Cum aţi răspunde?

UNDE S-A ÎNTÂMPLAT?

1. Unde s-a ţinut pentru prima dată Cina Domnului?

Încercuiţi răspunsul pe hartă.

Nazaret

Ierihon

Ierusalim

Betleem

◆ Ce reprezintă pâinea nedospită?

․․․․․

◆ Ce reprezintă vinul roşu?

․․․․․

De discutat: Ce anume se comemorează cu ocazia Cinei Domnului? Ce vă place la acest eveniment?

CÂND S-A ÎNTÂMPLAT?

Amintiţi cu numele scriitorul (scriitorii) fiecărei cărţi biblice de mai jos şi trageţi o linie de la numele cărţii la data la care a fost încheiată.

1077 î.e.n. 1040 î.e.n. 580 î.e.n. 55 e.n. 66 e.n.

2. 2 Samuel

3. 2 Regi

4. 2 Corinteni

CINE SUNT EU?

5. Prietenii mi-au adus apă, dar eu n-am băut-o, ci am vărsat-o, aşa cum aş fi făcut cu sângele.

CINE SUNT EU?

6. Unii spuneau că erau ai mei; alţii, ai lui Pavel, ai lui Apolo sau ai lui Cristos.

DIN ACEST NUMĂR

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

Pagina 8 De ce anume trebuie să ne asigurăm (Filipeni 1:․․․)?

Pagina 9 Cum putem deveni înţelepţi (Proverbele 13:․․․)?

Pagina 20 Cine va fi cel mai mare în „regatul cerurilor“ (Matei 18:․․․)?

Pagina 29 Cine nu va moşteni Regatul (Efeseni 5:․․․)?

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu cuvintele voastre ce se întâmplă în fiecare imagine.

(Răspunsurile se află la pagina 19)

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. Ierusalim. — Matei 21:10, 17, 18; 26:17–19.

◆ Corpul lui Isus. — Matei 26:26.

◆ Sângele lui Isus. — Matei 26:27, 28.

2. Gad, Natan, 1040 î.e.n.

3. Ieremia, 580 î.e.n.

4. Pavel, 55 e.n.

5. David. — 2 Samuel 23:15–17.

6. Chifa, sau Petru. — Ioan 1:42; 1 Corinteni 1:12.