Cel mai bun mod de a ne satisface necesităţile spirituale

DE CE AU NEVOIE oamenii de religie? Unii ar putea spune că oamenii s-au îndreptat spre lucrurile spirituale ca să găsească siguranţă într-o lume nesigură. Dar nu e vorba numai de atât. Un articol apărut în ziarul American Sociological Review preciza următoarele: „Oamenii sunt atraşi spre religie nu doar din nevoia de siguranţă. Ei au căutat dintotdeauna răspunsuri la întrebări de genul: Cum am apărut? De ce existăm? Încotro ne îndreptăm?“

 Veţi fi de acord, fără îndoială, că întrebările de mai sus sunt deosebit de importante. Având în vedere acest lucru, nu necesită oare răspunsuri demne de încredere? Aceste întrebări sunt prea importante ca să răspundem la ele pur şi simplu alegând din diverse tradiţii unele credinţe religioase care ne plac. Dacă vrem să găsim răspunsuri concrete, sigure la întrebările profunde ale vieţii, avem nevoie, în mod cert, de o metodă mai bună.

Dar există oare o metodă mai bună? Ferrar Fenton, un traducător al Bibliei, a spus ceva remarcabil referitor la această carte. El a numit-o „singura «cheie» cu care omul poate dezlega misterele universului, dar şi misterele omului însuşi“. Într-adevăr, Biblia răspunde la întrebări despre trecut, prezent şi viitor. Ne spune cum am apărut, care este sensul vieţii, cum putem găsi fericirea şi ce ne rezervă viitorul. Nici o altă carte din istoria omenirii nu a exercitat o asemenea putere ca Biblia; şi nici o altă carte nu a supravieţuit atâtor atacuri răutăcioase ca Biblia. De ce există însă atât de mulţi oameni care nu acordă atenţie acestei cărţi unice când caută răspunsuri la întrebările legate de viaţă?

Mulţi oameni nu şi-au făcut timp să reflecteze la marea diferenţă dintre Biblie şi bisericile pe care le cunosc. Ei au văzut cum aşa-zişii creştini i-au măcelărit pe ceilalţi oameni în numele lui Dumnezeu. Mulţi s-au plâns că, „în zilele noastre, preoţii sunt interesaţi mai mult să strângă bani decât să-i viziteze pe enoriaşi ca să-i păstorească“, după cum se arată în ziarul The Guardian. Ei cred, probabil, că Biblia aprobă sau scuză faptele acestora. Adevărul este că Biblia le porunceşte creştinilor să ‘se iubească unii pe alţii’ şi le spune celor ce predau cuvântul următoarele: „Gratis aţi primit, gratis daţi“ (Ioan 13:34; Matei 10:8). Este corect, aşadar, să judecăm Biblia prin prisma faptelor celor care pretind că o respectă, dar, de fapt, o ignoră?

Mulţi cred că Biblia se contrazice, că e o carte învechită şi că nu este în acord cu ştiinţa. Însă o analiză atentă dezvăluie exact contrariul. Este adevărat că Biblia nu e un manual de ştiinţă. Însă, când menţionează subiecte ştiinţifice — cum ar fi ordinea apariţiei vieţuitoarelor pe pământ, forma pământului sau tratarea bolilor infecţioase —, Biblia nu conţine nici o inexactitate. Dimpotrivă, ea conţine afirmaţii pe care ştiinţa le-a descoperit şi le-a confirmat după multe secole de la aşternerea lor în scris. Şi, deşi Biblia este alcătuită din 66 de cărţi scrise pe parcursul a 1 600 de ani, între ele există o armonie deplină. Mai mult decât atât, Biblia vădeşte o înţelegere extraordinară a naturii umane, ceea ce o face să fie mai actuală ca oricând.

Această carte remarcabilă spune ceva deosebit de important referitor la închinarea adusă lui Dumnezeu. Ea arată că lui Dumnezeu trebuie să i se aducă închinare aşa cum a stabilit El, nu cum stabilesc oamenii (Ioan 5:30; Iacov 4:13–15; 2 Petru 1:21). Puţini însă au respectat cu adevărat acest principiu. Din cele mai vechi timpuri, oamenii şi-au creat propria lor religie, care să le servească propriilor lor scopuri. Aşa au stat lucrurile când oamenii şi-au cioplit din bucăţi de lemn zei şi s-au închinat lor. La fel s-a întâmplat şi când instituţiile religioase au predat doctrine inventate de ele. Şi oare nu aşa este şi cazul celor ce îşi „croiesc“ o religie personală care să corespundă preferinţelor lor?

Să ne gândim la o altă metodă. Ce-ar fi să procedaţi la fel ca unul dintre preşedinţii Curţii Supreme de Justiţie a Statelor Unite. El a investigat cu imparţialitate dovezile pro şi contra privind veridicitatea Bibliei, ca şi cum ar fi judecat o cauză ajunsă în faţa instanţei. Care a fost rezultatul? Iată ce a spus el: „Am ajuns la concluzia că Biblia este o carte supranaturală, care provine de la Dumnezeu“.

Cum puteţi face şi voi o investigaţie asemănătoare? Vă sugerăm să studiaţi în mod sistematic Biblia, examinând răspunsurile la întrebările puse la începutul acestui articol. În 235 de ţări există aproximativ şase milioane de Martori ai lui Iehova care au făcut un astfel de studiu. Ei se oferă să le împărtăşească şi altora ceea ce au învăţat. Cursul de studiere a Bibliei la domiciliu pe care îl oferă ei în mod gratuit a ajutat milioane de oameni să găsească o credinţă care înseamnă mult mai mult decât un capriciu la modă sau o chestiune de gust. Creştinismul pur şi adevărat prezentat în paginile Bibliei nu este doar o altă religie. El reprezintă adevărul despre Dumnezeu şi scopurile sale. Aşadar, de ce să vă mulţumiţi cu mai puţin? — Ioan 17:17.

[Legenda fotografiilor de la pagina 10]

Cel mai bun mod de a vă satisface necesităţile spirituale e să aflaţi din Biblie cine este Dumnezeu şi să vă asociaţi cu adevăraţii săi închinători