Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 27. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. Potrivit cuvintelor lui Petru, de ce a făcut Dumnezeu din Israelul spiritual ‘neamul său ales’ (1 Petru 2:9)?

2. Care a fost primul miracol al lui Isus, şi unde l-a înfăptuit (Ioan 2:1–11)?

3. Din ce a făcut-o Dumnezeu pe Eva, perechea lui Adam (Geneza 2:22)?

4. Care dintre oamenii importanţi ai Israelului a avut fii despre care s-a dus vestea că erau „oameni răi“ (1 Samuel 2:12)?

5. Ce măsură de capacitate pentru produse solide din antichitate corespundea cu un omer sau cu 10 efe (Luca 16:7)?

6. Deşi fariseii ştiau să interpreteze înfăţişarea cerului, ce le-a spus Isus că nu puteau interpreta (Matei 16:3)?

7. În profeţia lui Ezechiel, cine atacă poporul lui Dumnezeu care locuieşte în siguranţă şi se bucură de prosperitate (Ezechiel 38:14–16; 39:11)?

8. De ce a spus Isus că închinarea pe care conducătorii religioşi o aduceau „cu buzele“ era în zadar (Marcu 7:6, 7)?

9. Care fiu al lui Noe a fost implicat în incidentul ce a atras după sine un blestem asupra fiului său Canaan (Geneza 9:22–25)?

10. Teritoriul cărui trib a ajuns sinonim cu extremitatea nordică a Israelului (Judecătorii 20:1)?

11. Când i s-a cerut să aleagă una dintre cele trei forme de pedeapsă, întrucât nu ascultase de Dumnezeu şi făcuse numărătoarea poporului Israel, ce pedeapsă a căzut asupra lui David (2 Samuel 24:12–15)?

12. Care sunt cele trei cărţi biblice scrise de preotul evreu Ezra?

13. Din ce provincie a constatat guvernatorul Felix că era Pavel (Faptele 23:34)?

14. Cine a fost căpetenia armatei care a servit atât sub comanda lui Absalom, când acesta s-a răzvrătit împotriva lui David, cât şi sub comanda lui David, după ce Absalom a fost ucis (2 Samuel 17:25; 19:13)?

15. Pe cine a ales generalul Ioab să ducă ştirea morţii lui Absalom tatălui acestuia, regele David (2 Samuel 18:21, 32)?

16. Ce anume l-a făcut pe Iacov să creadă că fiul său Iosif fusese devorat de un animal sălbatic (Geneza 37:31–33)?

17. Cum se numea îngerul care i-a spus Mariei că fusese aleasă să-l nască pe Isus (Luca 1:26–31)?

 Răspunsurile la chestionar

1. Pentru ca ei ‘să declare pretutindeni virtuţile’ lui Dumnezeu

2. Transformarea apei în vin; în Cana

3. Dintr-o coastă luată din Adam

4. Eli

5. Corul

6. „Semnele timpurilor“

7. Gog şi „mulţimea lui“

8. Deoarece ‘inima lor era foarte îndepărtată’ de Dumnezeu

9. Ham

10. Al lui Dan

11. Ciuma

12. 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra

13. Din Cilicia

14. Amasa

15. Pe Cuşi

16. I s-a arătat haina lui Iosif muiată în sângele unui ţap

17. Gabriel