Cuvinte încrucişate

Orizontal:

1. Rege pe care faraonul Neco l-⁠a pus pe tronul lui Iuda şi căruia i-⁠a schimbat numele în Ioiachim (2 Împăraţi 23:34). Fiu al lui Metusala şi tatăl lui Noe (Geneza 5:25, 28, 29).

2. Acţiune la care a făcut referire apostolul Pavel pentru a ilustra că, întrucât iubirea este pozitivă, ea speră în tot ce este promis în Cuvântul lui Dumnezeu (1 Corinteni 9:10). Fac parte din închinarea noastră şi ne sporesc plăcerea de a asista la întrunirile congregaţiei (sg.; neart.) (Romani 15:9).

3. Material din care este alcătuit veşmântul miresei lui Cristos (Revelaţia 19:8). Soţul uneia dintre Mariile care au stat alături de Isus în timp ce era atârnat pe stâlpul de tortură (Ioan 19:25). Animal folosit în scop militar (Proverbele 21:31). Nero la început!

4. Animale pe care călăresc Cristos şi armatele sale, care apar în viziunea lui Ioan (Revelaţia 19:11, 14). Loc unde a dorit Isus să ajungă, din cauza mulţimii care se adunase în jurul lui (Matei 8:18). Simboliza prezenţa lui Iehova în templul din viziunea lui Ioan (Revelaţia 15:8). Fel (Matei 17:12).

5. Trib căruia îi aparţinea profetesa Ana, care nu lipsea niciodată de la templu (Luca 2:36, 37). Insectă care în stadiu larvar este deosebit de dăunătoare şi care simbolizează caracterul efemer al bogăţiilor materiale (pl.; neart.) (Matei 6:19). A exprima în rugăciune o dorinţă care să fie îndeplinită (Matei 21:22).

6. Ceea ce li se întâmplă celor ce vor să se îmbogăţească (1 Timotei 6:9). Precept al Legii mozaice (Romani 2:26). Tatăl lui Aminadab (Matei 1:4).

7. Cuvânt ebraic care înseamnă „Dumnezeu“ şi care uneori intră în alcătuirea unor nume proprii (1 Samuel 1:20). Local în care a fost adăpostit omul jefuit de tâlhari din ilustrarea lui Isus despre bunul samaritean (Luca 10:34). Organ care reflectă starea sufletească a unei persoane (Iov 17:7).

8. Imagine care constituie obiectul unei devoţiuni fervente condamnate de Dumnezeu (pl.; art.) (1 Tesaloniceni 1:9). Proces prin care au trecut cei unşi „pentru lucrări bune“ (Efeseni 2:10).

9. Redactată pe suluri, în timpurile biblice (gen.) (Evrei 10:7). Centrul acestei cetăţi antice (Coloseni 1:2)! Începe amarul (Matei 26:75)! Termen ebraic care înseamnă „izvor“ şi care intră în componenţa unor denumiri de localităţi (Judecătorii 15:19).

10. Calitatea unora dintre lucrurile Babilonului cel Mare care au pierit (pl.) (Revelaţia 18:14). Fiecare dată când Isus îl întreabă pe Petru dacă îl iubeşte (Ioan 21:16, 17).

11. Obiecte folosite pentru a produce lumină artificială (art.) (Matei 25:1). A ierta (Romani 11:21).

12. Semănată de-⁠a lungul drumului (Matei 13:19). Potolesc mânia duşmanului şi scot la iveală ce este bun în el (Romani 12:20). A oferi (pers. I; pl.) (Marcu 6:37).

13. Arat pe jumătate (Mica 3:12)! Lipsiţi de curaj (Revelaţia 21:8). Caracteristică a unei oi ce a prefigurat îndelunga răbdare de care a dat dovadă Isus în încercări (Isaia 53:7). Pronume posesiv (pers. a II-⁠a; sg.; fem.) (Marcu 10:19).

14. Hotare transformate (Deuteronomul 19:14). Unitate de măsură pentru masă având şi valoare monetară (Luca 19:16).

15. Aşezare rurală (Luca 10:38). Piatră semipreţioasă, aflată în rândul al treilea pe pieptarul judecăţii (Exodul 28:15, 17, 19).

Vertical:

1. Mijloc pe care îl căutau preoţii de seamă şi scribii pentru a se descotorosi de Isus (Luca 22:2). Starea Ierusalimului până la împlinirea timpurilor fixate ale naţiunilor (Luca 21:24).

2. Suport ca o targă pe care era transportată o persoană decedată (Luca 7:14). Al şaptelea înger din Revelaţia lui Ioan îşi varsă bolul peste acesta (Revelaţia 16:17).

3. Îndemn pe care îngerul i-⁠l dă lui Iosif cu privire la copilaş şi la mama lui (Matei 2:13). Carnea acestui animal era consumată şi foarte apreciată de evreii din antichitate (Judecătorii 6:19). Prezentare simbolică în care Sara şi Hagar reprezintă două legăminte ale lui Iehova (Galateni 4:24). Ieşirea din Rama (Matei 2:18)!

4. Armă de vânătoare şi de război des folosită în antichitate (neart.) (Geneza 27:3). Iuda Iscariot era o astfel de persoană (Ioan 12:6). Material cu care a uns Isus ochii unui orb înainte de a-⁠l vindeca (neart.) (Ioan 9:6).

5. Stare ce s-⁠a aşternut după ce a certat Isus vântul şi marea (Marcu 4:39). Calitate a unui supraveghetor în ce priveşte predarea (1 Timotei 3:2).

6. Cei sănătoşi nu au nevoie de doctor (Matei 9:12). A permite (part.) (Luca 8:51).

7. A ruga fierbinte (pers. I; sg.) (Matei 14:36). Loc în care s-⁠a retras Isus (Luca 9:10).

8. Cuvânt care indică posesia (Ioan 10:28). În centrul oglinzii (Iacov 1:23)! 12 livre (Ioan 19:39)! Dânsa (Faptele 5:10).

9. Calitatea inului cu care l-⁠a înfăşurat Iosif din Arimateea pe Isus (Marcu 15:46). A folosi alimentele ca hrană (pers. I; sg.) (1 Corinteni 8:4).

10. Cei ce locuiesc într-⁠o localitate (sg.) (Iosua 9:3). Renume pe care doreau să şi-⁠l câştige constructorii turnului Babel (Geneza 11:4).

11. Al şaptelea ascendent al lui Enoh (Iuda 14). Termen care indică depărtarea (Revelaţia 15:2). Lectură efectuată în sinagogi (Faptele 15:21).

12. Milă nemărginită (Matei 18:27)! Tatăl lui Sihem (Geneza 33:19). Perioadă profetică, alcătuită din 360 de zile, numită uneori „timp“ (pl.) (Revelaţia 12:6, 14).

13. En-⁠Eglaim (Ezechiel 47:10)! Calitate care face pe cineva vrednic de răsplată (Luca 6:32). Rolul urechilor (Matei 13:16). Abel-⁠Sitim (Numeri 33:49)!

14. Rut faţă de Naomi (Rut 1:4, 8). Ceea ce nu va fi niciodată cel ce blasfemează împotriva spiritului sfânt (Marcu 3:29).

15. Mod de a lua din pâinea sau vinul care simbolizează corpul şi sângele lui Cristos, pentru care cineva se face vinovat (1 Corinteni 11:27). General sirian bolnav de lepră, care a fost vindecat de profetul Elisei (2 Împăraţi 5:1, 10).

Soluţia careului la pagina 27

 Orizontal

1. ELIACHIM. LAMEH

2. ARA. MELODIE

3. IN. CLOPA. CAL. NE

4. CAI. MAL. FUM. MOD

5. ASER. MOLII. CERE

6. CAD. CERINTA. RAM

7. EL. HAN. OCHI

8. IDOLII. CREATI

9. CARTII. LO. AM. EN

10. FINE. OARA

11. LAMPILE. CRUTA

12. CEA. CARBUNI. DAM

13. AR. LASI. MUTA. TA

14. MUTATE. MINA

15. SAT. AMETIST

Vertical

1. EFICACE. CALCAT

2. NASALIA. AER

3. IA. IED. DRAMA. MA

4. ARC. HOT. LUT

5. CALM. CALIFICAT

6. OAMENII. LASAT

7. IMPLOR. FERIT

8. MEA. LIN. LI. EA

9. FIN. CONSUM

10. LOCUITOR. NUME

11. ADAM. ACEA. CITIT

12. MIL. HAMOR. ANI

13. EE. MERIT. AUD. AS

14. NORA. IERTAT

15. NEDEMN. NAAMAN