Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 13. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Pe vremea lui Solomon, ce flotă aducea argint, fildeş, maimuţe şi păuni în Israel (1 Împăraţi 10:22)?

2. Spre sfârşitul vieţii sale, cum a arătat Pavel că ştia că perseverase până la capăt (2 Timotei 4:7)?

3. Ce vis al lui Faraon a interpretat Iosif, arătând că se apropia o mare foamete (Geneza 41:17–24)?

4. Care au fost cele două femei care i-au predat lui Timotei adevărul din Scripturi (2 Timotei 1:5)?

5. În ce mod neobişnuit a murit Absalom, şi cum a fost el înmormântat (2 Samuel 18:9, 14–17)?

6. Care este salariul pe care îl plăteşte păcatul (Romani 6:23)?

7. Ce hiperbolă a folosit Isus pentru a arăta cât de greu le va fi bogaţilor să intre în Regatul lui Dumnezeu (Matei 19:24)?

8. Care procurator roman al Iudeii „l-a lăsat pe Pavel legat“ pentru a câştiga favoarea iudeilor (Faptele 24:27)?

9. Ce operaţie din procesul de vinificaţie face Isus, ceea ce ilustrează executarea duşmanilor lui Dumnezeu (Revelaţia 19:15)?

10. Cum şi pe ce anume au fost scrise iniţial cele Zece Porunci (Exodul 31:18)?

11. Cu ce le-a sfătuit Pavel pe femei să se împodobească (1 Timotei 2:9)?

12. Pentru a ilustra măreţia Creatorului, cu ce a spus Isaia că poate măsura Iehova „apele“ (Isaia 40:12)?

13. Cum se numea locuinţa lui Adam şi a Evei (Geneza 2:15)?

14. Care au fost cei doi fii ai lui Iacov a căror acţiune violentă a fost condamnată de tatăl lor (Geneza 49:5–7)?

15. Cum se numeau cele patru braţe ale fluviului ce ieşea din Eden (Geneza 2:11–14)?

16. Cum ar trebui să procedeze creştinii calificaţi spiritualiceşte dacă un colaborator greşeşte ‘înainte de a-şi da seama’ (Galateni 6:1)?

 Răspunsurile la chestionar

1. Flota din Tarsis

2. El a spus: „M-am luptat lupta excelentă, am alergat cursa până la capăt, am respectat credinţa“

3. Şapte vaci slabe au mâncat şapte vaci grase şi şapte spice subţiri au înghiţit şapte spice mari şi frumoase

4. Mama lui, Eunice, şi bunica lui, Lois

5. Ioab şi oamenii lui l-au ucis pe Absalom care rămăsese agăţat de păr într-un copac; apoi, i-au aruncat trupul într-o groapă peste care au ridicat o grămadă mare de pietre

6. Moartea

7. El a spus: „Este mai uşor pentru o cămilă să intre prin urechea unui ac decât pentru un bogat să intre în regatul lui Dumnezeu“

8. Felix

9. Călcarea în picioare a teascului

10. Cu „degetul lui Dumnezeu“, pe două table de piatră

11. „Cu o vestimentaţie bine aranjată, cu modestie şi judecată sănătoasă, nu cu stiluri de împletire a părului şi cu aur sau perle sau haine foarte scumpe“

12. „Cu mâna lui“

13. Grădina Edenului

14. Simeon şi Levi

15. Pison, Ghihon, Hidechel şi Eufrat

16. ‘Caută să-l redreseze în spiritul blândeţii’