Războiul nuclear — Poate fi evitat?

”Vor paşte şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura.“ — Ţefania 3:13.

CU TOŢII tânjim după o lume liberă de ameninţarea nucleară. Observând însă situaţia mondială, mulţi sunt pesimişti cu privire la viitor. „Ideea controlării, a reducerii şi, în cele din urmă, a eliminării armelor nucleare nu-şi mai găseşte locul pe agenda Statelor Unite şi nici pe cea a comunităţii internaţionale“, se afirmă în The Guardian Weekly.

Cu toate acestea, unii îndreaptă atenţia asupra eforturilor pe care le depun statele în această privinţă. De pildă, se estimează că numai Statele Unite a alocat într-un singur an 2,2 miliarde de dolari pentru preîntâmpinarea războiului nuclear. Cu siguranţă, aceasta nu e deloc o sumă nesemnificativă. Totuşi, ideea că aceeaşi naţiune cheltuieşte anual 27 de miliarde de dolari pentru a se pregăti în vederea unui război nuclear îi nemulţumeşte pe mulţi.

Dar ce putem spune despre tratatele de pace? Ne oferă acestea o speranţă reală?

Tratate privind controlul armelor nucleare

De la apariţia pe scena lumii a bombei nucleare, s-au încheiat mai multe tratate menite să controleze sau să limiteze armele nucleare. Printre acestea se numără Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (NPT), Convorbirile privind limitarea armelor strategie, Convorbirile privind reducerea armelor strategice şi Tratatul privind interzicerea totală a experienţelor nucleare. Dar au înlăturat ele ameninţarea nucleară?

Orice tratat depinde de angajamentul reciproc al părţilor. De pildă, succesul Tratatului de neproliferare, semnat în 1970 şi la care până în decembrie 2000 au aderat 187 de state, depinde de cât de dispuse sunt ţările semnatare, posesoare sau neposesoare de arme nucleare, să respecte prevederile tratatului. Acesta le interzice  ţărilor neposesoare de astfel de arme să fabrice sau să achiziţioneze armament nuclear şi în acelaşi timp le cere puterilor nucleare să se străduiască să elimine armele nucleare din propriile arsenale. Cât de eficient a fost tratatul? „Deşi regimul NPT are propriile neajunsuri, acesta a fost totuşi eficient în împiedicarea utilizării în alte scopuri a tehnologiei şi a instalaţiilor nucleare civile supuse garanţiilor“, explică Carey Sublette în documentul „Întrebări frecvente privind armele nucleare“.

Deşi a avut un oarecare succes, tratatul „nu . . . a descurajat interesul câtorva ţări faţă de producerea de arme nucleare, unele dintre acestea chiar reuşind să-şi fabrice astfel de arme“, precizează Sublette. El mai subliniază că aceste naţiuni au reuşit totuşi să fabrice arme numai în cadrul unor programe secrete desfăşurate în afara instalaţiilor supuse garanţiilor în virtutea Tratatului de neproliferare. Eficienţa oricărui tratat depinde de cât de demne de încredere sunt părţile semnatare. Dar putem oare să avem încredere în promisiunile oamenilor? Răspunsul îl dă istoria şi este cât se poate de evident.

Atunci unde putem găsi o speranţă?

O nouă mentalitate

În decembrie 2001, 110 laureaţi ai Premiului Nobel au semnat o declaraţie. Iată ce se spune în ea: „Singura speranţă de viitor a lumii rezidă într-o acţiune de cooperare la nivel internaţional, care să stea sub semnul democraţiei. . . . Ca să supravieţuim în lumea pe care am creat-o, trebuie să adoptăm o nouă mentalitate“. Însă ce fel de „nouă mentalitate“ e necesară? E realist să credem că cei ce ameninţă pacea mondială cu armele lor nucleare vor adopta o nouă mentalitate?

Iată ce ne sfătuieşte Biblia: „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiul omului, în care nu este mântuire“ (Psalmul 146:3). De ce? Biblia ne răspunde: „Soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii“ (Ieremia 10:23). Da, adevărul este că oamenii nu au capacitatea de a guverna în pace pământul. Potrivit Bibliei, „un om stăpâneşte peste alt om, ca să-l facă nenorocit“. — Eclesiastul 8:9.

Dar, dacă oamenii nu sunt în stare să guverneze pământul, cine o poate face? Biblia promite că va fi pace sub domnia unui guvern capabil şi demn de încredere. Acest guvern e numit în Biblie Regatul lui Dumnezeu. De fapt, fără să-şi dea seama, milioane de oameni se roagă pentru el când rostesc rugăciunea Tatăl nostru: „Tatăl nostru care eşti în ceruri . . . să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:9, 10). Regele acestui Regat este Isus Cristos, Prinţul Păcii. Iată ce declară Biblia despre domnia sa: „El va face ca domnia Lui să crească şi [va fi] o pace fără sfârşit“. — Isaia 9:6, 7.

Chiar dacă „cei mari“, sau politicienii, şi guvernele umane nu adoptă această nouă mentalitate, voi puteţi să o adoptaţi. Martorii lui Iehova au ajutat milioane de oameni să accepte mesajul de speranţă al Bibliei prin intermediul unui studiu biblic gratuit. Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii, puteţi să luaţi legătura cu editorii acestei reviste sau să luaţi legătura cu Martorii lui Iehova din zona în care locuiţi.

[Legenda fotografiei de la paginile 8, 9]

Sub Regatul lui Dumnezeu, lumea va fi liberă de ameninţarea nucleară