Potrivit Bibliei

Evitaţi vorbirea injurioasă

„Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu este potrivit, fraţii mei, ca aceste lucruri să continue să se petreacă astfel.“ — IACOV 3:10.

CAPACITATEA de a vorbi este una dintre trăsăturile unice care ne deosebesc pe noi, oamenii, de animale. Din nefericire, unii îşi folosesc în mod greşit acest dar. Insultele, înjurăturile, limbajul vulgar, cuvintele blasfematoare şi limbajul obscen pot provoca răni — uneori mai dureroase decât cele fizice. Biblia spune: „Cine vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii“. — Proverbele 12:18.

Tot mai mulţi oameni înjură din obişnuinţă. În şcoli, copiii folosesc din ce în ce mai mult limbajul obscen. Unii pretind însă că vorbirea injurioasă poate fi benefică atunci când e folosită ca supapă emoţională. Un student la ştiinţe politice a scris: „Mi se pare potrivit să recurgi la limbajul obscen când vrei să dai forţă unui mesaj, când cuvintele obişnuite nu te ajută să exprimi intensitatea trăirilor tale“. Ar trebui  creştinii să aibă o astfel de atitudine tolerantă faţă de vorbirea injurioasă? Care este punctul de vedere al lui Dumnezeu în acest sens?

Detestaţi glumele obscene

Limbajul obscen nu e un fenomen modern. Aţi fi surprinşi dacă aţi afla că oamenii foloseau vorbirea obscenă şi pe timpul apostolilor, acum circa 2 000 de ani? De pildă, se pare că, atunci când se supărau sau se înfuriau, unii creştini din congregaţia din Colose foloseau cuvinte obscene. Ei vorbeau în felul acesta poate cu intenţia de a-i ataca sau de a-i răni pe alţii, probabil pentru a se răzbuna. Astăzi, la fel ca în trecut, mulţi oameni folosesc cuvinte obscene când au accese de mânie. Prin urmare, scrisoarea lui Pavel către coloseni este foarte potrivită şi în zilele noastre. Pavel a scris: „Îndepărtaţi-le într-adevăr pe toate de la voi: mânia, furia, răutatea, vorbirea injurioasă şi cuvintele obscene din gura voastră“ (Coloseni 3:8). Aşadar, creştinii sunt sfătuiţi să evite accesele de mânie şi limbajul obscen care adesea merg mână-n mână cu mânia.

E adevărat, unii vorbesc în mod obscen fără intenţia de a ataca sau de a răni pe cineva. Probabil că persoanele care folosesc un astfel de limbaj nu prea acordă în general atenţie modului lor de a vorbi. Expresiile murdare devin în felul acesta o parte integrantă a limbajului lor de zi cu zi. Unora chiar le vine greu să comunice dacă nu folosesc înjurături. De multe ori, limbajul obscen este menit să stârnească hazul. Dar ar putea astfel de glume obscene să fie considerate nişte păcate mai puţin grave sau mai uşor de tolerat? Gândiţi-vă la următoarele aspecte.

A face glume obscene înseamnă a folosi un limbaj şocant pentru a-i distra pe alţii. În zilele noastre, acestea au de regulă ca subiect sexul. Iar mulţi care se consideră oameni respectabili găsesc că acest limbaj e amuzant (Romani 1:28–32). Nu e surprinzător, aşadar, că glumele actorilor de comedie au ca subiect comportamentul sexual, fie el normal sau anormal. Multe filme, precum şi multe emisiuni radio şi TV sunt impregnate cu glume obscene.

Biblia vorbeşte deschis despre glumele obscene. Iată ce le-a scris apostolul Pavel creştinilor din Efes: „Fornicaţia şi necurăţia sub toate formele ei sau lăcomia nici să nu fie menţionate printre voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi; nici conduita ruşinoasă, nici vorbirea prostească, nici glumele obscene, lucruri care nu sunt potrivite“ (Efeseni 5:3, 4). Este evident, deci, că limbajul obscen, indiferent de intenţia cu care e folosit, este detestabil în ochii lui Dumnezeu. Este inacceptabil. Este un limbaj cu efect nociv.

Cuvinte dure care-i displac lui Dumnezeu

Vorbirea injurioasă cuprinde, bineînţeles, mult mai mult decât limbajul obscen. Insultele, sarcasmul, batjocura şi criticile dure pot răni adânc. E adevărat că, trăind într-o lume plină de sarcasm şi de bârfă, cu toţii putem păcătui cu limba (Iacov 3:2). Cu toate acestea, adevăraţii creştini nu ar trebui să adopte niciodată o atitudine tolerantă faţă de vorbirea injurioasă. Biblia arată limpede că Iehova Dumnezeu o dezaprobă.

În cartea biblică 2 Împăraţi, de pildă, ni se vorbeşte despre un grup de băieţi care i-au vorbit în mod ofensator profetului Elisei. Relatarea spune că ei „şi-au bătut joc de el“, ‘zicându-i: «Suie-te, pleşuvule! Suie-te, pleşuvule!»’. Iehova, care putea să citească în inimile acestor tineri şi să vadă intenţiile lor răutăcioase, a considerat limbajul lor abuziv o faptă foarte gravă. Relatarea spune că Dumnezeu a pedepsit cu moartea 42 de băieţi din cauza limbajului lor injurios. — 2 Împăraţi 2:23, 24.

Membrii poporului Israel „şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele şi au râs de prorocii Lui, până când mânia DOMNULUI împotriva poporului Său a ajuns de neînlăturat“ (2 Cronici 36:16). Deşi mânia lui Dumnezeu fusese în primul rând stârnită de conduita idolatră şi de neascultarea poporului său, este demn de remarcat că Biblia menţionează în mod clar vorbirea abuzivă împotriva profeţilor lui Dumnezeu. Acest lucru evidenţiază că Dumnezeu dezaprobă categoric o asemenea conduită.

 Prin urmare, Biblia îi sfătuieşte pe creştini: „Să nu-l critici cu severitate pe un bărbat în vârstă“ (1 Timotei 5:1). Acest principiu poate fi aplicat în relaţiile noastre cu orice persoană. Biblia ne încurajează ‘să nu vorbim injurios despre nimeni, să nu fim agresivi, să fim rezonabili, demonstrând toată blândeţea faţă de toţi oamenii’. — Tit 3:2.

Să ne ţinem buzele sub control

Uneori, poate fi greu să rezistăm tentaţiei de ataca verbal pe cineva. Când i s-a greşit cu ceva, o persoană se poate simţi îndreptăţită să-l pedepsească pe vinovat cu cuvinte nemiloase, aspre — fie în faţă, fie pe la spate. Însă creştinii trebuie să se împotrivească unei asemenea tentaţii. Proverbele 10:19 afirmă: „Cine vorbeşte mult nu se poate să nu greşească, dar cel ce-şi ţine buzele este înţelept“.

Îngerii lui Dumnezeu sunt un bun exemplu în acest sens. Ei sunt conştienţi de tot răul pe care-l fac oamenii. Deşi îi întrec pe oameni în tărie şi în putere, îngerii nu aduc împotriva lor nici o acuzaţie în termeni injurioşi, „nefăcând astfel din respect faţă de Iehova“ (2 Petru 2:11). Ştiind că Dumnezeu cunoaşte foarte bine nelegiuirile fiecărui om şi că este pe deplin capabil să îndrepte lucrurile, îngerii îşi ţin buzele sub control. Mihail, căpetenia tuturor îngerilor, s-a reţinut să folosească termeni injurioşi chiar şi la adresa Diavolului. — Iuda 9.

Creştinii se străduiesc să-i imite pe îngeri. Ei dau ascultare îndemnului: „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Propuneţi-vă ceea ce este excelent în ochii tuturor oamenilor. Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, fiţi în pace cu toţi oamenii. Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci faceţi loc mâniei; căci este scris: «Răzbunarea este a mea; eu voi răsplăti, zice Iehova»“. — Romani 12:17–19.

E interesant că şi tonul şi volumul vocii noastre pot să dea asprime cuvintelor. Nu rareori soţii şi soţiile se rănesc reciproc în dispute verbale zgomotoase. Mulţi părinţi ţipă adesea la copiii lor. Dar nu e nevoie să ţipăm ca să ne exprimăm sentimentele! Biblia ne îndeamnă: „Orice amărăciune răutăcioasă şi furie şi mânie şi strigăt şi vorbire injurioasă să fie înlăturate de la voi, împreună cu orice răutate“ (Efeseni 4:31). Biblia mai afirmă că „un sclav al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blajin faţă de toţi“. — 2 Timotei 2:24.

Cuvinte care vindecă

Având în vedere că vorbirea injurioasă şi obscenă este din ce în ce mai răspândită printre oamenii zilelor noastre, creştinii ar trebui să se împotrivească sistematic acestei influenţe dăunătoare. Biblia oferă o strategie excelentă, şi anume, aceea de a ne iubi aproapele (Matei 7:12; Luca 10:27). Interesul sincer şi iubirea faţă de semenii noştri vor fi întotdeauna o bună motivaţie ca să folosim cuvinte care vindecă. Biblia spune: „Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci orice cuvânt care este bun pentru a zidi în funcţie de necesitate, ca să le comunice ascultătorilor ce este favorabil“. — Efeseni 4:29.

În plus, vom putea evita vorbirea injurioasă dacă vom întipări în mintea noastră Cuvântul lui Dumnezeu. Citirea şi meditarea la Sfintele Scripturi ne pot ajuta ‘să îndepărtăm orice murdărie’ (Iacov 1:21). Da, Cuvântul lui Dumnezeu ne poate ajuta să avem o minte sănătoasă.