Ceva mai bun decât reformele

DACĂ un pom nu dă roade bune, problema nu se rezolvă tăindu-i-se câteva crengi. Trebuie tăiat copacul, iar rădăcinile lui trebuie smulse din pământ. Apoi se plantează alt copac, care va da roade bune. — Matei 7:16–20.

Chiar şi reformatorii cu cele mai nobile intenţii încearcă să trateze doar simptomele bolilor societăţii — corupţia, nedreptatea, lipsurile şi hoţia. Rădăcina problemei este însă mult mai adâncă. E necesar să se schimbe întregul sistem. Biblia promite tocmai acest lucru.

Regatul lui Dumnezeu este un guvern ceresc care va face mai mult, de fapt mult mai mult decât să remodeleze, să reorganizeze, să restructureze şi să reformeze societatea. Acest guvern va folosi o metodă de guvernare cu totul nouă, reunind toţi oamenii sub conducerea sa. El se va ocupa de probleme precum instruirea, locurile de muncă, locuinţele, hrana, sănătatea şi mediul.

Psalmul 72:12–14 descrie în mod profetic ceea ce va realiza Regele mesianic pentru omenire: „El va scăpa pe săracul care strigă şi pe cel necăjit care n-are nici un ajutor. Va avea milă de cel sărman şi lipsit şi va scăpa viaţa săracilor; va răscumpăra sufletele lor din apăsare şi din asuprire şi sângele lor va fi scump înaintea lui“.

Dar pentru ca în societate să nu mai existe nedreptate, corupţie şi lipsuri, nu e de-ajuns ca guvernarea să se schimbe. E necesar ca şi oamenii să se schimbe. Regatul va ajuta pe fiecare om în parte să ducă o viaţă fericită, plină de sens şi de satisfacţii. Biblia promite că Regatul lui Dumnezeu îi va ajuta pe supuşii săi pământeşti să se schimbe. În ce mod?

Regatul îşi va instrui supuşii în căile lui Iehova Dumnezeu, ajutându-i să cultive credinţă şi iubire (Isaia 11:9). Iubirea pentru Dumnezeu îndeamnă la acţiune. În secolul I, de pildă, Isus l-a întâlnit pe Zacheu, încasatorul principal al impozitelor, care-şi umplea buzunarele percepând de la oameni taxe mai mari decât cele obişnuite. Isus nu a încercat să-l constrângă pe acest om cu autoritate să se schimbe de ruşine. Dimpotrivă, l-a ajutat să vadă unde greşea şi să se căiască. Cunoaşterea exactă a principiilor divine şi iubirea pentru Dumnezeu l-au determinat pe Zacheu să facă schimbări radicale în viaţă. — Luca 19:1–10.

Nu este oare aceasta soluţia cea mai bună la problemele societăţii? Un guvern perfect şi drept care se îngrijeşte de oameni şi care îi ajută să găsească motivaţia de a se schimba. Va mai fi nevoie atunci de vreo reformă? Nicidecum, pentru că Dumnezeu va fi făcut toate lucrurile noi. Lucrurile vechi vor fi trecut. — Revelaţia 21:4, 5.

 [Legenda fotografiilor de la pagina 10]

Regatul lui Dumnezeu nu va aduce o reformă, ci va face o schimbare radicală

[Legenda ilustraţiei de la pagina 11]

Când a fost pe pământ Isus i-a ajutat pe oameni să facă schimbări în viaţa lor