Asigurarea de care toţi avem nevoie

FIE că trăiţi într-⁠o ţară în care asigurările sunt la ordinea zilei, fie că trăiţi într-⁠una în care nici nu s-⁠a auzit de ele, există o formă de asigurare pe care toţi o pot încheia, o asigurare pe care ar fi bine să o încheiem. Având în vedere că termenul „asigurare“ se poate referi la „un mijloc prin care se garantează protecţie sau siguranţă“, cum puteţi beneficia de o asemenea asigurare?

Puteţi beneficia de ea luând anumite măsuri practice de reducere a riscurilor la care sunteţi expuşi. Biblia declară că „timpul şi evenimentele neprevăzute“ îi afectează pe toţi (Eclesiastul 9:11, NW). Însă, evitând să vă asumaţi anumite riscuri inutile, aveţi posibilitatea de a reduce vătămările şi pagubele.

Gândiţi-⁠vă la viitor

Înţelepciunea practică oferă protecţie. În perioadele de prosperitate economică relativă s-⁠ar putea să reuşiţi să puneţi deoparte câte ceva pentru zile negre, adică pentru momentele critice. În timpurile antice, Iosif, un bărbat temător de Dumnezeu, s-⁠a remarcat ca fiind „priceput şi înţelept“ punând deoparte alimente pentru tot Egiptul când acesta trecea printr-⁠o perioadă de belşug. Când ţara a fost apoi lovită de foamete, ceea ce făcuse Iosif s-⁠a dovedit a fi o măsură de pe urma căreia au beneficiat nu numai egiptenii, ci şi propria lui familie. — Geneza 41:33–⁠36.

Puteţi beneficia de protecţie şi limitându-⁠vă în ce priveşte consumul. Vom putea să economisim bani şi să reducem stresul dacă nu vom căuta în permanenţă să avem ultimele aparate ieşite pe piaţă, să fim în pas cu moda sau să urmărim cele mai noi divertismente — un mod de viaţă care nu contribuie aproape deloc la adevărata siguranţă. De fapt, aşa cum am mai spus deja, cu cât cineva posedă mai multe bunuri, cu atât riscul să sufere o pagubă sau să i le fure hoţii e mai mare. — Luca 12:15.

Fiţi preocupaţi de problema siguranţei

Putem reduce mult riscurile în viaţă prin simplul fapt că suntem preocupaţi de problema siguranţei. Câte accidente de maşină cu deznodământ tragic n-⁠ar putea fi evitate dacă toţi ar conduce  cu atenţie şi la o viteză de siguranţă! Gândiţi-⁠vă, de asemenea, la câte vieţi ar putea fi cruţate dacă nimeni n-⁠ar conduce când e foarte obosit sau când se află sub influenţa alcoolului. Legat de conducerea autovehiculelor există şi alte riscuri pe care le putem ţine sub control.

De exemplu, în mai multe ţări legea interzice folosirea telefonului celular la volan. În urma unui studiu s-⁠a ajuns la concluzia că folosirea telefoanelor celulare face ca riscul producerii unui accident să crească de patru ori. Riscul creşte la fel de mult ca şi în cazul conducerii având un nivel de alcoolemie de 1‰, nivel considerat în multe ţări peste limita maximă admisă prin lege.

De asemenea, obiceiul de a folosi centurile de siguranţă reduce riscul ca şoferul sau pasagerii să moară într-⁠un accident. Însă niciodată să nu vă gândiţi că, având asemenea dispozitive de siguranţă, cum ar fi centura de siguranţă şi air bag-⁠ul, sau având o asigurare încheiată, înseamnă că vă puteţi asuma unele riscuri. Cercetările demonstrează că o asemenea gândire duce la creşterea numărului de accidente.

A fi preocupat de problema siguranţei constituie o bună asigurare atât acasă, cât şi la locul de muncă. Locuiţi şi munciţi într-⁠o zonă caracterizată prin ordine, unde nu există nici un pericol? Aruncaţi o privire în jur. Vedeţi cumva pe o alee vreun obiect de care oamenii se pot împiedica? Există obiecte ascuţite sau aparate fierbinţi — maşini de gătit, de încălzit sau de călcat — în locuri unde oamenii s-⁠ar putea tăia sau arde? Există prin preajmă locuri unde se adună hârtie sau alte materiale inflamabile? Fiţi deosebit de atenţi la pericolele la care sunt expuşi copiii. De exemplu, sunt băuturile alcoolice şi produsele de curăţat toxice la îndemâna copiilor mici?

Îngrijiţi-⁠vă de sănătate

Dacă veţi fi preocupaţi de sănătate în mod rezonabil, veţi putea reduce riscul de a vă îmbolnăvi. În această privinţă, cunoştinţa poate fi o formă de asigurare. Fiţi atenţi la pericolele ce vă ameninţă sănătatea şi luaţi imediat măsuri când apar probleme de sănătate. Dar mai important e să învăţaţi cum să vă ocrotiţi atât sănătatea voastră, cât şi pe cea a membrilor familiei voastre. Amintiţi-⁠vă vechea zicală: „E mai uşor să previi decât să vindeci“.

Revista Treziţi-⁠vă! furnizează de mult timp informaţii care îi încurajează pe oameni să trăiască în armonie cu principiile biblice şi, astfel, să evite obiceiurile şi stilurile de viaţă care dăunează sănătăţii. De exemplu, printre diversele subiecte abordate de Treziţi-⁠vă! s-⁠au numărat şi importanţa curăţeniei, a unei alimentaţii corespunzătoare, a odihnei suficiente şi a exerciţiilor fizice făcute cu regularitate, precum şi necesitatea de a ţine sub control stresul şi ritmul vieţii.

O formă de asigurare vitală

În această lume imperfectă, asigurarea poate fi un instrument foarte util, însă nici o poliţă de asigurare nu ne poate proteja în mod complet şi  nici nu poate despăgubi în mod deplin daunele suferite. Totuşi, indiferent că au sau nu la dispoziţie o asigurare, există oameni care sunt siguri că nu vor fi lăsaţi fără nici un ajutor. De ce? Deoarece, atunci când au loc dezastre naturale, adevăraţii continuatori ai lui Isus Cristos — cei care îi slujesc Tatălui său, Iehova Dumnezeu — fac tot posibilul pentru a-⁠i ajuta pe colaboratorii lor aflaţi în necaz. — Psalmul 83:18; Iacov 2:15–⁠17; 1 Ioan 3:16–⁠18.

În plus, însuşi Iehova promite că nu-⁠şi va abandona niciodată slujitorii fideli. Un psalmist a scris: „Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar DOMNUL mă primeşte“ (Psalmul 27:10). Fiind Sursa vieţii, Iehova îi poate învia pe cei care au murit şi, în conformitate cu ceea ce spune Biblia, Dumnezeu l-⁠a împuternicit pe Fiul său, Isus Cristos, să-⁠i învie pe morţi (Psalmul 36:9; Ioan 6:40, 44). Însă în Cuvântul lui Dumnezeu se arată că nu toţi vor fi înviaţi (Ioan 17:12). Aşadar, cum putem fi siguri că Dumnezeu îşi va aduce aminte de noi la înviere?

În celebra sa Predică de pe munte, Isus a vorbit, de fapt, despre cea mai sigură formă de asigurare. El a spus: „Încetaţi să vă mai acumulaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina rod şi unde hoţii sparg şi fură. Mai degrabă, acumulaţi-⁠vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu rod şi unde hoţii nu sparg şi nu fură. Căci, unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta“. — Matei 6:19–⁠21.

Adesea, oamenii se gândesc să facă economii în speranţa că vor putea duce o viaţă mai confortabilă la bătrâneţe. Însă Isus a indicat o formă de asigurare mult mai sigură. Ea este inestimabilă şi nu va ajunge niciodată insolvabilă! Iată ce a explicat el: „Aceasta înseamnă viaţă veşnică: ca ei să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre acela pe care l-⁠ai trimis tu, Isus Cristos“. — Ioan 17:3.

Asimilând cunoştinţă exactă despre Dumnezeu şi Fiul său şi aplicând în viaţă ceea ce învăţăm, vom avea o bună reputaţie în faţa lui Dumnezeu (Evrei 6:10). Atât apostolul Petru, cât şi apostolul Ioan, care şi-⁠au bazat convingerile pe învăţăturile Maestrului lor, Isus Cristos, au scos în evidenţă faptul că actualul sistem de guvernare umană se va sfârşi. Totuşi, Ioan a făcut următoarea remarcă: „Cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna“. — 1 Ioan 2:17; Matei 24:3, 14; 2 Petru 3:7, 13.

Putem fi siguri că, dacă îi slujim lui Dumnezeu şi vom muri, el ne va învia, iar, dacă vom trăi atunci când va pune capăt acestui sistem de lucruri, el ne va ţine în viaţă şi vom intra în lumea sa nouă şi dreaptă. Într-⁠adevăr, Dumnezeu a promis că „va şterge orice lacrimă din ochii“ noştri şi că va face „toate lucrurile noi“ (Revelaţia 21:4, 5). A-⁠i sluji lui Dumnezeu şi a ne pune încrederea în promisiunile sale este, cu adevărat, cea mai bună asigurare din câte există. Iar această asigurare se află la dispoziţia tuturor.

[Legenda fotografiilor de la paginile 8, 9]

O formă de asigurare ar fi aceea de a ne preocupa de siguranţa şi sănătatea noastră

[Legenda fotografiei de la pagina 10]

Cea mai bună asigurare de viitor este aceea de a învăţa despre Dumnezeu şi de a înfăptui voinţa sa