Potrivit Bibliei

Ce aşteaptă Dumnezeu de la noi?

ÎN PREZENT ducem o viaţă plină de activităţi, ceea ce ne solicită enorm. Uneori e o adevărată luptă să ne achităm de toate îndatoririle. Totuşi, nu trebuie să uităm că viaţa este un dar de la Dumnezeu (Psalmul 36:9). Însă cât din timpul şi energia noastră aşteaptă Dumnezeu să-i dedicăm? Ne simţim încurajaţi când aflăm din Biblie că aşteptările lui Dumnezeu cu privire la noi sunt rezonabile.

Isus ştia mai bine ca oricine ce aşteaptă Tatăl său de la oameni (Matei 11:27). Când a fost întrebat care este cea mai importantă poruncă, Isus a spus: „Să-l iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată forţa ta“ (Marcu 12:30). Ce înseamnă aceasta? Nu ni se cere cumva prea mult?

Ce înseamnă a-l iubi pe Dumnezeu cu tot sufletul

Iubirea noastră pentru Dumnezeu creşte pe măsură ce medităm la bunătatea nemărginită pe care a arătat-o el faţă de noi. Dacă îl vom iubi cu tot sufletul, ne vom simţi îndemnaţi să-i dăm tot ce avem mai bun. Vom fi în asentimentul scriitorului biblic care a întrebat: „Cum îl voi răsplăti pe Iehova pentru toate binefacerile sale faţă de mine?“ (Psalmul 116:12). Dar cum ne influenţează iubirea pentru Dumnezeu modul în care ne folosim timpul?

Biblia nu stabileşte un anumit număr de ore pe care trebuie să-l dedicăm săptămânal închinării la Dumnezeu. Cu toate acestea, ne spune căror activităţi trebuie să le acordăm prioritate şi ne explică şi de ce. De exemplu, Isus a spus că asimilarea cunoştinţei despre Dumnezeu este un factor esenţial pentru a primi „viaţa veşnică“ (Ioan 17:3). El a mai spus că discipolii săi trebuie să-i ajute şi pe cei ce nu-l cunosc pe Dumnezeu să obţină viaţă veşnică, împărtăşindu-le cunoştinţa despre Dumnezeu (Matei 28:19, 20). De asemenea, Biblia ne porunceşte să ne întrunim regulat cu colaboratorii în credinţă pentru a ne întări spiritualiceşte şi a ne încuraja reciproc (Evrei 10:24, 25). Toate aceste activităţi necesită timp.

Dar oare vrea Dumnezeu să fim fanatici, excluzând din viaţa noastră tot ce nu are legătură cu închinarea? În nici un caz! Trebuie să acordăm atenţie şi laturii practice a vieţii. Biblia le porunceşte capilor de familie să se îngrijească de necesităţile familiei: „Într-adevăr, dacă cineva nu se îngrijeşte de ai lui, şi mai ales de membrii familiei lui, . . . este mai rău decât un necredincios“ (1 Timotei 5:8).

În plus, Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a ne bucura de viaţă. Prin urmare, este cât se poate de potrivit să petrecem timp cu familia şi cu  prietenii, să savurăm o mâncare delicioasă şi să ne relaxăm într-un mod sănătos. Iată ce a scris regele Solomon: „Am înţeles că nimic nu este mai bun pentru ei decât să fie veseli şi să facă binele în viaţă şi ca orice om să mănânce, să bea şi să se bucure de truda lui. Acesta este darul lui Dumnezeu“ (Eclesiastul 3:12, 13).

Iehova Dumnezeu ne înţelege limitele, „îşi aduce aminte că suntem ţărână“ (Psalmul 103:14). Biblia arată că avem nevoie şi de odihnă. După o perioadă de activitate intensă, Isus i-a invitat pe discipoli să meargă ‘deoparte, într-un loc retras, şi să se odihnească puţin’ (Marcu 6:31).

Aşadar, viaţa plăcută lui Dumnezeu este o viaţă echilibrată care poate include o mulţime de activităţi. Însă tot ceea ce facem, indiferent că este sau nu direct legat de închinare, trebuie să reflecte iubirea noastră din tot sufletul faţă de Dumnezeu. Biblia ne sfătuieşte: „Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi orice altceva, faceţi toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu!“ (1 Corinteni 10:31).

Stabiliţi-vă priorităţile

Este nerealist ori peste puterile noastre să punem închinarea la Dumnezeu pe primul plan în viaţă? E adevărat că pentru a-i da lui Dumnezeu ce aşteaptă de la noi trebuie să facem schimbări, poate chiar sacrificii în modul în care ne folosim timpul. Dar, cu siguranţă, Creatorul nostru iubitor nu ne cere imposibilul. De fapt, el chiar ne ajută să-i înfăptuim voinţa. Putem avea succes dacă ne bazăm pe „forţa pe care o dă Dumnezeu“ (1 Petru 4:11).

Poate că vă veţi simţi oarecum stresaţi când veţi încerca să includeţi în programul vostru şi activităţile spirituale. Faceţi-vă timp şi adresaţi-vă lui Iehova Dumnezeu, ‘Ascultătorul rugăciunii’ (Psalmul 65:2). Rugaţi-vă des, exprimându-vă îngrijorările, deoarece „el se interesează de voi“ (1 Petru 5:7). Regele David s-a rugat: „Învaţă-mă să fac voia ta, căci tu eşti Dumnezeul meu“ (Psalmul 143:10). Şi voi îi puteţi cere lui Dumnezeu ajutorul să faceţi schimbările necesare.

Biblia ne face următoarea invitaţie călduroasă: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, iar el se va apropia de voi!“ (Iacov 4:8). Pe măsură ce vă veţi implica în activităţi ce-i sunt plăcute lui Dumnezeu, precum studierea Bibliei şi asistarea la întrunirile creştine, vă veţi apropia mai mult de el. Iar Dumnezeu, la rândul lui, vă va da forţa de a face progrese.

Iată cum descrie Jelena, care studiază Biblia cu Martorii lui Iehova, eforturile pe care le-a făcut pentru a-şi stabili priorităţile în viaţă: „N-a fost uşor. Dar odată ce am început să asist la întrunirile creştine, am căpătat tăria de a aplica în viaţă ceea ce spune Biblia. Mi-a fost de ajutor şi sprijinul constant oferit de alţii“. Văzând câte foloase avem slujindu-i lui Dumnezeu, ne simţim mai impulsionaţi să facem schimbări (Efeseni 6:10). Jelena mai spune: „Relaţia cu soţul meu s-a îmbunătăţit, la fel şi modul în care îmi disciplinez copiii“.

Puternicul spirit sfânt al lui Iehova vă poate întări şi motiva să vă analizaţi priorităţile şi ‘să răscumpăraţi orice moment’ pentru a-i sluji lui Dumnezeu în pofida presiunilor vieţii (Efeseni 3:16; 5:15–17). Isus a spus: „Ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu“ (Luca 18:27).

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

▪ De trebuie să puneţi înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu pe primul plan în viaţă? (Psalmul 116:12; Marcu 12:30)

▪ La ce activităţi se aşteaptă Dumnezeu să participaţi? (Matei 28:19, 20; Ioan 17:3; Evrei 10:24, 25)

▪ Cum vă puteţi stabili priorităţile în aşa fel încât să-i fiţi plăcuţi lui Dumnezeu? (Efeseni 5:15–17; Iacov 4:8)

[Legenda fotografiei de la pagina 20]

Pentru a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu trebuie să fim echilibraţi