănătoase şi răspunsuri la întrebările despre scopul vieţii? Ne putem bizui pe propria înţelepciune? Să recunoaştem că, fiind oameni imperfecţi, avem tendinţa de a nutri dorinţe nepotrivite, care ne pot conduce pe o cale greşită (Geneza 8:21). De aceea, milioane de oameni umblă după lucruri deşarte, pe care Biblia le numeşte „dorinţa cărnii, dorinţa ochilor şi etalarea ostentativă a mijloacelor de existenţă“ (1 Ioan 2:16). Aceasta nu este nicidecum calea spre adevăratul succes, ci o cale înşelătoare, care duce la dezamăgiri şi nefericire. Tocmai din acest motiv, mulţi oameni caută îndrumarea Creatorului. Astfel, ei găsesc răspunsuri la întrebările profunde ale vieţii. *

Ar trebui să căutăm îndrumarea lui Dumnezeu?

Este logic să ne îndreptăm spre Creator pentru îndrumare, deoarece el ştie de ce ne-a creat şi, prin urmare, care ar trebui să fie scopul vieţii noastre. El ştie şi cum ne-a creat pe plan fizic, mental şi afectiv. Astfel, Dumnezeu ştie care sunt cele mai bune principii de viaţă. Mai mult, Dumnezeu este personificarea iubirii şi, prin urmare, vrea să avem cu adevărat succes în viaţă şi să fim fericiţi (1 Ioan 4:8). Unde putem găsi îndrumarea sa iubitoare? În Sfânta Biblie, pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziţie folosindu-se de aproximativ patruzeci de scriitori, sau secretari, umani (2 Timotei 3:16, 17). * Dar de ce putem avea încredere în îndrumarea oferită de această carte?

Isus Cristos, principalul reprezentant al lui Dumnezeu, a spus că „înţelepciunea este dovedită dreaptă de lucrările“ sau rezultatele ei (Matei 11:19; Ioan 7:29). Înţelepciunea divină ne conduce pe calea succesului şi a fericirii durabile, adică pe „toată calea binelui“. Înţelepciunea omenească însă nu ţine cont de Dumnezeu şi duce la eşec şi nefericire (Proverbele 2:8, 9; Ieremia 8:9).

Pentru a înţelege mai bine aceasta, să ne gândim de exemplu la mişcarea hippy, apărută în anii ’60 ai secolului trecut. Adepţii mişcării, care aveau drept slogan „trăieşte clipa“, respingeau normele şi autoritatea generaţiei mai în vârstă şi  promovau, printre altele, folosirea drogurilor şi libertatea sexuală. Dar era acel mod de viaţă cu adevărat înţelept? Oferea un scop real în viaţă şi norme morale care să le aducă oamenilor o pace interioară autentică şi fericire durabilă? Istoria arată că acel stil de viaţă nu i-a făcut pe oameni mai buni, ci a dus la degradarea morală a societăţii umane (2 Timotei 3:1–5).

În contrast cu filozofiile omeneşti, înţelepciunea cuprinsă în paginile Bibliei a trecut proba timpului (Isaia 40:8). Pentru a înţelege acest lucru, te invităm să citeşti următorul articol, ce va analiza şase principii biblice care au ajutat milioane de oameni din aproape toate naţiunile să aibă cu adevărat succes în viaţă şi să fie fericiţi, indiferent de starea materială sau poziţia socială.

[Note de subsol]

^ par. 5 Vezi ediţia specială din noiembrie 2007 a revistei de faţă, care tratează tema: „Putem avea încredere în Biblie?“. Articolele din această ediţie oferă dovezi arheologice, istorice, ştiinţifice, precum şi altele, din care reiese clar că Biblia este inspirată de Dumnezeu.

[Chenarul de la pagina 5]

 CONCEPŢII CARE DENATUREAZĂ NOŢIUNEA DE SUCCES

Mulţi oameni susţin că nu există Dumnezeu şi că viaţa este rezultatul evoluţiei oarbe. Dacă aşa ar sta lucrurile, viaţa nu ar fi decât produsul unor accidente chimice şi biologice, iar eforturile noastre de a găsi un scop în viaţă şi principii universal valabile ar fi zadarnice.

Alţii cred că Dumnezeu ne-a creat şi apoi ne-a abandonat. De fapt, potrivit acestei concepţii, suntem nişte orfani în sens spiritual, fără principii călăuzitoare şi fără un scop real în viaţă. Dar să ne gândim la următorul fapt: Dumnezeu a înzestrat fiecare animal cu inteligenţă instinctivă pentru a-şi îndeplini rolul în natură. Astfel, în tot ce ne înconjoară găsim nenumărate dovezi ale profundei înţelepciuni divine. Este oare posibil ca acest Creator, care ne-a adus în existenţă, să ne lase apoi să bâjbâim în întuneric, fără nicio îndrumare? Nicidecum! (Romani 1:19, 20)

Încercând să ne zădărnicească eforturile de a găsi un scop în viaţă şi principii universal valabile, filozofiile ateiste denaturează însăşi noţiunea de succes.

[Legenda fotografiei de la pagina 5]

Rezultatele dovedesc că înţelepciunea cuprinsă în paginile Bibliei este demnă de încredere