Cum aţi răspunde?

Ce lipseşte din imagine?

Citiţi Revelaţia 12:3. Apoi priviţi imaginea. Ce elemente lipsesc? Scrieţi mai jos răspunsul şi desenaţi elementele care lipsesc.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

DE DISCUTAT:

Pe cine reprezintă balaurul? Ce influenţă are acesta asupra întregului pământ locuit?

INDICIU: Citiţi Revelaţia 12:9.

Din acest număr

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

PAGINA 3 Ce a pus Dumnezeu în mintea şi în inima omului? Eclesiastul 3:․․․

PAGINA 5 Care este darul pe care îl dă Dumnezeu? Romani 6:․․․

PAGINA 21 Ce titluri religioase ne-a spus Isus că nu trebuie să folosim? Matei 23:․․․

PAGINA 27 Ce anume face omul prevăzător? Proverbele 22:․․․

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Cine face parte din genealogia lui Isus?

Analizaţi indiciile prezentate în continuare. Citiţi versetele menţionate. Apoi scrieţi numele în spaţiile libere.

4. ․․․․․

INDICIU: Zerah, etiopianul, l-a atacat cu o armată de un milion de bărbaţi, dar Iehova i-a înfrânt sub ochii săi.

Citiţi 2 Cronici 14:9–12.

5. ․․․․․

INDICIU: A luat măsuri ca Legea lui Iehova să fie predată în oraşele lui Iuda.

Citiţi 2 Cronici 17:1, 7–9.

6. ․․․․․

INDICIU: A fost înmormântat în Cetatea lui David, dar nu în mormintele regilor.

Citiţi 2 Cronici 21:16–20.

▪ Răspunsurile se află la pagina 13

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. Un cap.

2. Zece coarne.

3. Şapte diademe.

4. Asa (Matei 1:7).

5. Iosafat (Matei 1:8).

6. Ioram (Matei 1:8).