O dovadă a iubirii lui Dumnezeu

CELE şapte minuni ale lumii antice au fost numite astfel deoarece trezeau o mare admiraţie. Totuşi, cu excepţia piramidelor, aceste lucrări nu mai există. În schimb, Biblia, deşi aşternută în scris de oameni umili pe materiale perisabile, există încă, textul ei fiind transmis cu exactitate până în zilele noastre. Putem avea încredere deplină în această carte unică. — Isaia 40:8; 2 Timotei 3:16, 17.

Îngrijindu-se ca gândurile sale să fie aşternute în scris, Iehova Dumnezeu s-a asigurat că ele nu aveau să depindă de memoria imperfectă a omului. În plus, limbajul simplu folosit de scriitorii Bibliei îi ajută chiar şi pe cei cu o instruire limitată să citească şi să înţeleagă această carte (Faptele 4:13). Ne-am putea aştepta la altceva de la Creator şi de la secretarii pe care el i-a inspirat? Mai mult, faptul că e atât de răspândită constituie o dovadă a marii iubiri pe care Dumnezeu le-o poartă oamenilor, indiferent unde trăiesc sau ce limbă vorbesc (1 Ioan 4:19). În mod sigur, larga răspândire a Bibliei nu i-a scăzut valoarea, ci, dimpotrivă, i-a sporit-o!

Biblia însă ne dezvăluie şi alte dovezi ale iubirii lui Dumnezeu. După cum am văzut în articolele precedente, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum am venit în existenţă, de ce viaţa este atât de scurtă şi plină de probleme şi cum va soluţiona Dumnezeu această situaţie prin intermediul Regatului său. De asemenea, am analizat câteva sfaturi biblice excelente pentru a ne putea bucura de o viaţă fericită şi plină de satisfacţii chiar în prezent (Psalmul 19:7–11; Isaia 48:17, 18). Dar cel mai important lucru, am aflat cum îşi va sfinţi Creatorul numele, îndepărtând toată dezonoarea adusă de minciunile lui Satan. — Matei 6:9.

Mai există vreo carte atât de valoroasă, de actuală, de practică, ce oferă o speranţă reală oamenilor năpăstuiţi? Spre deosebire de cele şapte minuni ale lumii antice, majoritatea lor fiind înălţate pentru a glorifica dumnezei falşi sau oameni puternici, Biblia este o dovadă a iubirii altruiste pe care Iehova o are faţă de oameni.

Dacă nu aţi studiat-o încă, de ce nu începeţi acum? Martorii lui Iehova conduc studii biblice gratuite cu peste şase milioane de oameni pe tot globul. Pentru ei este un privilegiu să-i ajute pe cei sinceri să se convingă singuri că Biblia este cu adevărat Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, o carte demnă de încredere. — 1 Tesaloniceni 2:13.