Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 13. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. În ce loc nu l-au sfinţit Moise şi Aaron pe Iehova, pierzându-şi astfel privilegiul de a intra în Ţara Promisă (Numeri 20:12, 13)?

2. Cine au fost hoţii care i-au furat vitele şi măgăriţele lui Iov şi care i-au ucis slujitorii (Iov 1:14, 15)?

3. Căruia dintre însoţitorii lui Daniel i s-a dat numele Meşac în timp ce se afla în Babilon (Daniel 1:7)?

4. Ce rod al spiritului sfânt este menţionat imediat după iubire (Galateni 5:22)?

5. Pentru a arăta rapida distrugere a Babilonului cel Mare, unde aruncă îngerul puternic „o piatră asemenea unei mari pietre de moară“ (Revelaţia 18:21)?

6. Ce daruri a cerut Ghehazi de la Naaman minţind că vorbeşte în numele lui Elisei (2 Împăraţi 5:22)?

7. Ce rege amorit a refuzat să-i lase pe israeliţi să treacă prin regatul său, deşi aceştia i-au promis că nu vor bea nici măcar apă din fântânile sale (Numeri 21:21–23)?

8. Cine i-a vândut lui Avraam peştera din Macpela ca loc de înmormântare pentru Sara (Geneza 23:8–10)?

9. Potrivit textului din Proverbele 29:25, ce este ‘frica de oameni’, şi cum poate fi ea evitată?

10. Care este cel de-al treilea rod al spiritului sfânt (Galateni 5:22)?

11. Ce acţiune, care l-a mulţumit pe Iehova, a întreprins Fineas, oprind astfel flagelul ce a dus la moartea a 24 000 de israeliţi (Numeri 25:6–14)?

12. Ce erau batul, cabul, corul, efa, hinul, logul, omerul şi sea (Exodul 16:32)?

13. Ce „lucruri necesare“ au enumerat apostolii şi bătrânii din Ierusalim când le-au scris fraţilor din Antiohia, Siria şi Cilicia (Faptele 15:28, 29)?

14. De ce a făcut regina din Seba o lungă călătorie până la Ierusalim (1 Împăraţi 10:4)?

15. Dintre cele patru evanghelii, care este cea mai scurtă?

16. Când mulţimea a venit să-l aresteze pe Isus, pe cine a lovit Petru cu sabia, retezându-i urechea dreaptă (Ioan 18:10)?

17. În ce limbi a fost scrisă iniţial Biblia (Ezra 4:7; Revelaţia 9:11)?

18. Cine au fost cei cunoscuţi în general ca popor nomad ce locuia în corturi şi ducea o viaţă pastorală (Ieremia 3:2)?

19. De ce li s-a spus israeliţilor să lase nesecerate colţurile câmpurilor lor (Leviticul 19:9, 10)?

 Răspunsurile la chestionar

1. La apele de la Meriba.

2. Sabeenii.

3. Lui Mişael.

4. Bucuria.

5. În mare.

6. „Un talant de argint şi două haine de schimb.“

7. Sihon.

8. Efron Hetitul.

9. Ea este o cursă. Manifestând încredere în Iehova.

10. Pacea.

11. El i-a ucis pe căpetenia simeonită Zimri şi pe femeia madianită pe care Zimri o adusese în cortul său pentru a comite cu ea fornicaţie.

12. Unităţi de măsură.

13. „Să vă abţineţi de la lucrurile jertfite idolilor, de la sânge, de la ceea ce este strangulat şi de la fornicaţie.“

14. ‘Să vadă toată înţelepciunea lui Solomon.’

15. Evanghelia lui Marcu.

16. Pe Malcu, sclavul marelui preot.

17. Ebraică, arameică şi greacă.

18. Arabii.

19. Ca să lase câteva spice de grâu ‘săracului şi străinului’.