Bine aţi venit la Congresul de District „Să umblăm cu Dumnezeu“!

▪ Milioane de oameni vor fi prezenţi la congresul de district care va fi ţinut în sute de oraşe din întreaga lume. În România, primul congres va avea loc între 2 şi 4 iulie, iar ultimul între 30 iulie şi 1 august. Probabil că unul dintre aceste congrese, care vor dura trei zile — de vineri până duminică —, se va ţine în oraşul dumneavoastră sau în apropiere.

De obicei, programul începe în fiecare zi la ora 9.30 cu muzică. Tema zilei de vineri este: „Iată drumul, mergeţi pe el!“ Cuvântarea de deschidere, „Ne-am întrunit ca Iehova să ne înveţe căile lui“, va fi urmată de câteva interviuri luate unor persoane care umblă în mod loial cu Dumnezeu. După cuvântările „Dovediţi mereu ceea ce sunteţi voi înşivă“ şi „Permiteţi-i Cuvântului lui Dumnezeu să vă îndrume în fiecare zi“, cuvântarea-cheie: „Să umblăm cu Dumnezeu în vremuri tulburi“ va încheia sesiunea de dimineaţă.

Sesiunea de vineri după-amiază va cuprinde simpozionul format din trei părţi, intitulat „Profeţia lui Osea ne ajută să umblăm cu Dumnezeu“. Vor urma cuvântările „Nu despărţiţi «ceea ce a pus Dumnezeu în acelaşi jug»“ şi „Să avem respect faţă de întrunirile noastre sacre“. Ultimul discurs de vineri, „O veste bună pentru oameni din toate naţiunile“, ne va încuraja să ducem vestea bună la oameni de toate limbile.

Tema zilei de sâmbătă este: „Vegheaţi încontinuu cu stricteţe cum umblaţi“. Simpozionul de dimineaţă, „Să progresăm în timp ce umblăm ca miniştri“, include o parte care arată cum putem ajunge la cei ce vorbesc alte limbi. Programul de dimineaţă se va încheia cu o cuvântare importantă, „V-aţi luat angajamentul de a umbla cu Iehova“, după care va urma botezul tuturor persoanelor calificate pentru a face acest pas.

Între cuvântările de sâmbătă după-amiaza se numără şi: „Să nu dăm ‘nici un motiv de poticnire’“ şi „Activităţi sănătoase care aduc înviorare“. Următoarele cuvântări, „Iehova este Păstorul nostru“, „Să cumpărăm orice moment oportun“ şi „Să umblăm pe calea luminii tot mai clare“, vor include interviuri încurajatoare. Ultimul discurs al acestei sesiuni, intitulat „«Vegheaţi» — Ora judecăţii a sosit“, va îndemna la reflecţie.

Tema zilei de duminică, „Continuaţi să umblaţi în adevăr“, va fi dezvoltată în cuvântarea „Tineri, umblaţi pe calea dreptăţii“. Apoi va urma o dramă biblică, în costume de epocă, inspirată din ministerul apostolului Pavel. Următoarea cuvântare va arăta ce putem învăţa din dramă. Programul de după-amiază va cuprinde discursul public: „Să umblăm cu Dumnezeu şi vom fi binecuvântaţi acum şi pentru totdeauna“.

Pentru a afla locul cel mai apropiat de desfăşurare a congresului, puteţi lua legătura cu Martorii lui Iehova din localitate sau puteţi scrie editorilor acestei reviste. În numărul din 1 martie al Turnului de veghe, revistă care apare concomitent cu revista Treziţi-vă!, veţi găsi lista cu toate locurile de congres din România, Republica Moldova şi Ucraina.