Potrivit Bibliei

Cum să rezistăm dorinţelor greşite?

„Atunci când vreau să fac ceea ce este drept, ceea ce este rău este prezent în mine.“ — ROMANI 7:21.

DINTRE toţi apostolii, Pavel s-a străduit probabil cel mai mult să promoveze înaltele principii ale creştinismului (1 Corinteni 15:9, 10). Cu toate acestea, el a recunoscut cu sinceritate cele de mai sus. În el se ducea o permanentă luptă între minte şi dorinţe greşite. Aţi simţit vreodată că se dă şi în voi o astfel de luptă? De fapt, fiind cu toţii imperfecţi, cine n-a trecut oare prin aşa ceva?

Pentru mulţi, lupta cu dorinţele greşite este deosebit de grea. Unii se luptă cu dorinţa de a-şi satisface plăcerile sexuale imorale. Alţii sunt sclavii unui viciu precum jocurile de noroc, fumatul, consumul de droguri sau de alcool. Când suntem chinuiţi de dorinţe necurate şi dăunătoare, cum am putea să le ţinem piept? Ce ajutor avem la dispoziţie? Se va sfârşi vreodată lupta împotriva dorinţelor greşite?

Iubirea — cheia pentru a rezista dorinţelor greşite

Isus a atras atenţia asupra celor două mari porunci din Legea mozaică. Iată care este prima: „Să-l iubeşti pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta“ (Matei 22:37). Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu aşa cum a spus Isus, n-ar trebui oare ca cea mai mare dorinţă a noastră să fie aceea de a-i plăcea Lui? Această dorinţă, care este corectă, ne poate ajuta când luptăm chiar şi cu cele mai puternice dorinţe greşite. Nu e nicidecum o simplă teorie! Milioane de creştini au ieşit învingători în lupta dusă zi de  zi cu dorinţele greşite. Dar cum puteţi cultiva un asemenea ataşament profund faţă de Dumnezeu? Meditând cu apreciere la bunătatea lui pe care o putem vedea în creaţia sa, în Biblie şi în relaţiile lui cu fiecare dintre noi. — Psalmul 116:12, 14; 119:7, 9; Romani 1:20.

Cea de-a doua poruncă importantă menţionată de Isus a fost: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ (Matei 22:39). Apostolul Pavel a spus că iubirea „nu se comportă indecent“ şi „nu îşi caută propriile interese“. O asemenea iubire altruistă ne poate ajuta să evităm orice conduită care i-ar putea răni pe alţii (1 Corinteni 13:4–8). Cum poate fi ea cultivată? Punându-ne în locul celorlalţi şi gândindu-ne cu sinceritate la sentimentele şi la binele lor etern. — Filipeni 2:4.

Ce ajutoare avem la dispoziţie?

Dumnezeu înţelege cât de greu ne este să facem ce e drept şi de aceea ne-a oferit ajutor sub diverse forme. Prin Cuvântul său scris, Biblia, el ne învaţă să urâm ceea ce e rău şi să cultivăm o atitudine plină de respect faţă de el (Psalmul 86:11; 97:10). Biblia conţine relatări adevărate ce ne arată deznodământul tragic al celor care au cedat în faţa dorinţelor greşite. Mai mult, Isus a zis că Dumnezeu ne va da, dacă îi cerem, spiritul Său sfânt, cea mai puternică forţă din Univers (Luca 11:13). Acesta ne poate întări hotărârea de a face ceea ce este bine. Un alt ajutor este sprijinul şi încurajarea pe care le putem primi de la alţi creştini care se străduiesc şi ei să reziste dorinţelor greşite (Evrei 10:24, 25). Pe măsură ce aceste influenţe bune le înlocuiesc pe cele rele, vom reuşi să facem ce e bine (Filipeni 4:8). Chiar dau rezultate toate acestea?

Să luăm cazul lui Fidel, despre care tot cartierul ştia că era un beţiv. Când era sub influenţa alcoolului, fuma, juca jocuri de noroc şi se lua la bătaie. Dar a reuşit să învingă toate aceste vicii studiind Biblia şi asociindu-se cu Martorii lui Iehova. Acum are o viaţă mult mai frumoasă alături de soţia lui şi de cei doi copii ai lor.

Poate că vă întrebaţi: Dar dacă se întâmplă să cad din nou pradă dorinţelor greşite? Apostolul Ioan a vorbit despre o asemenea situaţie. Iată ce a scris el: „Copilaşii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu comiteţi vreun păcat. Şi totuşi, dacă cineva comite un păcat, avem un ajutor la Tatăl: pe Isus Cristos, cel drept. Şi el este o jertfă conciliatoare pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi“ (1 Ioan 2:1, 2). Într-adevăr, jertfa lui Isus acoperă greşelile unei persoane care se căieşte şi, cu sinceritate, se străduieşte să facă schimbări astfel încât să-i fie plăcută lui Dumnezeu. Având în vedere această măsură, ce motiv întemeiat ar putea avea cineva pentru a ceda în lupta de a face ceea ce e bine?

Dorinţele greşite vor fi învinse

Dacă noi cultivăm iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni şi apelăm la ajutorul oferit de Dumnezeu, chiar şi acum putem ieşi învingători în lupta împotriva dorinţelor greşite. În plus, Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că această luptă nu va dura la nesfârşit. În viitorul apropiat, cei care au parte de măsurile spirituale luate de Dumnezeu vor fi vindecaţi complet, atât fizic, cât şi spiritual (Revelaţia 21:3–5; 22:1, 2). Ei vor fi eliberaţi de povara păcatului şi de moartea pe care acesta o aduce cu sine (Romani 6:23). Pe de altă parte, cei care vor să-şi satisfacă dorinţele necurate şi dăunătoare nu vor avea parte de aceste binecuvântări. — Revelaţia 22:15.

Cât de mângâietor este să ştim că nu ne vom lupta la nesfârşit cu dorinţele greşite! Ele vor fi înlăturate complet şi pentru totdeauna. Ce uşurare va fi atunci!