Potrivit Bibliei

Va fi pământul un paradis?

LEGENDE despre o epocă de aur în care omul era fără de păcat, trăia în armonie cu Dumnezeu şi nu era supus bolii şi morţii se regăsesc în cultura multor popoare, de pildă cea egipteană, mexicană, peruviană şi tibetană. În aceste legende este prezentă şi ideea căderii omului în păcat.

Deşi distorsionate şi înflorite, legendele au mult prea multe elemente în comun ca să fie vorba de pure coincidenţe. De aceea, mulţi au tras concluzia că la originea lor se află evenimente istorice. Elementele comune acestor legende amintesc, în chip evident, de relatarea din capitolele introductive ale cărţii biblice Geneza. Totuşi, în Geneza nu regăsim limbajul evaziv de legendă, ci detalii concrete, tipice unei relatări istorice autentice (2 Timotei 3:16).

Un început perfect

Cartea Geneza ne spune că Dumnezeu i-a creat pe primii oameni, Adam şi Eva, şi i-a aşezat într-o grădină bine udată, Grădina Edenului. Erau perfect sănătoşi şi aveau perspectiva vieţii eterne. Moartea n-ar fi fost decât pedeapsa pentru păcat (Geneza 2:8–17; Romani 5:12). Adam şi Eva trebuiau ‘să fie roditori, să se înmulţească, să umple pământul şi să-l supună’ (Geneza 1:28). În cele din urmă, întregul pământ avea să fie un paradis locuit de oameni perfecţi care aveau să se supună cu dragă inimă lui Dumnezeu, Conducătorul lor.

Din nefericire, Adam şi Eva nu au ascultat de Dumnezeu. Ei nu au împlinit scopul Creatorului, pierzând astfel perspectiva de a trăi etern. Cu toate acestea, Iehova Dumnezeu îşi va duce la îndeplinire scopul referitor la pământ. ‘Cuvântul meu, care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rezultat, ci va reuşi’, a spus el (Isaia 55:11). Într-adevăr, scopul lui Iehova ca pământul să fie locuinţa paradiziacă a omului şi ca omul să reflecte calităţile divine reprezintă una dintre temele majore ale Bibliei (Romani 8:19–21).

„Vei fi cu mine în Paradis“

Imediat după ce Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu a promis că va aduce în existenţă ‘o sămânţă’, care avea să-l nimicească în cele din urmă pe „şarpele cel vechi“, Satan Diavolul, şi odată cu el şi lucrările lui rele (Geneza 3:15; Revelaţia 12:9; 1 Ioan 3:8). Partea principală a ‘seminţei’ s-a dovedit a fi Isus Cristos  (Galateni 3:16). Mai mult decât atât, Dumnezeu l-a uns pe Isus Rege al unui Regat ceresc, sau guvern ceresc, care va domni peste pământ (Daniel 7:13, 14; Revelaţia 11:15).

Cristos va realiza tot ceea ce Adam nu a reuşit. De fapt, Biblia îl numeşte pe Isus „ultimul Adam“ (1 Corinteni 15:45). În rugăciunea sa model, Isus a pus în legătură viitorul pământului cu Regatul lui Dumnezeu, spunând: „Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:10).

Când a venit pe pământ, Isus — în calitate de viitor Rege al pământului — avea autoritatea să-i spună păcătosului penitent ţintuit pe stâlp alături de el: „Vei fi cu mine în Paradis!“ (Luca 23:43). Paradisul la care a făcut referire Isus era un paradis pământesc, aşa cum a vrut Dumnezeu încă de la bun început. Această afirmaţie are suport biblic. Să analizăm următoarele versete.

„Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el.“ (Psalmul 37:29) „Va fi bogăţie de grâne pe pământ, pe vârful munţilor va fi belşug mare.“ (Psalmul 72:16) „Cei drepţi vor locui pe pământ şi cei ireproşabili vor rămâne pe el.“ (Proverbele 2:21) „Nu se va face niciun rău şi nu se va face nicio stricăciune pe tot muntele meu sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa lui Iehova aşa cum fundul mării este acoperit de ape.“ (Isaia 11:9)

În armonie cu aceste afirmaţii, Isus a spus în celebra sa Predică de pe munte: „Fericiţi sunt cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!“ (Matei 5:5). Iar apostolul Ioan a scris mai târziu: „Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! . . . El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut“ (Revelaţia 21:3, 4). Este cât se poate de clar că aceste texte biblice nu se referă la „un paradis“ ceresc, ci la unul fizic, pământesc.

Declaraţii ale erudiţilor

Mulţi erudiţi care au studiat Biblia sunt de părere că, sub conducerea Regatului lui Cristos, pământul va deveni un paradis. Teologul Joseph Seiss a afirmat: „Sub domnia lui Mesia, întregul pământ va deveni în cele din urmă . . . ceea ce . . . ar fi fost dacă Adam nu ar fi păcătuit“. În lucrarea The New Testament for English Readers, Henry Alford a scris: „Regatul lui Dumnezeu . . . va deveni un regat peste pământ, iar supuşii lui vor moşteni pământul . . . , un pământ în sfârşit restabilit şi binecuvântat pentru totdeauna“ (sublinierea autorului).

Isaac Newton, celebru om de ştiinţă şi meticulos cercetător al Bibliei, a scris: „După ziua de judecată, pământul va continua să fie locuit de [oameni] muritori. Dar nu doar pentru o mie de ani, ci pentru totdeauna“.

Întrucât pământul se va afla sub conducerea directă a lui Isus Cristos, răutatea nu va mai prinde niciodată rădăcini (Isaia 11:1–5, 9). Pământul va fi un paradis în toate privinţele, aducându-i veşnic laudă Creatorului lui.

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

▪ Care a fost scopul iniţial al lui Dumnezeu cu privire la pământ şi oameni? (Geneza 1:28)

▪ Ce va realiza Regatul lui Dumnezeu? (Matei 6:10)

▪ De ce răutatea nu va mai prinde niciodată rădăcini? (Isaia 11:1–5, 9)

[Text generic pe pagina 11]

„Fericiţi sunt cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!“ (Matei 5:5)