Adevărata valoare a sângelui

„Sursa de viaţă a tuturor oamenilor este aceeaşi: sângele. Este forţa de viaţă din toate fiinţele umane, indiferent de culoarea pielii, de rasă sau de religie.“ — Preşedintele Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

FĂRĂ îndoială că există un sâmbure de adevăr în citatul alăturat. Sângele, acest lichid foarte preţios, este indispensabil vieţii umane. Credeţi însă că folosirea acestui lichid în scopuri terapeutice este lipsită de riscuri şi este o dovadă de înţelepciune?

Aşa cum am văzut până acum, normele de siguranţă din lume variază enorm, iar terapiile cu sânge sunt mult mai riscante decât s-ar crede. În plus, în funcţie de instruirea şi iscusinţa lor, medicii au opinii diferite în ce priveşte folosirea sângelui. Cu toate acestea, un număr crescând de medici au rezerve cu privire la administrarea de sânge, preferând terapii prin care să evite transfuzia.

Aceste tendinţe ne duc cu gândul la întrebarea pusă în primul articol al acestei serii: Ce anume face ca sângele să fie atât de preţios? Dacă folosirea sângelui în scop terapeutic este atât de controversată, serveşte sângele şi altui scop?

Punctul de vedere al Creatorului referitor la sânge

În zilele lui Noe, un strămoş al întregii omeniri, Dumnezeu a dat o lege remarcabilă. Deşi le-a permis oamenilor să consume carnea animalelor, el le-a interzis totuşi să consume sângele  (Geneza 9:4). El le-a făcut cunoscut motivul acestei interdicţii, arătând că sângele este sufletul, sau viaţa, unei fiinţe. Mai târziu el a spus: „Sângele este viaţa (sufletul)“. În ochii Creatorului, sângele este sacru, deoarece reprezintă darul preţios al vieţii pe care îl are fiecare suflet viu. Dumnezeu a reafirmat acest principiu în repetate rânduri. — Leviticul 3:17; 17:10, 11, 14; Deuteronomul 12:16, 23.

La scurt timp după întemeierea creştinismului, cu circa 2 000 de ani în urmă, discipolilor lui Cristos li s-a dat porunca divină de ‘a se abţine de la sânge’. Interdicţia nu a fost dată din considerente sanitare, ci datorită sfinţeniei sângelui (Faptele 15:19, 20, 29). Unii susţin că restricţia dată de Dumnezeu se referea doar la consumul de sânge. Totuşi, termenul „a se abţine“ vorbeşte de la sine. Dacă medicul ne-ar spune să ne abţinem de la alcool, cu siguranţă că nu ne-am lua libertatea de a ni-l injecta în venă.

Biblia explică de ce sângele este sacru. Sângele vărsat al lui Isus Cristos, care reprezintă viaţa umană pe care şi-a dat-o în folosul omenirii, este temelia speranţei creştine. Sângele său reprezintă baza pentru iertarea păcatelor şi pentru speranţa vieţii veşnice. Când se abţine de la sânge, un creştin îşi exprimă de fapt credinţa că numai sângele vărsat al lui Isus Cristos îl poate răscumpăra şi îi poate salva viaţa. — Efeseni 1:7.

Martorii lui Iehova sunt bine cunoscuţi pentru respectarea acestor porunci biblice. Ei refuză toate transfuziile cu sânge integral sau cu una dintre cele patru componente primare ale sângelui: globulele roşii, plasma, globulele albe şi plachetele. Cât despre diversele fracţiuni derivate din aceste patru componente şi produsele care conţin astfel de fracţiuni, Biblia nu  spune nimic. Prin urmare, fiecare Martor va decide personal dacă le va accepta sau nu. Înseamnă oare că, adoptând această poziţie bazată pe Biblie, Martorii resping orice tratament medical sau că îşi privesc cu superficialitate viaţa sau sănătatea? Nicidecum! — Vezi chenarul „Martorii lui Iehova şi sănătatea“.

În ultimii ani, mulţi medici au recunoscut că Martorii au tras foloase pe plan medical de pe urma respectării normelor biblice. De pildă, vorbind în favoarea alegerii alternativelor la transfuziile de sânge, un neurochirurg a spus de curând: „E cu certitudine cea mai sigură alegere, şi nu doar pentru Martorii lui Iehova, ci pentru toţi oamenii“.

Deciziile majore cu privire la sănătate pot genera mult stres şi sunt adesea greu de luat. Remarcaţi ce a spus dr. Dave Williams, pneumolog şi şef de secţie, referitor la practica larg răspândită a transfuziilor de sânge: „Este important să respectăm dorinţele pacienţilor; . . . şi trebuie să fim foarte atenţi la ce introducem în corpul nostru“. În zilele noastre, aceste cuvinte sunt mai pertinente ca oricând.

[Chenarul/Fotografiile de la pagina 11]

Ce sunt soluţiile transportatoare de oxigen pe bază de hemoglobină?

În fiecare globulă roşie se găsesc aproximativ 300 de milioane de molecule de hemoglobină. Hemoglobina reprezintă circa o treime din volumul unei globule roşii mature. Fiecare moleculă conţine o proteină numită globină şi un pigment numit hem, care cuprinde şi un atom de fier. Când o globulă roşie trece prin plămâni, moleculele de oxigen pătrund în globulă şi se prind de moleculele de hemoglobină. Câteva secunde mai târziu, oxigenul este eliberat în ţesuturile organismului, păstrând în viaţă celulele ţesuturilor.

În prezent, unii producători prelucrează hemoglobina, extrăgând-o din globulele roşii umane sau bovine. Ulterior, hemoglobina este filtrată pentru înlăturarea impurităţilor, modificată şi purificată chimic, amestecată cu o soluţie şi ambalată. Produsul finit, a cărui folosire nu este încă aprobată în multe ţări, se numeşte soluţie transportatoare de oxigen pe bază de hemoglobină (STOH). Întrucât hemul dă sângelui culoarea roşu aprins, o unitate de STOH arată exact ca o unitate de eritrocite, componentul primar din care a fost extrasă.

Spre deosebire de globulele roşii, care trebuie ţinute la frigider şi aruncate după câteva săptămâni deoarece îşi pierd valabilitatea, STOH poate fi păstrată la temperatura camerei şi folosită luni mai târziu. Şi, întrucât membrana celulară cu antigenii ei specifici nu mai este, nu există riscul apariţiei unor reacţii severe cauzate de incompatibilitatea grupelor de sânge. Cu toate acestea, spre deosebire de alte fracţiuni sanguine, STOH prezintă mai multe probleme pentru creştinii meticuloşi, care caută să respecte legea lui Dumnezeu cu privire la sânge. De ce? Întrucât STOH este extrasă din sânge, pot apărea două obiecţii. În primul rând, STOH îndeplineşte funcţia-cheie a unui component sanguin primar, şi anume a globulelor roşii. În al doilea rând, hemoglobina, din care se extrage STOH, reprezintă o parte semnificativă a acestui component. Aşadar, în ce priveşte folosirea STOH şi a altor produse similare, creştinii au de luat o decizie foarte serioasă. Ei trebuie să mediteze cu atenţie şi sub rugăciune la principiile biblice privitoare la sfinţenia sângelui. Având dorinţa fierbinte de a păstra bune relaţii cu Iehova, fiecare trebuie să se lase călăuzit de conştiinţa sa instruită biblic. — Galateni 6:5.

[Legenda fotografiei]

MOLECULĂ DE HEMOGLOBINĂ

[Chenarul/Fotografia de la pagina 12]

O opţiune binevenită

„Un număr tot mai mare de spitale oferă o alternativă: chirurgia fără transfuzii“, preciza The Wall Street Journal. „Dezvoltată iniţial pentru satisfacerea necesităţilor Martorilor lui Iehova, chirurgia fără transfuzii a devenit o practică medicală larg acceptată, multe spitale punând-o la dispoziţia publicului larg“, se afirma în periodicul amintit. Când implementează tehnici prin care se limitează administrarea sângelui, spitalele din lumea întreagă descoperă numeroase foloase, mai cu seamă pentru pacienţi. Actualmente, mii de medici îşi tratează pacienţii fără a recurge la transfuzii.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 12]

Martorii lui Iehova şi sănătatea

Martorii lui Iehova, dintre care unii sunt medici şi asistenţi medicali, sunt cunoscuţi în lumea întreagă pentru refuzul lor de a primi transfuzii cu sânge integral sau cu componente primare ale sângelui. Se bazează poziţia lor unanimă împotriva acestei practici pe o doctrină umană sau pe convingerea că credinţa cuiva poate vindeca bolile? Nicidecum!

Preţuindu-şi viaţa ca dar de la Dumnezeu, Martorii fac tot posibilul să trăiască în armonie cu Biblia, pe care o consideră „inspirată de Dumnezeu“ (2 Timotei 3:16, 17; Revelaţia 4:11). Această carte îi îndeamnă pe închinătorii la Dumnezeu să evite practicile şi obiceiurile care dăunează sănătăţii sau periclitează viaţa, cum ar fi consumul excesiv de alimente şi de alcool, fumatul şi mestecarea tutunului, precum şi folosirea drogurilor în scopuri recreative. — Proverbele 23:20; 2 Corinteni 7:1.

Păstrându-şi curate corpul şi locul în care trăiesc şi făcând mişcare pentru a-şi ocroti sănătatea, ei acţionează în armonie cu principiile biblice (Matei 7:12; 1 Timotei 4:8). Când se îmbolnăvesc, Martorii lui Iehova dau dovadă de rezonabilitate căutând îngrijire medicală şi acceptând majoritatea opţiunilor terapeutice disponibile (Filipeni 4:5). Este adevărat, ei respectă porunca biblică „să vă abţineţi . . . de la sânge“, căutând cu insistenţă tratamente medicale fără sânge (Faptele 15:29). Deseori, această alegere a avut drept rezultat o îngrijire medicală de mai bună calitate.