Vă invităm la discursul public „De cine trebuie să ascultăm?“

Multor oameni le repugnă până şi simpla idee de a asculta de cineva. Majoritatea gândesc: „Vreau să fiu liber să fac ce-mi place“. Interesant este însă că toţi considerăm importantă ascultarea în viaţa de fiecare zi. Ori de câte ori luăm seama la un avertisment sau respectăm unele instrucţiuni arătăm că ascultăm. Şi cine poate să spună că respectarea legilor impuse de autorităţi nu este necesară pentru menţinerea ordinii şi a păcii în societate? Imaginaţi-vă numai ce-ar însemna dacă oamenii n-ar respecta legile de circulaţie!

Totuşi, când oamenii îşi exercită autoritatea asupra altora, rezultatele nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Cu mult timp în urmă, Biblia a arătat că „un om stăpâneşte peste alt om, ca să-l facă nenorocit“ (Eclesiastul 8:9). Există vreun conducător demn de încrederea noastră, de care să merite să ascultăm? Dacă da, cine este el? Şi de ce condiţii ne vom bucura sub domnia lui? Răspunsul la aceste întrebări îl veţi putea afla din captivantul discurs public „De cine trebuie să ascultăm?“. El va fi ţinut la congresele de district ale Martorilor lui Iehova începând din această lună. Sute de astfel de congrese se vor desfăşura în întreaga lume. Pentru a afla locul de congres cel mai apropiat de locuinţa dumneavoastră, luaţi legătura cu Martorii lui Iehova din localitatea dumneavoastră sau scrieţi la cea mai convenabilă adresă dintre cele menţionate la pagina 5.