Cum puteţi satisface necesităţile tinerilor?

TINERII simt nevoia să discute cu cineva despre obiectivele, speranţele şi problemele lor. În acelaşi timp, au nevoie şi de prietenii sănătoase. Pe parcursul procesului de maturizare, tinerilor trebuie să li se dezvolte şi sentimentul propriei identităţi. Când îşi ajută copiii să-şi satisfacă aceste necesităţi, părinţii îi ocrotesc de prieteniile care ar putea fi dăunătoare, între care şi cele online.

Tinerii simt nevoia să vorbească. Când e vorba să-şi exprime sentimentele, tinerii lasă impresia că sunt distanţi şi secretoşi. Fiţi siguri însă că vor să vă vorbească, da, chiar vouă, părinţilor. Vor să discute atât despre chestiuni serioase, cât şi despre lucruri minore. Întrebarea este: Sunteţi pregătiţi şi dispuşi să-i ascultaţi? — Iacov 1:19.

Nu permiteţi îngrijorărilor vieţii să vă priveze de preţioasele ocazii de a sta de vorbă cu copiii voştri. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în acest sens, ar trebui să meditaţi cu seriozitate asupra înţeleptului sfat biblic: ‘Asiguraţi-vă de lucrurile mai importante’ (Filipeni 1:10). Există ceva mai important decât copiii voştri?

Nu vă pripiţi să trageţi concluzia că tinerii preferă să le ceară sfaturi mai degrabă celor de vârsta lor decât părinţilor. În cadrul unui sondaj, mai bine de 17 000 de elevi din clasele VI-XII au fost rugaţi să clasifice pe o scară de la 0 la 5 influenţa părinţilor, a prietenilor, a celebrităţilor, a mass-mediei şi a profesorilor. Numărul 0 însemna nicio influenţă, iar 5, o influenţă foarte mare. Aproape jumătate au cotat influenţa părinţilor cu numărul 5.

Evident, părinţii au un rol esenţial în modelarea obiectivelor şi a scării de valori ale copiilor lor. „S-ar putea să nu-i influenţezi prin tot ceea ce spui, dar, dacă nu le vorbeşti, n-o să-i influenţezi niciodată“, spune un părinte.

Tinerii au nevoie de prieteni. „În general, părinţii nu prea ştiu cu cine discută copiii lor pe Internet, iar unii pur şi simplu nu vor să ştie“, spune o adolescentă de 15 ani. În zilele noastre, părinţii nu-şi pot permite luxul de a fi indiferenţi în ce priveşte prietenii copiilor lor. Părinţi, ştiţi cu cine îşi petrec timpul copiii voştri online sau în viaţa reală? Biblia spune: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile folositoare“ (1 Corinteni 15:33). Într-adevăr, aveţi motive întemeiate să supravegheaţi îndeaproape tovărăşiile copiilor voştri.

 Grija faţă de copii presupune mai mult decât ocrotire de influenţele nefaste. Copiii trebuie să aibă prieteni cu adevărat buni. „Cine umblă cu înţelepţii devine înţelept“, spune Biblia (Proverbele 13:20). Astfel, trebuie să-i ajutaţi pe copii să lege prietenii ziditoare, probabil cu tineri care dau un bun exemplu şi care-şi ‘aduc aminte de Creatorul’ lor. — Eclesiastul 12:1.

Iehova Dumnezeu îşi alege cu atenţie prietenii, iar noi ar trebui să ne străduim să-l imităm (Psalmul 15:1–5; Efeseni 5:1). Într-adevăr, una dintre cele mai valoroase lecţii de viaţă pe care li le-aţi putea preda copiilor voştri prin cuvânt şi faptă este aceea de a-şi alege cu înţelepciune prietenii. — 2 Tesaloniceni 3:6, 7.

Tinerii au nevoie de sentimentul propriei identităţi. O parte esenţială a procesului de dezvoltare este formarea propriei identităţi, acele trăsături unice care îl disting pe un copil de toţi ceilalţi. Un proverb biblic spune: „Un copil se recunoaşte chiar după faptele lui“ (Proverbele 20:11). Una dintre responsabilităţile ce le revin părinţilor este de a sădi în inima copiilor lor principii corecte de viaţă. — Deuteronomul 6:6, 7.

Să ilustrăm: În general, părinţii sunt cei care aleg cu ce să se îmbrace un copil mic în fiecare zi, sperând că într-o bună zi acesta va învăţa bunul-gust în materie de îmbrăcăminte. Vă puteţi imagina un om în toată firea, de 30 de ani, căruia părinţii continuă să-i aleagă hainele? Ar fi o absurditate! Prin analogie, Biblia ne îndeamnă: „Îmbrăcaţi-vă cu noua personalitate“, o personalitate asemănătoare celei a lui Cristos (Coloseni 3:10). Îi puteţi ajuta pe copii să îmbrace noua personalitate folosindu-vă de disciplină şi modelându-le „modul de gândire“ (Efeseni 6:4). Pe măsură ce se vor dezvolta şi vor deveni mai independenţi, vor prefera să se ‘îmbrace’ cu „noua personalitate“, considerând-o cu adevărat frumoasă şi atrăgătoare. — Deuteronomul 30:19, 20.

Întrebaţi-vă: Cum consideră în realitate copiii mei valorile din Cuvântul lui Dumnezeu? Cum îi pot ajuta ‘să trăiască cu judecată sănătoasă’ (Tit 2:12)? Obiectivul vostru nu este acela de a forma un copil care să asculte în mod mecanic. Unii copii par să îndeplinească foarte bine tot ce li se spune, fără să pună vreodată la îndoială ceva, fără să se certe sau fără să se răzvrătească. Totuşi, un copil care azi face tot ce-i zici tu, mâine poate că va face tot ce-i zice lumea. Prin urmare, ajutaţi-vă copiii să-şi dezvolte „puterea raţiunii“ (Romani 12:1). Ajutaţi-i să înţeleagă de ce principiile biblice sunt sănătoase şi utile tuturor. — Isaia 48:17, 18.

Într-adevăr, deşi sunt necesare eforturi pentru a satisface necesităţile tinerilor, recompensele depăşesc cu prisosinţă eforturile! Dacă copiii voştri respectă principiile morale pe care li le-aţi insuflat, veţi putea spune din toată inima că „fiii sunt o moştenire de la Iehova“. — Psalmul 127:3.

[Legenda fotografiilor de la pagina 9]

Ajutaţi-vă copiii să-şi aleagă tovărăşii sănătoase din rândul colaboratorilor creştini