Contează în ce credeţi?

CREDEŢI că viaţa are un scop? Dacă evoluţia ar fi un fapt, atunci afirmaţia citată în revista Scientific American ar fi corectă: „Modul în care înţelegem actualmente teoria evoluţiei transmite ideea . . . că viaţa nu are nici un sens“.

Gândiţi-vă la implicaţiile acestor cuvinte. Dacă viaţa nu ar avea nici un sens, atunci nu aţi avea alt scop în viaţă decât acela de a face câteva fapte bune şi, poate, de a transmite caracteristicile genetice următoarei generaţii. La moarte, aţi înceta pentru totdeauna să existaţi. Creierul vostru, cu capacitatea lui de a gândi, de a judeca şi de a medita asupra sensului vieţii ar fi un simplu accident al naturii.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Mulţi care cred în evoluţionism susţin că Dumnezeu fie nu există, fie nu intervine în viaţa oamenilor. Oricare ar fi situaţia, viitorul nostru s-ar afla în mâinile conducătorilor de pe scena politică, ştiinţifică şi religioasă. Judecând după ce s-a întâmplat în trecut, haosul, conflictele şi corupţia ce năpăstuiesc societatea umană ar continua să existe. Dacă evoluţia ar fi un fapt, atunci am avea toate motivele să trăim după deviza fatalistă: „Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri“. — 1 Corinteni 15:32.

Puteţi fi siguri însă de un lucru: Martorii lui Iehova nici nu sunt de acord cu afirmaţiile de mai înainte şi nici nu acceptă premisa de la care pleacă ele, şi anume teoria evoluţiei. Dimpotrivă, Martorii lui Iehova sunt convinşi că Biblia este autentică (Ioan 17:17). De aceea cred ce spune ea despre modul în care am venit în existenţă: „La [Dumnezeu] este izvorul vieţii“ (Psalmul 36:9). Aceste cuvinte au implicaţii profunde.

Viaţa are cu adevărat sens. Creatorul nostru are un scop iubitor cu privire la toţi cei care aleg să se supună voinţei sale (Eclesiastul 12:13). Din scopul său face parte şi promisiunea de a trăi într-o lume în care nu vor mai fi haos, conflicte şi corupţie, o lume în care nici moartea nu va mai exista (Isaia 2:4; 25:6–8). Milioane de Martori ai lui Iehova din întreaga lume pot confirma că faptul de a-l cunoaşte pe Dumnezeu şi de a-i îndeplini voinţa le-a dat sens vieţii mai mult decât orice altceva! — Ioan 17:3.

Cu certitudine, contează în ce credeţi, deoarece aceasta vă poate influenţa nu numai fericirea prezentă, ci şi cea viitoare. Alegerea vă aparţine: Veţi da crezare unei teorii care nu a reuşit să găsească explicaţii la dovezile tot mai numeroase ale existenţei în natură a unui proiect? Sau veţi accepta ce spune Biblia, şi anume că pământul şi tot ce are viaţă sunt lucrarea mâinilor unui minunat Proiectant, Iehova, Dumnezeul care a „creat toate lucrurile“? — Revelaţia 4:11.