O lume divizată de bogăţie

ÎN CEA de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, războiul rece cuprinsese întreaga lume. Societatea umană era divizată politic în trei părţi. Blocul comunist, în fruntea căruia se afla Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, şi lumea ţărilor necomuniste, conduse de Statele Unite, erau separate de o Cortină de Fier nevăzută. Ţările care nu făceau front comun cu nici una dintre acestea formau „lumea a treia“.

Expresia „lumea a treia“ a fost mai târziu considerată depreciativă, fiind schimbată cu „ţările subdezvoltate“. Cu timpul însă, şi această expresie a căpătat conotaţii negative, economiştii începând să utilizeze altă expresie: „ţările în curs de dezvoltare“. Dacă la început prin această denumire s-a făcut referire la diferenţele de natură politică, ulterior, s-a îndreptat atenţia spre diferenţele de natură economică.

Acum, în secolul al XXI-lea, lumea nu mai este divizată politic în trei părţi. Însă, în sens economic şi industrial, diferenţele dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare persistă. Turiştii din ţările bogate vin zilnic în contact cu oameni sărmani care se zbat ca să aibă ce pune pe masă.

Aşadar, problema rămâne de actualitate: Va fi mereu lumea divizată pe plan economic? Va exista vreodată egalitate, cu alte cuvinte, se vor putea bucura oamenii de acelaşi nivel de trai?

[Provenienţa fotografiei de la pagina 3]

© Qilai Shen/Panos Pictures