Ce viitor are religia?

RENAŞTEREA religiei în ţările din fosta Uniune Sovietică a fost uluitoare. Numai în Rusia, 50% din populaţie se declară în prezent ortodoxă, iar alte religii au milioane de adepţi. Printre religiile cu tradiţie se numără islamismul, iudaismul şi budismul. Martorii lui Iehova au şi ei o lungă istorie în aceste ţări.

Încă din 1891, câţiva reprezentanţi ai Studenţilor în Biblie, cum au fost cunoscuţi Martorii lui Iehova până în anul 1931, au vizitat oraşul Kişiniov, Rusia (în prezent Chişinău, Republica Moldova). Aici au ţinut câteva întruniri cu colaboratorii lor în credinţă. În 1928, George Young, reprezentant special al Studenţilor în Biblie, s-a întâlnit la Moscova (Rusia) cu câţiva funcţionari guvernamentali pentru a obţine permisiunea de a publica literatură biblică în Uniunea Sovietică. Mai târziu, Martorii au ajuns să fie bine cunoscuţi ca urmare a încercărilor autorităţilor sovietice de a-i şterge din existenţă.

Cu aproape 10 ani în urmă, după ce Uniunea Sovietică s-a destrămat brusc, oamenii au început să se întrebe: „De ce au încercat autorităţile sovietice să extermine religia?“ Mulţi dintre cei care zeci de ani fuseseră îndoctrinaţi cu idei ateiste au fost curioşi să afle ce avea de oferit religia. Conţinea oare Biblia, o carte interzisă publicului, răspunsuri la problemele cu care se confruntă omenirea? Ruşii au început ei înşişi să cerceteze acest lucru.

O problemă religioasă de cu totul altă natură

Întrucât foarte mulţi au început să arate interes faţă de Biblie, în fosta Uniune Sovietică a apărut o problemă religioasă de cu totul altă natură. Cu un an în urmă, ziarul londonez The Guardian făcea următoarea remarcă: „«Războiul împotriva lui Dumnezeu» s-ar fi putut încheia; dar, la numai un deceniu după umilitoarea înfrângere a primului stat declarat în mod deschis ateist, s-ar părea că începe un nou «război rece» religios“. La ce face referire acest ziar când aminteşte de un aşa-zis război rece religios?

După cum s-a arătat în articolul precedent, Biserica Ortodoxă Rusă a colaborat strâns cu autorităţile sovietice ca să poată supravieţui şi să primească privilegii. The Guardian arăta că această colaborare nu s-a oprit aici: „Ultimii 10 ani au fost martorii formării unor relaţii strânse, stânjenitoare, între Biserică şi Stat, un stat care, în esenţă, n-a cunoscut nici o îmbunătăţire şi care înainte încercase să o suprime; Biserica a sprijinit de repetate ori guvernul rus (războiul din Cecenia având aprobarea patriarhului), iar, în schimb, i s-a permis să exercite o influenţă politică destul de mare“.

Ediţia din 10 februarie 1999 a ziarului Los Angeles Times vorbea despre Legea privind libertatea conştiinţei şi asociaţiile religioase şi atrăgea atenţia asupra influenţei politice exercitate de Biserică în legătură cu această lege. Ziarul arăta că legea, care a fost semnată în septembrie 1997 de către preşedintele de atunci, Boris Elţîn, fusese „propusă de Biserica Ortodoxă Rusă“. Legea îi conferea Bisericii un statut preferenţial în calitate de religie „tradiţională“, alături de islamism, iudaism şi budism. Printre alte lucruri, legea le cerea organizaţiilor religioase din Rusia să se înregistreze din nou.

Ziarul The New York Times, în ediţia sa din 11 februarie 1999, menţiona că, după ce această lege a fost adoptată, „Biserica Ortodoxă a continuat să exercite presiuni asupra rivalilor ei“. Ziarul adăuga: „Anul trecut, în luna august, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei II, a cerut ca religiile care fac prozelitism să fie interzise, având în vedere mai ales acele religii care încearcă să-i îndepărteze pe oameni de la «religia strămoşeasc㻓.  De atunci încoace s-a încercat în permanenţă să se interzică aceste aşa-zise religii care fac prozelitism, ceea ce a dat naştere unui „război rece religios“, cum a fost el descris.

Una dintre ţinte

Martorii lui Iehova au fost una dintre principalele ţinte ale atacului întreprins de Biserica Ortodoxă Rusă. În data de 20 iunie 1996, procuratura din Moscova a început să se ocupe de procesul intentat de Comitetul pentru Protecţia Tinerilor împotriva Religiilor False, o organizaţie antisectă. Deşi a fost suspendat de repetate ori din cauza lipsei de dovezi privind vreun act criminal comis de Martori, procesul a fost repus pe rol de fiecare dată.

În tot acest timp, Martorii au fost subiectul unei propagande neîntrerupte. Komsomolskaia pravda, un ziar din Rusia cu un tiraj de 1 200 000 de exemplare, scria în ediţia din 21 noiembrie 1998 următoarele: „Pe parcursul a numai doi ani, Biserica Ortodoxă Rusă a publicat peste 10 cărţi, broşuri şi manuale având ca «subiect» comunitatea iehovistă“. De ce şi-a concentrat Biserica atenţia asupra Martorilor, încercând să-i discrediteze?

„Probabil, scria în continuare Komsomolskaia pravda, îndeosebi pentru că, numai în ultimii 7 ani, numărul membrilor acestei organizaţii a crescut de 10 ori, iar Bisericii Ortodoxe Ruse, la fel ca oricărei alte organizaţii ierarhice, nu-i place concurenţa.“

La începutul anului 1999, când procesul intentat împotriva Martorilor a fost repus pe rol, comunitatea internaţională şi-a îndreptat atenţia asupra lui. În ediţia din 11 februarie 1999 a ziarului New York Times a apărut un articol cu următorul titlu: „Tribunalul din Moscova analizează scoaterea în afara legii a Martorilor lui Iehova“. În articol se spunea: „Procesul, care se desfăşoară acum în faţa unei instanţe civile din Moscova, într-o mică sală de tribunal, e urmărit cu mare interes de unele grupări religioase şi grupuri care militează pentru drepturile omului, fiind considerat prima încercare importantă de folosire a [Legii privind libertatea conştiinţei şi asociaţiile religioase] pentru a limita închinarea“.

Liudmila Alekseieva, preşedinta Federaţiei Internaţionale de la Helsinki, a explicat motivul pentru care acest proces a fost urmărit cu mare interes. Ea a arătat că, dacă cei ce încearcă să-i suprime pe Martorii lui Iehova „câştigă acest proces“, atunci „vor ataca fără nici o reţinere şi alte grupări“ care intră şi ele în categoria religiilor netradiţionale. La 12 martie 1999 însă, procesul a fost suspendat din nou. În luna următoare, mai exact la 29 aprilie, Ministerul Justiţiei din Rusia a emis însă un certificat de înregistrare pentru „Centrul Administrativ al Martorilor lui Iehova din Rusia“.

Cu toate că guvernul acordase această recunoaştere, atacurile împotriva Martorilor şi a altor minorităţi religioase n-au încetat nici în Rusia, nici în alte foste republici sovietice. Lawrence Uzzell, directorul Institutului Keston din Oxford (Anglia), a precizat că „merită întotdeauna să urmăreşti ce li se întâmplă Martorilor lui Iehova“ pentru că acest lucru constituie „un prim semnal de avertizare“. În realitate, este în joc libertatea religioasă a zeci de milioane de oameni!

Atac nejustificat

În secolul I, preoţii de seamă şi alţi conducători religioşi i-au persecutat pe continuatorii lui Isus (Ioan 19:15; Faptele 5:27–33). Ca urmare, despre creştinism s-a zis: „Într-adevăr, în ce priveşte această sectă, ştim că pretutindeni se vorbeşte împotriva ei“ (Faptele 28:22). Aşadar, n-ar trebui să ne surprindă că şi în prezent adevăraţii creştini sunt vorbiţi de rău, cum e cazul Martorilor lui Iehova.

După ce a examinat însă dovezile aduse împotriva primilor creştini, Gamaliel, un binecunoscut fariseu şi învăţător al Legii, a dat următorul sfat: „Nu vă legaţi de oamenii aceştia, ci lăsaţi-i în pace (pentru că, dacă acest plan sau această lucrare este de la oameni, va fi răsturnată; dar, dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i răsturnaţi); altminteri, s-ar putea să fiţi găsiţi drept oameni care luptă de  fapt împotriva lui Dumnezeu“. — Faptele 5:38, 39.

Criticii au făcut în prezent cercetări atente şi în legătură cu Martorii lui Iehova. La ce concluzie au ajuns ei? Serghei Blagodarov, care se declară ortodox, a afirmat în paginile ziarului Komsomolskaia pravda următoarele: „De-a lungul unei perioade de peste 100 de ani, în nici o ţară din lume nu s-au putut aduce dovezi că membrii acestei comunităţi au comis acte criminale sau că existenţa ei e ilegală“.

Ce viitor are religia?

Biblia vorbeşte despre „religia pură“, sau „forma de închinare curată şi neîntinată“ (Iacov 1:27a; vezi şi King James Version). După cum am văzut în articolul precedent, Biblia prezintă imperiul mondial al religiei false drept ‘o mare prostituată . . . cu care regii pământului au comis fornicaţie’. Despre această prostituată religioasă simbolică — „Babilonul cel Mare“ — se spune că este „beată de sângele sfinţilor şi de sângele martorilor lui Isus“. — Revelaţia 17:1–6.

Cât de potrivită este această descriere pentru religiile care au colaborat strâns cu conducătorii politici ai lumii ca să-şi păstreze poziţia privilegiată! Însă viitorul acestei mari prostituate religioase simbolice este pecetluit. „Într-o singură zi, spune Biblia, vor veni plăgile ei: moarte, jale şi foamete; şi va fi arsă complet în foc, pentru că Iehova Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.“ Nu ne miră că avertismentul dat de înger are o notă de urgenţă: „Ieşiţi din ea . . . dacă nu vreţi să primiţi o parte din plăgile ei“! — Revelaţia 18:4, 7, 8.

Când s-a referit la „religia pură“, discipolul Iacov a identificat-o drept „fără pată din partea lumii“ (Iacov 1:27b). În plus, Isus Cristos a spus despre adevăraţii săi continuatori următoarele: „Ei nu fac parte din lume, aşa cum eu nu fac parte din lume“ (Ioan 17:16). Înţelegeţi, aşadar, motivul pentru care Martorii lui Iehova se feresc de influenţa corupătoare exercitată de chestiunile politice ale acestei lumi? Ei fac aceasta deoarece au încredere deplină în promisiunea biblică ce spune: „Lumea trece, şi dorinţa ei la fel, dar cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna“. — 1 Ioan 2:17.

[Legenda fotografiilor de la pagina 15]

Procesul care a avut loc la Moscova în februarie 1999. Apărarea (în stânga), judecătorul (în centru) şi acuzarea (în dreapta)

[Legenda fotografiei de la pagina 15]

Biblia arată care va fi viitorul tuturor religiilor