Un viitor sigur sub domnia lui Dumnezeu

ÎN CURÂND, toate îngrijorările legate de viitor se vor risipi, deoarece Dumnezeu va prelua controlul asupra pământului instalând la conducere propriul său guvern, Regatul lui Dumnezeu. Tocmai la acest viitor minunat se gândea Isus Cristos când i-a învăţat pe discipolii lui să se roage: „Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:9, 10).

Regatul lui Dumnezeu nu va colabora cu conducătorii politici, nici nu se va folosi de ei. Dimpotrivă, va îndepărta orice urmă de guvernare umană independentă, aşa cum arată următoarea profeţie a lui Daniel referitoare la „zilele din urmă“, perioadă în care trăim noi (2 Timotei 3:1). Daniel spune: „În zilele acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va fi nimicit niciodată. . . . El va zdrobi şi va pune capăt tuturor acestor regate [omeneşti] şi el însuşi va dăinui pe timp indefinit“ (Daniel 2:44). Aceste cuvinte nu le aduc mângâiere şi nici speranţă celor ce preferă guvernarea umană. Însă pentru toţi cei care doresc ca Dumnezeu să-şi exercite suveranitatea prin Regatul său, ele insuflă speranţă.

Un viitor minunat!

Când Regatul lui Dumnezeu va guverna peste tot pământul, supuşii lui nu vor fi divizaţi pe criterii politice, rasiale, religioase sau naţionale. Dimpotrivă, ei vor forma o familie mondială, unită prin adevărul religios şi iubirea adevărată (Ioan 13:34, 35; 17:3, 17). Sub domnia Regatului, „cel drept va înflori şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună“ (Psalmul 72:7).

Mai mult, sub Regatul lui Dumnezeu, oamenii ascultători vor ajunge la perfecţiune pe plan mintal şi fizic, iar bolile, suferinţa şi moartea vor dispărea (Revelaţia 21:3, 4). Rezultatul? Planeta noastră va deveni un paradis în toate privinţele, împlinindu-se astfel scopul iniţial al lui Dumnezeu declarat în Eden (Geneza 1:28). *

Unica veste cu adevărat bună

Când a prezentat semnul complex al „încheierii acestui sistem“, Isus a inclus un element deosebit de important (Matei 24:3–7). El a spus: „Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile. Şi atunci va veni sfârşitul“ (Matei 24:14).

În armonie cu voinţa lui Dumnezeu, în anul 2007, aproape şapte milioane de Martori ai lui Iehova din 236 de ţări le-au împărtăşit semenilor lor mesajul despre Regat. Bucuroşi, ei au petrecut în această lucrare peste 1,4 miliarde de ore din timpul lor liber. De ce sunt Martorii ferm convinşi că promisiunile din Biblie se vor împlini? Răspunsul este foarte simplu. Aşa cum reiese din articolul ce urmează, Dumnezeu este întotdeauna fidel cuvântului său (Romani 3:4).

[Notă de subsol]

^ par. 6 Vezi articolul „Potrivit Bibliei: Va fi pământul un paradis?“, de la pagina 10.

[Text generic pe pagina 7]

Biblia spune că va fi „belşug de pace“