Cum aţi răspunde?

EXPLICAŢI PARABOLA

Identificaţi trei dintre personajele din parabola lui Isus consemnată în Luca 10:29–37. Scrieţi răspunsurile mai jos.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

De discutat: Ce vi se pare deosebit la modul în care a acţionat samariteanul? Cum puteţi fi „un bun samaritean“?

CÂND S-A ÎNTÂMPLAT?

Precizaţi numele celui (celor) care a(u) scris cărţile biblice menţionate mai jos şi trageţi o linie de la numele cărţii la data aproximativă la care a fost încheiată.

537 460 455 î.e.n. 50–52 e.n. 66–70 e.n.

4. 2 Cronici

5. Ezra

6. Galateni

CINE SUNT EU?

7. Deşi m-am sfătuit atât cu vârstnici, cât şi cu tineri, i-am ascultat numai pe tineri.

CINE SUNT EU?

8. Pavel m-a asemănat cu un legământ, cu muntele Sinai şi cu Ierusalimul.

DIN ACEST NUMĂR

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

Page 9 Ca în cazul lui Noe, ce se va întâmpla cu cei ce îi slujesc lui Dumnezeu (2 Petru 2:․․․)?

Page 10 Ce vor moşteni cei drepţi (Psalmul 37:․․․)?

Page 12 Ce te poate ajuta să fii încet la mânie când eşti comparat cu alţii (Proverbele 19:․․․)?

Page 26 Cum putem fi prietenii lui Isus (Ioan 15:․․․)?

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu cuvintele voastre ce se întâmplă în fiecare imagine.

(Răspunsurile se află la pagina 29)

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. Preotul.

2. Levitul.

3. Samariteanul.

4. Ezra, 460 î.e.n.

5. Ezra, 460 î.e.n.

6. Pavel, 50–52 e.n.

7. Roboam. — 2 Cronici 10:3–14.

8. Agar. — Galateni 4:22–25.