Vechi clădiri dezvăluie numele lui Dumnezeu

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU DIN SLOVENIA

De-a lungul secolelor au fost construite biserici şi mănăstiri pe coline peste tot în Europa. Stilul acestor vechi clădiri variază de la cel romanic, al evului mediu, cu elementele lui caracteristice — ziduri groase şi masive şi arcuri semicirculare —, la cel baroc, al secolelor de mai târziu — un stil grandios, caracterizat prin ornamente fastuoase. Este interesant că, în multe dintre aceste clădiri, se poate vedea Tetragrama, cele patru litere ebraice care alcătuiesc numele lui Dumnezeu.

Un exemplu este mănăstirea Stična din Slovenia, una dintre cele mai vechi mănăstiri aparţinând ordinului cistercienilor. Ea a fost înălţată în 1135, la aproximativ 40 de ani de la înfiinţarea acestui ordin de călugări în Franţa. Deşi renovată de mai multe ori, mănăstirea şi-a păstrat stilul romanic original, fiind împodobită şi cu unele ornamente baroce. O mulţime de picturi şi de statuete decorează interiorul mănăstirii. Pe un altar secundar se poate vedea Tetragrama, scrisă cu litere mari de aur şi încadrată într-un ornament circular de argint.

Oraşul Slovenj Gradec a fost menţionat pentru prima oară într-un document din secolul al X-lea. În 1419, în acest oraş a fost construită în stil gotic o biserică cu spital. Un întreg perete interior conţine o frescă din secolul al XV-lea care înfăţişează 27 de scene biblice, începând cu învierea lui Lazăr şi încheindu-se cu sărbătoarea Penticostei. Tot în această biserică se poate vedea numele lui Dumnezeu scris cu litere ebraice negre pe un fundal aurit.

În partea nord-vestică a ţării se află oraşul Radovljica. În secolul al XV-lea, micuţa aşezare cuprindea un castel, o biserică şi câteva clădiri şi era înconjurată de ziduri şi de un şanţ cu apă. Pe unul dintre altarele bisericii se află o plăcuţă de aur ce conţine Tetragrama.

În apropiere de micul sat Podčetrteka se află o mănăstire veche care datează din secolul al XVII-lea. Un observator atent va descoperi numele divin pe o frescă din interiorul ei.

Tetragrama poate fi văzută în multe alte clădiri vechi din Slovenia. Astfel, în timp ce admiră măiestria artizanilor din vechime, turiştii pot afla că oamenii acelor epoci demult apuse cunoşteau numele lui Dumnezeu.

[Legenda fotografiei de la pagina 31]

Altar secundar din mănăstirea Stična

[Legenda fotografiei de la pagina 31]

Interior din biserica Sveti Duh din oraşul Slovenj Gradec

[Provenienţa fotografiei]

Slovenj Gradec–Cerkev Sv. Duha, Slovenia