Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 22. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Martorii lui Iehova.)

1. În visul regelui Nebucadneţar, ce a spus îngerul că i se va da imensului copac care fusese tăiat şi ce însemna acest lucru (Daniel 4:16)?

2. Ce le-a spus Samson filistenilor la ospăţul său de nuntă, ceea ce ulterior i-a oferit ocazia de a ucide 30 de filisteni la Ascalon (Judecătorii 14:12–19)?

3. Care conducător al Babilonului a fost constrâns de o lege ce nu putea fi abrogată să-l arunce pe Daniel în groapa cu lei (Daniel 6:9)?

4. Câţi curteni a trimis regele Ahaşveroş ca să o aducă pe regina Vasti înaintea lui pentru a le arăta celorlalţi frumuseţea ei (Estera 1:10)?

5. Potrivit cuvintelor lui Iacov, care sunt două lucruri cerute de Dumnezeu în privinţa ‘închinării curate şi neîntinate’ (Iacov 1:27)?

6. Dacă un sclav evreu nu voia să fie eliberat de stăpânul său, ce trebuia să facă stăpânul (Exodul 21:6)?

7. Care au fost doi dintre fiii rubenitului Eliab care l-au susţinut pe Core în rebeliunea sa împotriva lui Moise şi a lui Aaron (Numeri 16:1–3)?

8. Ce mutilare a corpului le era interzisă israeliţilor (Leviticul 19:28)?

9. Cum se numea mama împăratului Ezechia (2 Împăraţi 18:2; 2 Cronici 29:1)?

10. Potrivit celor spuse de Solomon, ce are „fiecare lucru de sub ceruri“ (Eclesiastul 3:1)?

11. Ce i-a poruncit Iehova lui Ieremia să facă atunci când regele Ioiachim, auzind câteva dintre condamnările pronunţate în sul, l-a ars (Ieremia 36:27–32)?

12. Cine a fost renumit pentru că era atât preot, cât şi copist iscusit (Neemia 8:9)?

13. De ce au refuzat fiii lui Iacov cererea tatălui lor de a se întoarce în Egipt ca să cumpere mai multă mâncare în timpul foametei (Geneza 43:1–5)?

14. În ce fel a fost făcut Adam „după asemănarea lui Dumnezeu“ (Geneza 5:1)?

15. La ce plantă puternic parfumată a făcut referire Isus când a vorbit despre zeciuiala dată cu minuţiozitate de farisei, care nesocoteau „lucrurile mai importante ale Legii“ (Matei 23:23)?

16. Cum a pus Ieremia la încercare ascultarea recabiţilor (Ieremia 35:3–6)?

17. Cum l-au făcut cei zece fraţi ai lui Iosif pe Iacov să creadă că Iosif fusese ucis de o fiară sălbatică (Geneza 37:31–33)?

18. Care este cel mai renumit uriaş menţionat în Biblie, deşi au existat, după cât se pare, alţii mai mari (1 Samuel 17:4)?

19. Pe ce munte a murit Moise după ce a văzut Ţara Promisă (Deuteronomul 32:49, 50)?

20. În ce direcţie era îndreptat tabernacolul şi mai târziu templul (Numeri 3:38)?

 Răspunsurile la chestionar:

1. „O inimă de fiară.“ Că Nebucadneţar avea să-şi piardă minţile şi să se poarte ca o fiară

2. O ghicitoare

3. Darius

4. Şapte

5. „Să te îngrijeşti de orfani şi de văduve în necazul lor şi să te păstrezi fără pată din partea lumii“

6. Să-l apropie pe sclav de uşă sau de stâlpul uşii şi „să-i găurească urechea cu o sulă“

7. Datan şi Abiram

8. Tatuarea

9. Abiia, sau, prescurtat, Abi

10. „Timpul lui“

11. Să scrie o nouă carte mai lungă

12. Ezra

13. Deoarece conducătorul Egiptului le spusese că puteau să se întoarcă cu condiţia să-l aducă pe fratele lor cel mai mic, Beniamin

14. Facultăţile mintale şi capacităţile cu care a fost înzestrat, cum ar fi calităţile divine şi simţul moral, erau mult superioare celor ale tuturor celorlalte creaturi pământeşti

15. La mentă

16. Le-a pus în faţă vin şi le-a zis să bea, ceea ce contravenea poruncii strămoşului lor

17. I-au înmuiat haina lungă şi dungată în sânge de ţap şi i-au adus-o lui Iacov

18. Goliat

19. Pe muntele Nebo

20. Înspre est