Ştiţi să răspundeţi?

(Răspunsurile la acest chestionar pot fi găsite în versetele biblice menţionate, iar lista completă cu răspunsuri se află la pagina 23. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi enciclopedia „Insight on the Scriptures“ [Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor], publicată de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Când israeliţii au fost înfrânţi la Ai din cauză că cineva a încălcat îndrumările lui Iehova referitoare la Ierihon şi nimeni nu şi-⁠a recunoscut vina, cum a fost descoperit păcătosul (Iosua 7:14–21)?

2. De ce l-⁠a ucis Iehova pe Onan, fiul lui Iuda (Geneza 38:7–10)?

3. Cine a crezut că Ana, o femeie dreaptă, era beată, motiv pentru care a mustrat-⁠o (1 Samuel 1:13, 14)?

4. De ce a spus Isus că scribii „vor primi o judecată mai aspră“ (Luca 20:46, 47)?

5. Cine a scris cele două cărţi ale Cronicilor (Neemia 12:26)?

6. Ce anume este folosit în Biblie ca simbol al forţei şi puterii (Ieremia 32:17)?

7. Ce cuvânt este folosit în Biblie pentru suprafaţa de pământ pe care o poate ara doi boi într-⁠o zi (1 Samuel 14:14)?

8. Descendenţii căruia dintre fiii lui Noe sunt egiptenii, etiopienii şi canaaniţii (Geneza 10:6)?

9. În ce lună lunară a fost terminat templul lui Solomon (1 Împăraţi 6:38)?

10. Ce plantă a jucat un rol important în înfrângerea filistenilor de către David în Valea Refaim (2 Samuel 5:24)?

11. În ce alt mod îşi seceră cel de-⁠al patrulea călăreţ din Revelaţia victimele (Revelaţia 6:8)?

12. De ce erau numiţi nefilimii „oameni cu renume“ (Geneza 6:4)?

13. Ce anume s-⁠a făcut la porunca lui Iehova pentru ca generaţiile următoare să poată vedea mana pe care o mâncaseră israeliţii în pustie (Exodul 16:32, 33)?

14. Ce anume cunoştea Timotei „din pruncie“, lucru care îl putea face „înţelept pentru salvare“ (2 Timotei 3:15)?

15. Cine au fost cei care au luat de pe zidurile Bet-⁠Şanului trupul mort al lui Saul şi cele ale fiilor lui, unde fuseseră atârnate de filisteni, şi care le-⁠au făcut o înmormântare demnă (1 Samuel 31:11–13)?

16. În ce loc i-⁠a invitat Isus pe Petru, pe Andrei, pe Iacov şi pe Ioan să fie continuatorii lui (Matei 4:18–22)?

17.Cărui împărat al Asiriei i-⁠a dat tribut Menahem, un rege al Israelului, pentru a lăsa Israelul în pace (2 Împăraţi 15:19)?

 [Chenarul de la pagina 23]

Răspunsurile la chestionar:

1. Iehova a pus naţiunea faţă-⁠n faţă cu faptele, alegând mai întâi seminţia, apoi familia, apoi casa, iar în cele din urmă pe Acan

2. Neascultând de tatăl său şi acţionând cu lăcomie, Onan nu a dorit să conceapă un moştenitor pentru fratele său mort, Er

3. Marele preot Eli

4. Deoarece ei puneau accentul pe proeminenţă, ‘devorau cu lăcomie casele văduvelor’ şi manifestau o falsă pietate prin rugăciunile lor lungi

5. Ezra

6. Braţul

7. „Pogon“

8. Ham

9. Bul

10. Dudul

11. Printr-⁠o „plagă mortală“

12. Acest lucru nu se referă la renumele lor înaintea lui Dumnezeu, ci la groaza pe care o răspândeau ca persoane dure, ca tirani

13. S-⁠a pus într-⁠un vas un omer de mană, iar vasul a fost aşezat „înaintea DOMNULUI“

14. „Scrierile sfinte“

15. Vitejii Iabesului din Galaad

16. În apropierea Mării Galileii

17. Pul (Tiglatpilaser al III-⁠lea)