Potrivit Bibliei

Aprobă Dumnezeu căsătoria între persoane de acelaşi sex?

PE PARCURSUL ceremoniei religioase, cei doi bărbaţi stau ţinându-se de mână înaintea unui renumit episcop al Bisericii Episcopale. Ei fac un „legământ . . . înaintea lui Dumnezeu şi a bisericii“. Purtând veşminte albe, împodobite cu auriu, episcopul binecuvântează în public această uniune. În aplauzele zgomotoase ale tuturor, cei doi se sărută şi se îmbrăţişează. Potrivit opiniei acestui episcop, astfel de căsătorii „sunt sfinte şi merită să fie binecuvântate, . . . merită să fie numite aşa cum şi sunt de fapt: sfinte“.

Cu toate acestea, alţi conducători religioşi îşi exprimă cu vehemenţă dezacordul faţă de unirea prin căsătorie a două persoane de acelaşi sex. „Decizia acestui [episcop] ne tulbură profund“, a afirmat Cynthia Brust, purtătoarea de cuvânt a Consiliului American Anglican, un grup de membri conservatori ai Bisericii Episcopale. „A binecuvânta căsătoriile între persoane de acelaşi sex reprezintă o încălcare a învăţăturii biblice foarte clare privitoare la relaţiile sexuale şi căsătorie. Relaţiile sexuale . . . sunt permise doar între un bărbat şi o femeie în cadrul sfintei căsătorii“, adaugă purtătoarea de cuvânt.

Discuţiile aprige pe această temă nu se rezumă la aspectul religios. La nivel internaţional, au loc dezbateri politice aprinse, deoarece anumite chestiuni referitoare la pensii, asigurări de sănătate familiale şi taxe au profunde implicaţii pe plan politic şi socio-economic.

 Controversele privitoare la drepturile civile şi recunoaşterea legală sunt de cele mai multe ori complexe şi duc la scindarea opiniei publice. Adevăraţii creştini trebuie să fie atenţi şi să se menţină neutri evitând să se implice în dispute politice (Ioan 17:16). * Cu toate acestea, unii care respectă Biblia au anumite nelămuriri cu privire la căsătoria între persoane de acelaşi sex şi cu privire la homosexualitate. Cum priveşti căsătoria între persoane de acelaşi sex? Ce norme a stabilit Dumnezeu referitor la căsătorie? Ce efect are atitudinea ta asupra relaţiilor tale cu Dumnezeu?

Creatorul nostru stabileşte normele

Creatorul nostru a stabilit norme privind căsătoria cu mult înainte ca guvernele umane să emită legi care să reglementeze această instituţie. Iată ce se spune în prima carte biblică: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa; şi ei vor deveni un singur trup“ (Geneza 2:24). Potrivit lucrării Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, cuvântul ebraic „soţie“ „se referă la o fiinţă umană de sex feminin“. Isus a confirmat principiul din Geneza, spunând că cei ce-şi unesc vieţile în căsătorie trebuie să fie „de sex masculin şi de sex feminin“. — Matei 19:4.

Prin urmare, Dumnezeu a intenţionat ca instituţia căsătoriei să aibă un caracter permanent şi să reprezinte o legătură intimă între un bărbat şi o femeie. Bărbaţii şi femeile au fost creaţi să se completeze reciproc, fiind capabili să-şi satisfacă unul altuia dorinţele, precum şi necesităţile afective, spirituale şi sexuale.

Bine cunoscuta relatare biblică despre Sodoma şi Gomora ne dezvăluie cum priveşte Dumnezeu homosexualitatea. Iată ce a declarat el: „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei este mare şi păcatul lor este nespus de greu“ (Geneza 18:20). Degradarea lor morală a fost evidentă şi cu ocazia vizitei pe care i-au făcut-o doi oaspeţi fidelului Lot. „Bărbaţii din Sodoma, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, au înconjurat casa, tot poporul din toate colţurile. Au chemat pe Lot şi i-au zis: «Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei»“ (Geneza 19:4, 5). Biblia spune: „Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi înaintea DOMNULUI“. — Geneza 13:13.

Aceşti bărbaţi „s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi“ (Romani 1:27, Cornilescu, 1996). Începuseră ‘să umble după carne pentru o întrebuinţare nenaturală’ (Iuda 7). În ţările în care mulţi militează pentru drepturile homosexualilor, unii ar putea obiecta la folosirea cuvântului „nenatural“ pentru a cataloga comportamentul homosexual. Totuşi, nu este oare Dumnezeu cel care trebuie să stabilească ce anume este normal, sau natural? El i-a poruncit poporului său: „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie: este o urâciune“. — Leviticul 18:22.

Îi vom da socoteală lui Dumnezeu

Biblia e categorică: Dumnezeu nici nu aprobă şi nici nu tolerează practicile homosexuale. Mai mult, el îi condamnă pe oamenii care îi ‘aprobă pe cei ce o practică’ (Romani 1:32). Iar unirea a două persoane de acelaşi sex prin „căsătorie“ nu dă nicidecum demnitate homosexualităţii. Porunca lui Dumnezeu potrivit căreia „căsătoria să fie onorabilă la toţi“ exclude căsătoriile între homosexuali, pe care el le consideră detestabile. — Evrei 13:4.

Cu toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, oricine poate învăţa ‘să se abţină de la fornicaţie’, care include homosexualitatea, şi „să dobândească stăpânire asupra propriului său vas în sfinţenie şi onoare“ (1 Tesaloniceni 4:3, 4). Este adevărat, acest lucru nu e întotdeauna uşor. Nathan *, care în trecut a fost homosexual, a spus: „Am crezut că nu mă voi putea schimba niciodată“. Totuşi, cu ajutorul ‘spiritului Dumnezeului nostru’, el s-a schimbat (1 Corinteni 6:11). Aşa cum a observat şi Nathan, nici o problemă nu este prea mare pentru Iehova. El ne poate da tăria şi ajutorul de care avem nevoie pentru a-i respecta normele şi pentru a avea parte de binecuvântările sale. — Psalmul 46:1.

[Note de subsol]

^ par. 6 Chiar şi atunci când legile ţării nu sunt în armonie cu conştiinţa lor instruită biblic, Martorii lui Iehova nu iau parte la mişcări de protest sau la manifestaţii cu caracter politic pentru a schimba aceste legi.

^ par. 14 Nu este numele lui adevărat.

[Provenienţa fotografiei de la pagina 26]

Fotografie de Chris Hondros/Getty Images