Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 19. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. În ce ţinut din Egipt i-a trimis faraonul pe israeliţi să locuiască, şi de ce era deosebit de potrivit acest ţinut (Geneza 47:3–6)?

2. Ce sentiment poate provoca certuri (Proverbele 10:12)?

3. Pentru a ilustra cât de solemnă şi cât de sigură este promisiunea privind ţara lui Israel, ce anume face Iehova, potrivit propriilor lui cuvinte (Ezechiel 36:7)?

4. Ce ilustrare foloseşte Isus pentru a arăta dorinţa sa fierbinte de a-i aduna pe locuitorii nereceptivi ai Ierusalimului (Matei 23:37)?

5. Care fiu al lui Adam şi al Evei este strămoşul lui Isus (Luca 3:38)?

6. Cine s-a aflat în spatele complotului care a dus, în final, la executarea lui Isus (Matei 26:3)?

7. Potrivit cuvintelor apostolului Ioan, ce invitaţie li se face tuturor celor ‘însetaţi’ de dreptate (Revelaţia 22:17)?

8. Dacă cineva consideră că îi lipseşte înţelepciunea, ce trebuie să facă, şi de ce (Iacov 1:5)?

9. Cum a procedat Iehova ca să-i facă lui Adam o soţie (Geneza 2:22)?

10. De unde provin regii şi preoţii care vor guverna cu Isus peste pământ (Revelaţia 5:9)?

11. Care este o altă formă a numelui lui Dumnezeu (Psalmul 68:4, nota de subsol)?

12. De ce nu i-a permis Iehova lui Moise să intre în Ţara Promisă (Numeri 20:10–12)?

13. Ce a făcut David ca să scape de filistenii din Gat (1 Samuel 21:12–14)?

14. De ce anume trebuie să fie liber un bărbat ca să se califice ca supraveghetor creştin (Tit 1:7)?

15. În ce mod a contribuit Darius Medul la reconstruirea templului lui Iehova din Ierusalim (Ezra 6:5–8)?

16. Când şi cum trebuie să-i înveţe părinţii temători de Dumnezeu pe copiii lor poruncile lui Iehova (Deuteronomul 6:6, 7)?

17. Ce i s-a întâmplat lui Simon din Cirena când Isus urma să fie executat (Matei 27:32)?

18. Când l-a citat pe Isaia, de care formă de ipocrizie i-a acuzat Isus pe scribi şi pe farisei (Matei 15:8)?

19. Care a fost primul miracol al lui Isus, şi unde l-a înfăptuit (Ioan 2:1–11)?

 Răspunsurile la chestionar

1. În Gosen, unde erau cele mai fertile păşuni ale Egiptului. Familia lui Iacov se ocupa cu creşterea animalelor

2. Ura

3. Îşi ridică mâna pentru a jura

4. Ilustrarea cu o găină care îşi adună puii sub aripi

5. Set

6. Preoţii de seamă şi bătrânii din Israel

7. Să vină şi „să ia apa vieţii gratis“

8. „Să i-o ceară neîncetat lui Dumnezeu, căci el le dă tuturor cu generozitate şi fără să reproşeze“

9. A adus peste Adam un somn adânc, a luat una dintre coastele lui şi a făcut o femeie

10. „Din orice trib şi limbă şi popor şi naţiune“

11. Iah

12. Pentru că nu l-a sfinţit în faţa fiilor lui Israel când aceştia au primit în mod miraculos apă în pustiu

13. S-a prefăcut că e nebun, iar regele Gatului l-a lăsat să plece, considerându-l inofensiv

14. Trebuie să fie liber de acuzaţie, să nu fie îndărătnic, nici înclinat spre mânie, nici beţiv scandalagiu, nici bătăuş, nici lacom de câştig necinstit

15. A ordonat ca cheltuielile să fie suportate de trezoreria regală, iar vasele de aur şi de argint aduse în Babilon de Nebucadneţar să fie date înapoi

16. Părinţii nu trebuie să piardă nici o ocazie, fie informal, fie la studiu organizat, pentru a întipări adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor lor

17. A fost obligat să ducă stâlpul de tortură al lui Isus

18. Ei îl onorau pe Dumnezeu „cu buzele“, dar inima lor era „foarte îndepărtată“ de el

19. A transformat apa în vin la o petrecere de nuntă din Cana