De cine depinde viitorul planetei?

„ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ este cea mai grea încercare cu care s-a confruntat vreodată omenirea“, se spunea în ediţia engleză din octombrie 2007 a revistei National Geographic. Dacă vrem să depăşim această problemă, mai preciza revista, trebuie „să acţionăm fără întârziere şi cu hotărâre, dar şi cu o maturitate de care rareori am dat dovadă ca societate sau ca specie“.

Vor demonstra vreodată oamenii o asemenea maturitate? Trebuie să recunoaştem că există multe obstacole: apatia, lăcomia, ignoranţa, grupurile de interese, lupta pentru îmbogăţire din ţările în curs de dezvoltare şi filozofia de viaţă a milioane de oameni care doresc să-şi păstreze stilul de viaţă caracterizat printr-un consum ridicat de energie.

Un profet al lui Dumnezeu din vechime ne ajută să facem o evaluare realistă a capacităţii omului de a rezolva problemele etice, sociale şi guvernamentale. Iată ce a scris el: „Nu-i aparţine omului pământean calea sa. Nu poate omul care umblă nici măcar să-şi conducă paşii“ (Ieremia 10:23). Tragica istorie a omenirii confirmă adevărul acestor cuvinte. Şi, deşi azi beneficiem de marile realizări ale ştiinţei şi ale tehnologiei, ne confruntăm cu probleme nemaiîntâlnite, extrem de complexe, care ne pot pune în pericol viaţa. Prin urmare, cât de siguri putem fi că ziua de mâine va fi mai bună?

E adevărat, s-a vorbit mult despre problemele legate de schimbările climatice, precum şi despre alte tendinţe îngrijorătoare, însă nu s-au făcut prea multe în acest sens. Cum au reacţionat, de pildă, naţiunile în 2007 când, pentru prima dată în istorie, Pasajul de Nord-Vest a devenit navigabil? Un editorial apărut în revista New Scientist dădea următorul răspuns: „[Naţiunile] s-au grăbit cu neruşinare să ridice pretenţii asupra porţiunilor din şelful continental care au ieşit [de sub gheaţă] pentru a [putea] fora după petrol şi gaze“.

Cu circa 2 000 de ani în urmă, Biblia a prezis că oamenii aveau să ajungă până acolo încât ‘să distrugă pământul’ (Revelaţia 11:18). Nu încape îndoială, lumea are nevoie de un conducător care să aibă atât înţelepciunea, cât şi puterea de a-şi atinge obiectivele propuse, dar şi de oameni care să-i fie supuşi. Ar putea îndeplini acest rol vreun conducător politic ori vreun om de ştiinţă cu o minte strălucită şi sincer interesat de oameni? Biblia răspunde: „Nu vă puneţi încrederea în nobili, nici în fiul omului pământean, în care nu este salvare“ (Psalmul 146:3).

 Planeta — pe mâini bune

Un singur Conducător poate rezolva problemele cu care se confruntă omenirea. Iată ce a prezis Biblia despre acesta: „Peste el se va aşeza spiritul lui Iehova [Dumnezeu], spirit de înţelepciune şi de pricepere, spirit de sfat şi de tărie, spirit de cunoştinţă şi de teamă de Iehova. . . . Îi va judeca pe cei de condiţie umilă cu dreptate . . . şi îl va omorî pe cel rău cu spiritul buzelor sale“ (Isaia 11:2–5).

Cine este el? Nimeni altul decât Isus Cristos, care din iubire şi-a dat viaţa în folosul oamenilor (Ioan 3:16). Acum, el este un spirit puternic, care a primit autoritate şi putere de la Dumnezeu pentru a guverna peste pământ (Daniel 7:13, 14; Revelaţia 11:15).

Un alt motiv care îl califică pe Isus să fie conducător sunt cunoştinţele sale vaste despre creaţia lui Dumnezeu, dobândite înainte de a veni pe pământ. De fapt, cu foarte mult timp în urmă, când Dumnezeu a creat universul fizic, Isus a fost ‘meşterul său iscusit’ (Proverbele 8:22–31). Gândiţi-vă: Isus, cel care a ajutat la crearea pământului şi tuturor lucrurilor vii, va repara daunele provocate de nesăbuita guvernare umană.

Dar cine vor fi supuşii lui Cristos? Cei smeriţi şi cei drepţi, care îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu, Iehova, şi ascultă de Isus Cristos în calitate de Conducător (Psalmul 37:11, 29; 2 Tesaloniceni 1:7, 8). Isus a spus că ei „vor moşteni pământul“, care va fi transformat într-un paradis (Matei 5:5; Isaia 11:6–9; Luca 23:43).

Ce puteţi face pentru a avea parte de împlinirea promisiunilor biblice? Răspunsul îl dă chiar Isus: „Aceasta înseamnă viaţa veşnică: să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos“ (Ioan 17:3).

E adevărat, poate că acum planeta noastră este în pericol, dar putem fi siguri că ea va continua să existe. Ea va fi mereu locuinţa oamenilor. În pericol se află mai degrabă cei care continuă să arate lipsă de respect faţă de creaţia lui Dumnezeu şi care refuză să asculte de Isus Cristos! Prin urmare, Martorii lui Iehova vă îndeamnă să asimilaţi cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică.

[Chenarul de la pagina 8]

PESTE PUTERILE ŞTIINŢEI

Perfect conştienţi de riscurile implicate, milioane de oameni îşi distrug mintea şi trupul folosind droguri recreative, consumând alcool în exces şi fumând. Ei nu consideră în nici un caz viaţa un dar de la Dumnezeu (Psalmul 36:9; 2 Corinteni 7:1). Din păcate, oamenii au o mentalitate asemănătoare cu privire la planeta noastră, ceea ce accentuează problemele legate de mediu.

Care este soluţia? Ne pot veni în ajutor ştiinţa şi instruirea laică? Nu prea. Întrucât problema este de natură spirituală, şi soluţia trebuie să fie de natură spirituală. Biblia vorbeşte despre această soluţie. În paginile ei găsim promisiunea potrivit căreia va veni timpul când oamenii ‘nu vor mai face niciun rău şi nicio stricăciune’, deoarece pământul „va fi plin de cunoştinţa lui Iehova aşa cum fundul mării este acoperit de ape“ (Isaia 11:9).

[Legenda ilustraţiei de la paginile 8, 9]

Sub domnia lui Cristos, cei drepţi vor transforma pământul într-un paradis