Prosperitate — Pentru cine?

VĂ VINE greu să credeţi că trăim într-o lume bogată? Unele ţări sunt atât de bogate, încât nu îşi pot cheltui toţi banii! S-a estimat că, în 2005, produsul mondial brut, adică valoarea totală a bunurilor produse şi a serviciilor, a depăşit cifra de 47.000 de miliarde de euro. Dacă această sumă uriaşă ar fi împărţită la toţi locuitorii planetei, fiecăruia i-ar reveni circa 7.000 de euro, iar cifra este în creştere.

Realitatea însă este cu totul alta. Potrivit unei publicaţii recente a Naţiunilor Unite, averea a trei dintre cei mai bogaţi oameni din lume este mai mare decât produsul intern brut (PIB) a 48 dintre cele mai sărace ţări ale lumii. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că 2,5 miliarde de oameni trăiesc de azi pe mâine cu mai puţin de doi euro pe zi. În plus, sute de milioane de oameni sunt subnutriţi şi nu au acces la apă potabilă.

Sociologii din Statele Unite studiază o categorie de oameni, care, în opinia lor, sunt „în pragul sărăciei“. Riscul ca aceştia să ajungă săraci este mare. Deşi SUA este o ţară prosperă, peste 50 de milioane de americani se încadrează în această categorie.

Cum e posibil ca, în vreme ce vistieriile lumii şi conturile bancare cresc necontenit, sute de milioane de oameni să se zbată neajutoraţi în ghearele sărăciei? De ce atât de mulţi oameni nu vor avea probabil niciodată şansa de a gusta din bogăţiile tot mai mari ale lumii?

[Text generic pe pagina 3]

Averea a trei dintre cei mai bogaţi oameni din lume este mai mare decât PIB-ul a 48 dintre cele mai sărace ţări ale lumii

 [Legenda fotografiei de la paginile 2, 3]

Copiii care muncesc în această fabrică de cărămizi câştigă mai puţin de 0,5 euro pe zi

[Provenienţa fotografiei]

© Fernando Moleres/ Panos Pictures

[Provenienţa fotografiei de la pagina 3]

© Giacomo Pirozzi/Panos Pictures