Au dus toate drumurile la Roma?

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU DIN AUSTRIA

PROVINCIILE îndepărtate ale Imperiului Roman erau într-o strânsă legătură cu capitala datorită unei vaste reţele de drumuri ce se întindea de la pădurile dese ale Galiei până la oraşele greceşti, de la Eufrat până la Canalul Mânecii. În plus, legiunile romane, care asigurau supremaţia Romei, puteau ajunge până în cele mai îndepărtate colţuri ale imperiului. Din arterele pavate se desprindeau numeroase drumuri secundare ce duceau spre provinciile romane. Aşa s-a născut proverbul: „Toate drumurile duc la Roma“.

Lungimea totală a drumurilor ce străbăteau Imperiul Roman era de 80 000 km. Dar cum putem să le studiem în prezent şi să înţelegem rolul pe care l-au avut în antichitate? O modalitate este examinarea unei hărţi din secolul al XIII-lea, şi anume Tabula Peutingeriana.

Istoricii sunt de părere că aceasta este o copie a unei hărţi întocmite iniţial când armatele romane încă mărşăluiau pe renumitele drumuri. În 1508, Konrad Peutinger, secretar al primăriei oraşului Augsburg din sudul Germaniei, a intrat în posesia acelei copii făcute de mână, iar aceasta a ajuns să-i poarte numele. În prezent, harta se află în Austria, la Biblioteca Naţională din Viena, având denumirea latinească Tabula Peutingeriana.

Lumea romană „făcută sul“

În sălile de clasă din prezent, elevii studiază adesea hărţi aproape pătrate, atârnate pe un perete. Spre deosebire de acestea, Tabula Peutingeriana este un sul lat de 34 cm şi lung de 6,75 m, când e desfăşurat. La început era alcătuit din 12 foi de pergament, lipite cap la cap. Dintre acestea, azi mai există doar 11. Harta înfăţişează Imperiul Roman în apogeul lui, când se întindea din Britannia până în India. Spre deosebire de ceea ce aţi aflat despre acest vast imperiu consultând hărţile moderne, dacă aţi  arunca pentru prima oară o privire asupra Tabulei, n-aţi înţelege mare lucru. De ce?

Tabula Peutingeriana nu a fost întocmită pentru geografii din zilele noastre, ci pentru călătorii din antichitate. O hartă-sul era uşor de folosit în călătorie. Însă, pentru ca sulul să poată conţine detaliile necesare, realizatorul hărţii a trebuit să micşoreze dimensiunile imperiului pe direcţia nord-sud şi să le mărească mult pe direcţia est-vest. Astfel a rezultat o hartă deformată, dar care putea fi foarte uşor deschisă, consultată, făcută sul şi transportată. Călătorul îşi dădea imediat seama care era cea mai bună cale de a ajunge dintr-o localitate în alta, lucru mult mai important decât forma Italiei, mărimea Mării Negre sau direcţia reală în care se îndrepta. *

Diversele elemente ale Tabulei sunt reprezentate prin culori diferite. Drumurile sunt reprezentate prin linii roşii, munţii sunt maro, iar râurile, verzi. Pe hartă apar şi denumirile a sute de oraşe, marcate prin simboluri precum case, curţi împrejmuite de ziduri şi turnuri. Se pare că acestea indicau tipul de construcţii din fiecare localitate. Harta mai prezintă distanţele dintre oraşe, staţii de poştă şi popasuri.

Pe Tabula Peutingeriana sunt trecute şi câteva locuri şi evenimente biblice. În zona muntelui Sinai apar două legende în latină. Una spune: „Pustia în care au pribegit 40 de ani fiii lui Israel, sub cârmuirea lui Moise“ (Iosua 5:6). Cealaltă precizează: „Aici au primit ei Legea pe muntele Sinai“. — Leviticul 27:34.

Ierusalimul e marcat printr-o legendă în care apare un alt nume al oraşului, Aelia Capitolina, de la Publius Aelius Hadrianus, mai cunoscut sub numele de Hadrian. În secolul al II-lea e.n., acest împărat roman a dat oraşului numele său. Pe hartă apare şi denumirea latinească a Muntelui Măslinilor. — Luca 21:37.

Au dus toate drumurile la Roma?

Unele drumuri au dus la Aquileia, o cetate din nord-estul Italiei. Pe hartă, Aquileia e reprezentată prin ziduri masive şi turnuri de veghe. Întrucât era situată la o importantă răscruce de drumuri şi avea un port înfloritor, Aquileia a fost unul dintre principalele oraşe ale Imperiului Roman.

Via Egnatia traversa Peninsula Balcanică de pe coasta adriatică până în Constantinopol, cunoscut în prezent sub numele de Istanbul. Pe Tabula Peutingeriana, acest oraş este simbolizat de o zeiţă aşezată pe un tron, gata însă de război. Mai multe drumuri duceau la Antiohia Siriană, în prezent oraşul turcesc Antakya. Antiohia era, ca mărime, al treilea oraş din Imperiul Roman, după Roma şi Alexandria. Pe hartă, acesta e reprezentat de o zeiţă cu nimb, care stă aşezată.

Tabula Peutingeriana prezintă 12 drumuri ce duceau la Roma. Unul este Via Appia. Cartea biblică Faptele spune că apostolul Pavel a parcurs acest drum în prima lui călătorie spre Roma. În timp ce apostolul era în călătorie, un grup de creştini au pornit de la Roma pe Via Appia şi l-au întâlnit la Trei Cârciumi, popas marcat şi el pe hartă. — Faptele 28:15.

Ce simbol e folosit pe Tabula Peutingeriana pentru Roma? Oraşul e reprezentat de o împărăteasă puternică, înveşmântată într-o mantie  purpurie, stând pe tron. Globul imperial şi sceptrul din mână simbolizează stăpânirea Romei asupra lumii, stăpânire exercitată din capitala imperiului.

Este aşadar corect să spunem că toate drumurile au dus la Roma? Da, când ne gândim la vasta reţea de drumuri secundare ce se desprindeau din arterele principale. Tabula Peutingeriana ne ajută să înţelegem rolul drumurilor romane în consolidarea puterii imperiale. Datorită lor, Roma a putut să deţină supremaţia asupra provinciilor sale aproape 500 de ani. Chiar şi în prezent puteţi face un tur al Imperiului Roman pe acele drumuri antice, dar, fireşte, pe aripile imaginaţiei şi având ca ghid Tabula Peutingeriana.

[Notă de subsol]

^ par. 8 Acest lucru e valabil şi azi pentru un călător. Hărţile pentru metrouri, de pildă, sunt adesea deformate, dar, în acelaşi timp, sunt foarte uşor de consultat.

[Harta de la paginile 13–15]

(Pentru modul în care textul apare în pagină, vezi publicaţia)

O hartă rutieră neobişnuită — Tabula Peutingeriana

SPANIA

MAROC

BRITANNIA

FRANŢA

GERMANIA

AUSTRIA

Aquileia

Roma

Zonă mărită, la pagina 15

ITALIA

AFRICA

GRECIA

Istanbul

EGIPT

TURCIA

Mt. Sinai

Ierusalim

SIRIA

Antakya

Marea Caspică

IRAN

INDIA

[Harta de la pagina 15]

(Pentru modul în care textul apare în pagină, vezi publicaţia)

Detaliu de pe Tabula Peutingeriana înfăţişând Roma şi împrejurimile ei

Roma

Aquileia

Istanbul

Ierusalim

Antakya